Nieuwe SIRFLOX-analyse toont aan dat patiënten met levermetastasen als gevolg van colorectale kanker aanzienlijk meer tumorrespons vertoonden met SIR-Spheres® Y-90 harsmicrosferen

BARCELONA, Spanje, July 1, 2016 /PRNewswire/ --Uit nieuwe gegevens gepresenteerd door Prof. Dr. Volker Heinemann tijdens een voordracht op het 18e Wereldcongres over gastro-intestinale kanker van de Europese Vereniging voor Medische Oncologie blijkt dat patiënten met leverdominante mCRC, die een eerstelijnsbehandeling kregen met de combinatie van mFOLFOX6 en SIR-Spheres Y-90 harsmicrosferen in de onlangs gepubliceerde SIRFLOX-studie, veel sterker reageerden op behandeling in de lever dan degenen die alleen chemotherapie kregen.[1]  
(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150119/724485 )

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160629/385027LOGO )

Volgens een analyse van de respons-intensiteit (Depth of Response, DpR), een relatief nieuwe methodologie die een verband heeft aangetoond met algehele overleving (overall survival, OS) en post-progressie-overleving in vroegere mCRC-studies,[2] is er een aanzienlijk grotere respons-intensiteit (75,0% vs. 67,8% gemiddelde verlaging van de levertumorlast; p=0,039) bij patiënten die SIR-Spheres Y-90 harsmicrosferen kregen in combinatie met chemotherapie. Patiënten hadden ook een statistisch significante, langere tijd van twee maanden tot DpR of maximale verschrompeling van de tumor (gemiddeld 266 vs. 206 dagen; p12% van de lever is vervangen door de tumor, een statistische grenswaarde die vooraf was bepaald om potentiële voorspellers van DpR vast te stellen). Deze groep van meer verzwakte patiënten die de helft van de patiënten in SIRFLOX vertegenwoordigt, ervoeren een statistisch significante, 20% grotere respons-intensiteit (77,5% vs. 57,2%; p=0,003) en een langere tijd tot DpR van meer dan drie maanden (gemiddeld 298 vs 196 dagen; p

Photo:
http://photos.prnewswire.com/prnh/20150119/724485http://photos.prnewswire.com/prnh/20160629/385027LOGO


Sirtex Medical Limited


CONTACT: Voor media-informatie: Contact op te nemen met: Bianca Lippert,PhD, blippert@sirtex.com, +49-228-1840-783; Kenneth Rabin, PhD,krabin@sirtex.com, +48-502-279-244

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234