Steeds meer aandeelhouders stemmen op aandeelhoudersvergaderingen

Beloningsbeleid, emissiemachtigingen, beschermingsconstructies, interne risicobeheersing en controle, het belastingbeleid en de klimaatrisico's waren dit jaar voorgaand op en tijdens de aandeelhoudersvergaderingen (AVA's) van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen de belangrijkste discussiepunten. Dit blijkt uit het evaluatierapport van het AVA-seizoen 2016 dat Eumedion vandaag heeft gepubliceerd. Uit de evaluatie blijkt ook dat het aantal ter AVA uitgebrachte stemmen zijn stijgende lijn doorzet. Bij de 2016-AVA's van de AEX-ondernemingen was gemiddeld 71,5% van het totale aandelenkapitaal aanwezig of vertegenwoordigd. In 2015 was dit nog 69,6%. Bij de AMX-ondernemingen was de stijging van de participatiegraad van aandeelhouders nog duidelijker: 65,2% in 2016 tegenover 58,6%. In totaal werden slechts drie geagendeerde voorstellen door de AVA's verworpen. Vier stempunten werden voorafgaand aan de AVA's ingetrokken, wegens zichtbaar gebrek aan steun onder aandeelhouders, en één agendapunt werd voorafgaand aan de stemming nog aangepast. Aandeelhouders blijken vooral moeite te hebben met voorstellen tot toekenning van speciale bonussen en voorstellen tot wijziging van het beloningsbeleid die ontoereikend zijn toegelicht. Uit het evaluatierapport blijkt verder dat steeds meer Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen aandacht besteden aan betere verslaggeving over hun waardecreatiemodel en de daarbij behorende risico's. Het aantal ondernemingen dat een dergelijk 'geïntegreerd jaarverslag' publiceerde verdrievoudigde: van 6 in 2015 naar 18 in 2016.

Eumedion behartigt de belangen van de bij haar aangesloten institutionele beleggers op het terrein van corporate governance en duurzaamheid. Eumedion stelt zich ten doel het vanuit de verantwoordelijkheid van in Nederland gevestigde institutionele beleggers onderhouden en doorontwikkelen van goede corporate governance en het bevorderen van de acceptatie en naleving van standaarden hiervan door beursgenoteerde ondernemingen en institutionele beleggers, met name in Nederland en Europa. Eumedion heeft 70 Nederlandse en buitenlandse institutionele beleggers als deelnemer. Deze hebben in totaal meer dan 4000 miljard euro aan belegd vermogen onder beheer.

Voor nadere informatie:
Rients Abma, directeur, tel. 06-53261876
e-mail: rients.abma@eumedion.nl

Eumedion

plaats:
Den Haag
website:
http://www.eumedion.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234