MST publiceert jaarverslag 2015

Transparantie over beleid, inspanningen en prestaties

Vandaag publiceert Medisch Spectrum Twente haar jaarverslag over 2015, een bewogen jaar. In 2015 zijn veel resultaten geboekt die passende aandacht hebben gekregen in het jaarverslag. Maar, 2015 was met name het jaar van de voorbereiding op de verhuizing. In allerlei aspecten van de bedrijfsvoering kwam dit tot uiting, de voorbereiding is zeer grondig uitgevoerd.

Voorbereiden op de verhuizing
In de hal van de twee ziekenhuislocaties telde een klok zichtbaar de dagen tot de verhuizing af. 2015 was het jaar waarin we ons optimaal voorbereidden op aanstaande verhuizing in januari 2016. Er is veel aandacht uitgegaan naar 'Bouwen aan Beter' (het programma waarin MST de ingebruikname van het nieuwe ziekenhuis heeft voorbereid) en de afronding van de Nieuwbouw.
Het nieuwe MST aan het Koningsplein is op 1 augustus 2015 opgeleverd, op tijd, en binnen budget. Een prestatie van formaat. De voorbereidingen op de ingebruikname en verhuizing zijn daarna geïntensiveerd. Alle medewerkers hebben 'Wegwijs in het nieuwe MST', een interactieve kennismakingstraining, gekregen die door onze eigen Medical School Twente is ontwikkeld. Deze training kreeg een hoge waardering van medewerkers. Dit heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de succesvolle ingebruikname op 9 januari 2016. MST heeft, ruim 25 jaar na het ontstaan van Medisch Spectrum Twente, eindelijk één ziekenhuis in Enschede.

Een duidelijk topklinisch zorgprofiel
MST heeft door de implementatie van haar strategische agenda zich in 2015 verder gericht op de keuze van een duidelijk zorgprofiel. Toonaangevend in patiëntenzorg, opleiding en onderzoek en goed werkgeverschap. Het jaarverslag laat zien dat ons profiel gebaseerd is op een groeimodel. Wij hebben ook in 2015 kwaliteitsslagen gemaakt, bijvoorbeeld door het in 2015 succesvol behalen van de accreditatie van het Veiligheidsmanagementsysteem. Ook verbeterde onze zorg door samenwerking met andere partijen. Zo is 2015 het jaar dat de geboortezorg in Twente op nieuwe, gezamenlijke leest is geschoeid door de gynaecologen van MST en ZGT en de eerstelijns verloskundigen. Er is één Verloskundig Samenwerkings Verband ontstaan, en ieder kwartaal worden de uitkomsten van de geboortezorg in Twente met elkaar besproken. Verder is in oktober 2015 het nieuwe
Pijncentrum van MST en ZGT en de anesthesiologen van start gegaan, onder een nieuwe naam -Nocepta - in Hengelo. Daarmee is voor de patiënt met chronische pijn een grote stap voorwaarts gezet. Ook hebben vakgroepen uit MST nog verder de samenwerking opgezocht met de huisartsen. Dat heeft tot concrete verbeteringen voor patiënten geleid, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid voor een laagdrempelig, eenmalige consultatie van een medisch specialist in de huisartsenpraktijk. Enkele voorbeelden die slechts een kleine indruk van onze inspanningen in 2015 tonen. In 2016 worden natuurlijk samenwerkingen verder vormgegeven en is er een doorvertaling van het profiel van MST is in 2016 gemaakt in beeld en woord.

Financiën
Ook was 2015 het jaar waarin meer duidelijk werd over de financiële situatie van MST. Halverwege 2015 bleek dat ingrijpen onvermijdelijk was. Op 17 augustus 2015 heeft de Raad van Bestuur in nauwe afstemming met de Raad van Toezicht en het duaal management, besloten tot een vacaturestop en een investeringsstop. De maanden daarna zijn gebruikt om een gedragen begroting op te stellen, met daarin een realistische maar ook ambitieuze kostenreductie. Een van de gevolgen hiervan was dat het niet mogelijk bleek om de financiële verplichtingen aan te gaan die hoorden bij de keuze voor een nieuw EPD. Een enorme teleurstelling voor velen, omdat een nieuw Electronisch Patiënten Dossier (EPD) een grote bijdrage kan leveren aan het toevoegen van waarde voor de patiënt.
Eind 2015 heeft de Raad van Bestuur besloten om een reorganisatie door te voeren die in totaal 300 voltijdsbanen zal raken. Een ingrijpend besluit, maar noodzakelijk om de toekomst van MST weer in eigen hand te krijgen. In 2015 waren de inkomsten en uitgaven uit normale bedrijfsvoering ongeveer gelijk. Door eenmalige inkomsten en uitgaven is het uiteindelijke financieel resultaat 3 miljoen euro.
In 2016 zal het weer rendabel krijgen van de reguliere patiëntenzorg door een nieuw rendementsprogramma één van de topprioriteiten zijn.

Highlights
Het jaarverslag 2015 is vervat in een infographic. Deze uiting toont op hoofdpunten hoe het jaar 2015 er voor MST uitzag.
Kerncijfers zijn daarnaast ook te vinden in bijlage 1 van ons jaarverslag; pagina 97 en verder.

Lees de jaardocumenten voor een compleet beeld van MST in 2015, te vinden op https://www.mst.nl/p/over-mst/Jaarverslagen/.

Geplaatst in:

Lees de jaardocumenten voor een compleet beeld van MST in 2015, te vinden op https://www.mst.nl/p/over-mst/Jaarverslagen/.

Medisch Spectrum Twente

plaats:
Enschede
website:
https://www.mst.nl/

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234