Ecorys geaccrediteerd voor uitvoeren maatschappelijke visitaties

Ecorys voldoet aan alle criteria rond kwaliteit en onafhankelijkheid waaraan voldaan moet worden om op een goede manier maatschappelijke visitaties van woningcorporaties uit te voeren. Op basis van deze conclusies heeft de directeur van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) besloten Ecorys opnieuw accreditatie te verlenen tot en met augustus 2020. Ecorys blijft hiermee behoren tot een select aantal bureaus die woningcorporaties mogen visiteren.

Accreditatie
Woningcorporaties in Nederland zijn sinds 1 juli 2015 wettelijk verplicht om eenmaal in de vier jaar een visitatie uit te laten voeren. Deze visitatie dient te worden uitgevoerd volgens de vastgestelde Methodiek Maatschappelijke Visitatie door een visitatiebureau dat geaccrediteerd is door de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN). SVWN verleent middels een beschikking een accreditatie aan een visitatiebureau dat de accreditatieprocedure met een positief gevolg heeft doorlopen.

Maatschappelijke visitaties
Ecorys heeft vanaf 2006 meer dan 140 visitaties uitgevoerd bij corporaties in alle delen van Nederland. De visitaties worden uitgevoerd bij zowel grote als kleine corporaties, en bij zowel stedelijke als landelijke corporaties. Visitaties beogen handvatten aan te reiken op basis waarvan corporaties zich verder kunnen verbeteren. Verder bieden visitaties onafhankelijk inzicht in de maatschappelijke prestaties van woningcorporaties. Zo wordt bijgedragen aan de legitimatie van corporaties. In een visitatie worden de maatschappelijke prestaties van corporaties beoordeeld, op de terreinen van de maatschappelijke opgaven, de ambities, het vermogen en governance. Ook worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om hun kijk op de maatschappelijke prestaties te uiten. Het team van Ecorys dat zich bezighoudt met maatschappelijke visitaties, werkt momenteel aan een aparte website voor deze inmiddels tot een van de Ecorys-kerncompetenties uitgegroeide dienst. De lancering van de website wordt bekendgemaakt op de website van Ecorys.

Rob Out
Coördinator maatschappelijke visitaties
T 010 453 88 90
E rob.out@ecorys.com

ECORYS Nederland BV

plaats:
Rotterdam
website:
http://www.ecorys.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234