Herstel MKB hapert

Aantal bijstandsaanvragen door ondernemers neemt iets toe
Herstel MKB hapert

Baarn, 4 juli 2016 - Volgens het IMK, Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, is het aantal bijstandsaanvragen door zelfstandige ondernemers met drie procent toegenomen in het tweede kwartaal, nadat in het eerste kwartaal juist een fors herstel voor het mkb zichtbaar was.

IMK introduceerde in 2011 de IMK-Index. Deze is maatgevend voor het aantal mkb'ers en zzp'ers die in zwaar weer verkeren. De index is gebaseerd op het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening voor zelfstandigen in de vorm van krediet en/of uitkering bij gemeenten in Nederland. In de praktijk blijkt de IMK-Index een goede voorspeller te zijn voor de faillissementsrapportages van een half jaar later.

"Deze stagnatie komt voor ons niet onverwachts", zegt Han Dieperink, algemeen directeur van IMK. "Dit is niet langer te wijten aan de economische crisis, maar aan de structurele veranderingen in vele markten. Veel ondernemers onderschatten de snelheid en de impact op hun onderneming en schakelen te laat. Daarom namen wij het initiatief voor 155-Help-een-Bedrijf ,het online en telefonisch noodloket voor ondernemers, waar zelfstandige ondernemers uit 142 aangesloten gemeenten kosteloos aan kunnen kloppen bij zwaar weer."

De IMK-Index wordt voor de economische crisis in 2008 op 100 gesteld en steeg in maart 2010 naar het hoogste peil van 272. Sinds 2013 toont de Index een continu dalende trend en daalde in het eerste kwartaal van 2016 naar 78, dus ruim onder de stand van voor de crisis. In de laatste maanden steeg de index echter weer met 3% naar 80.

Zie pdf voor figuur 1:
De IMK-index voor de periode 2008 t/m juni 2016 (driemaands gemiddelde)

De Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) is in het leven geroepen voor ondernemers die tijdelijk niet beschikken over voldoende middelen om in hun bestaan te voorzien en/of behoefte hebben aan bedrijfskapitaal, maar hiervoor geen financiering kunnen krijgen. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en draagt direct bij aan continuïteit van ruim de helft van de betrokken ondernemingen.

Geplaatst in:

Over IMK
IMK (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf) begeleidt ondernemers op cruciale momenten in de levenscyclus van de onderneming: van start tot verantwoorde bedrijfsbeëindiging. In goede en in slechte tijden. Daarbij staat de ondernemer met zijn of haar talenten en passie centraal en wordt intensief samengewerkt met gemeentelijke organisaties en financiële instellingen.

Om deze taak goed te kunnen vervullen, beschikt IMK in heel Nederland over regionale teams met meer dan 100 experts, met branche- en regiospecifieke deskundigheid op het gebied van ondernemerschap en publieke en private microfinanciering. Meer dan 30.000 ondernemers in Nederland werden eerder met succes begeleid door IMK.
www.imk.nl

Over 155

Stichting 155-Help-een-bedrijf is het nationaal noodloket voor ondernemers en een initiatief van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. Ondernemers die tegenwind ervaren, kunnen via een laagdrempelige benadering, telefonisch (088 999 0 155) of online via www.155.nl, direct contact opnemen voor ondersteuning.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Brigitte van Tetterode of Anja van Voorthuijzen
Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
035 - 750 79 00 / 06 43 51 05 04 / 06 52 60 21 61
b.van.tetterode@imk.nl

IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf

plaats:
Baarn
website:
http://www.imk.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234