Persuitnodiging: Nederland veilig in Europa en de wereld

De wereld is volop in verandering. Dat is geen ver-van-ons-bed show, maar raakt Nederlandse burgers en bedrijven direct. Ons land scoort hoog op het gebied van economie, innovatie, welvaart en de geluksbeleving van burgers, maar wordt tegelijkertijd ook geraakt door de internationaal breed levende gevoelens van ongenoegen, onzekerheid en xenofobie. Terwijl onze economie het juist moet hebben van verdere internationalisering, zien we de zorgen voor het internationale toenemen. Verschillende internationale ontwikkelingen wakkeren het gevoel van onveiligheid aan.

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland presenteerden eerder deze maand het investeringsprogramma NL Next Level, een agenda om Nederland perspectief te bieden op een aantal grote vraagstukken. Een belangrijkte pijler in dit programma is 'Nederland veilig in Europa en de wereld'. De internationale ontwikkelingen dwingen tot een visie hoe we de verworvenheden van vrede, veiligheid en vrijheid kunnen beschermen.
De ondernemersorganisaties gaan de komende maanden daarover graag in debat met hun achterban en andere stakeholders. De aftrap daarvan vindt aanstaande maandag 4 juli plaats in de Malietoren in Den Haag. Voorzitter Hans de Boer van VNO-NCW en minister Jeanine Hennis-Plasschaert houden ieder een inleiding en gaan vervolgens in gesprek met aanwezige branches en bedrijven.
U bent van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn.

Onderwerpen die onder meer aan de orde komen, zijn de internationale machtsblokken in de wereld, de rol van de EU en hoe de EU ook een veiligheidszone moet zijn en wat dit alles betekent voor de Nederlandse defensie.

PROGRAMMA
15.30 uur Ontvangst
16.00 uur Opening en inleiding Hans de Boer
16.25 uur Korte introductiefilm Defensie
16.35 uur Inleiding minister Hennis-Plasschaert
16.55 uur Vragenronde
17.15 uur Borrel

Voor meer informatie en aanmelding: VNO-NCW/MKB-Nederland, Mieke Ripken, ripken@vnoncw-mkb.nl, 06-11351727

VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland

plaats:
Den Haag

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234