Terrorismebestrijding meest genoemde onderwerp gezamenlijke EU-actie

De bestrijding van terrorisme moet bovenaan de agenda van de EU staan. Een ruime meerderheid (82 %) van de ondervraagden in een opiniepeiling die uitgevoerd werd in opdracht van het Europees Parlement gaf aan dat ze op dit onderwerp graag meer actie van de EU zouden zien. In Nederland werden ook de onderwerpen migratie en milieubescherming veel genoemd (respectievelijk 73 en 69 %). 83 % van de Nederlandse ondervraagden denkt daarnaast dat dat wat Europeanen verbindt belangrijker is dan dat wat hen scheidt.

De genoemde prioriteiten komen ook terug in de resolutie die het Europees Parlement op dinsdag 28 juni aannam over de uitkomst van het referendum in het Verenigd Koninkrijk. Daarin worden de uitdagingen opgesomd waar de Europese Unie voor staat en wordt opgeroepen om hervormingen die de EU in staat stellen op deze onderwerpen te leveren wat haar inwoners verwachten.

De volledige resultaten van de opiniepeiling op de verschillende beleidsterreinen in de diverse EU landen kunt u bekijken en vergelijken in de interactieve infographic: http://www.europarl.europa.eu/external/html/eurobarometer-062016/default_en.htm

Meer informatie over de Eurobarometer: http://www.europarl.europa.eu/news/nl/news-room/20160630STO34203/Eurobarometer-over-prioriteiten-voor-de-EU

Voor meer informative neemt u contact op met Ingelise de Boer, ingelise.deboer@ep.europa.eu, 070-3135422

Europees Parlement Den Haag

plaats:
Den Haag
website:
http://www.europeesparlement.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234