SURFsara-directeur Osseyran benoemd tot voorzitter PRACE Council

Tijdens de 21e bijeenkomst van de PRACE Council op 22 juni 2016 in Frankfurt is prof. dr. ir. Anwar Osseyran, directeur van SURFsara, gekozen tot voorzitter voor de komende twee jaar. Dr. Sergi Girona is benoemd tot vicevoorzitter voor dezelfde periode.

PRACE - het Partnership for Advanced Computing in Europe - telt 25 Europese landen als lid. PRACE bevordert excellent onderzoek en wetenschap in de universitaire wereld en de industrie met de krachtigste supercomputers, ten gunste van de maatschappij. De eerste vijf jaar van zijn bestaan werkte PRACE volgens een model waarin de vier gastlidstaten - Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje - hun geavanceerde systemen openstelden voor Europese onderzoekers en wetenschappers, via een peer-reviewproces geleid door PRACE. De PRACE Council is het hoogste besluitvormingsorgaan binnen PRACE. Deze raad houdt toezicht op de onderzoeksinfrastructuur en bepaalt het beleid voor toegang tot de systemen.

"De afgelopen twee jaar hebben we hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw bedrijfsmodel om de volgende fase van PRACE bestendig te maken. Nederland heeft in dit proces een heel belangrijke rol gespeeld, en dat was reden voor de gastlidstaten om met de traditie te breken en een Nederlandse kandidaat te vragen voor het voorzitterschap van de PRACE Council", aldus Anwar Osseyran.

Volgende fase
Anwar Osseyran is al een aantal jaren actief binnen PRACE en binnen de HPC- en supercomputing-gemeenschap. Zijn belangrijkste doel is het concurrentievermogen van Europa via geavanceerde IT-oplossingen te verbeteren, in de competitie met de Verenigde Staten en Oost-Azië. Een van zijn belangrijkste taken als voorzitter is om PRACE naar de volgende fase te leiden. Dit betekent dat een toekomstbestendig model moet worden ontworpen waarin de financiering van en toegang tot de top-onderzoeksinfrastructuur door alle deelnemende landen wordt gegarandeerd volgens het principe 'wie wil rekenen, moet ook een bijdrage leveren'. Verwacht wordt dat Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje via dit model hun systemen open blijven stellen voor excellent onderzoek, en ook dat Zwitserland mee gaat doen en gastland wordt.

Nederlandse onderzoekers
De afgelopen jaren hebben veel Nederlandse onderzoekers en wetenschappers core-uren toegewezen gekregen op systemen van PRACE-leden. Voordat ze deze krachtigste systemen kunnen gaan gebruiken, moeten hun codes worden aangepast en geoptimaliseerd. De beschikbaarheid van Cartesius als nationaal rekensysteem in Nederland, met de specifieke expertise van SURF/SURFsara, is essentieel voor deze stap. Nederland in het algemeen en Anwar Osseyran in het bijzonder zijn vereerd dat zij deze taak, die belangrijke uitdagingen met zich meebrengt, op zich mogen nemen. Daarnaast kan Osseyran in zijn functie bijdragen aan een versterking van de positie van Nederlandse onderzoekers en wetenschappers en van SURF in Europa.

Sergi Girona
Sergi Girona, BSC Operations Director, is al sinds het allereerste begin betrokken bij PRACE. Hij is bij het Barcelona Supercomputing Center de hoofdverantwoordelijke voor PRACE. In 2010 was hij lid van de raad van bestuur van PRACE aisbl en hij was voorzitter hiervan van 2010 tot september 2015.

Geplaatst in:

Over SURFsara
SURFsara biedt de nationale e-infrastructuur aan onderzoekers bij universiteiten, universitaire medische centra en alle overige onderzoeksinstellingen in Nederland. Wij slaan de brug tussen onderzoek en een geavanceerde ICT. Dat doen we met wetenschappelijk onderzoek in ons DNA en met expertise in High Performance Computing. Wij optimaliseren software en algoritmes voor het versnellen van onderzoek, meer en gedetailleerder onderzoek of visualiseren van onderzoeksresultaten. SURFsara ondersteunt ook onderzoek met duurzame opslag en toegankelijkheid van data voor verwerken en analyseren van grote hoeveelheden data. Zo faciliteren we wetenschappelijk onderzoek en ontplooien we innovaties voor het bedrijfsleven.
Samen met SURFmarket en SURFnet is SURFsara onderdeel van de coöperatie SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland. Binnen SURF werken universiteiten, hogescholen, mbo-scholen, onderzoeksinstellingen en de universitaire medische centra samen aan ICT-voorzieningen én -vernieuwingen.
Kijk voor meer informatie op www.surf.nl/surfsara

Neem voor meer informatie contact op met:
Chantal Cassee, hoofd communicatie, 06 2387 0050, chantal.cassee@surfsara.nl

Over PRACE
Het Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE) is een internationale organisatie zonder winstoogmerk, gezeteld in Brussel. De PRACE-onderzoeksinfrastructuur biedt wetenschappers en onderzoekers uit de Europese universitaire wereld en industrie hoogwaardige rekensystemen van constante wereldklasse. De computersystemen die via PRACE toegankelijk zijn, worden beschikbaar gesteld door vier PRACE-leden (BSC in Spanje, CINECA in Italië, GCS in Duitsland en GENCI in Frankrijk). De uitvoeringsfase van PRACE wordt mogelijk gemaakt met subsidie van het zevende kaderprogramma van de EU (KP7/2007-2013; subsidieovereenkomst RI-312763) en van EU Horizon 2020 - het EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020; subsidieovereenkomst 653838). Voor meer informatie, zie www.prace-ri.eu

Wilt u meer informatie? Wilt u opgenomen worden in onze mailinglijsten?
Ga dan naar de PRACE-website: http://www.prace-ri.eu
Of neem contact op met communicatiemedewerker Marjolein Oorsprong:
Telefoon: +32 2 613 09 27, e-mail: communication@prace-ri.eu

SURFsara

plaats:
Amsterdam
website:
http://www.surfsara.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234