Vier nieuwe ambachten op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed

De Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland wordt aangevuld met vier ambachten: smeden in Andelst, sigaren maken in IJsselmuiden, fijndistillatie van genever en likeur in Amsterdam en Maasheggenvlechten. De betrokken ambachtslieden hebben elk duidelijk aangetoond dat hun ambacht voldoet aan de criteria om op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed te komen en in het erfgoedzorgplan laten zij zien dat ze zich willen inzetten om het ambacht met behoud van kernwaarden toekomst te geven.

Doorgeven aan de toekomst
De vier nieuwe tradities op de inventaris zijn allemaal ambachten. De ambachtslieden er achter richten zich specifiek op het doorgeven van hun kennis en de technieken en het opleiden van een nieuwe generatie. Door middel van projecten voor scholen, demonstraties, workshops en opleidingen proberen ze zoveel mogelijk mensen te betrekken bij en te interesseren voor hun ambacht. Het zelf doen en het zelf hanteren van de gereedschappen blijkt vaak de beste methode hiervoor. Je moet een ambacht ervaren en kennismaken met de ambachtslieden om hun passie te kunnen overnemen. Maar ook het besef van de geschiedenis van het betreffende ambacht en de rol ervan in de toekomst zijn aspecten die de ambachtslieden aan hun opvolgers willen doorgeven.

Immaterieel erfgoed
Immaterieel erfgoed is een nieuwe tak van erfgoed. Nederland ratificeerde in 2012 de UNESCO Conventie ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Immaterieel erfgoed omvat tradities die door een bepaalde gemeenschap zo belangrijk gevonden worden dat ze deze door willen geven naar volgende generaties. Immaterieel erfgoed versterkt het gevoel van identiteit en continuïteit van gemeenschappen, groepen en individuen en bevordert het respect voor culturele diversiteit en menselijke creativiteit.

Nationale inventaris
Plaatsing van een traditie op de Nationale Inventaris is een middel om de gemeenschap te helpen in de borging ervan. Gemeenschappen kunnen zelf hun immaterieel erfgoed aanmelden voor plaatsing bij het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. In overleg met de consulenten stellen de dragers van de traditie een erfgoedzorgplan op: een plan om eventuele knelpunten in de overdracht naar volgende generaties op te lossen. Met het ondertekenen van het certificaat van de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland wordt de plaatsing van deze tradities officieel.

Voor meer informatie over de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland en de vier tradities die hierop bijgeschreven kunnen worden, kunt u terecht op www.immaterieelerfgoed.nl.

Voor meer informatie over de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland kunt u contact opnemen met het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland via 030-2760244.
Meer informatie over de ambachten kijk dan op www.immaterieelerfgoed.nl/nieuws

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland

plaats:
Culemborg
website:
http://www.volkscultuur.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234