Mededeling voor de redacties over schulden en schuldhulpverlening

Donderdag 30 juni verzorgen de Nationale ombudsman, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en de Algemene Rekenkamer een gezamenlijke (besloten) briefing voor de commissie Sociale Zaken in de Tweede Kamer .

Onderwerp van deze gezamenlijke briefing is 'Problematische Schuldhulpverlening'. Aanleiding voor deze briefing is een drietal publicaties. De Nationale ombudsman heeft op 11mei j.l. het rapport ' Burgerperspectief op schuldhulpverlening' gepubliceerd. De WRR publiceert op donderdag 30 juni hun verkenning 'Eigen schuld? Een gedragswetenschappelijk perspectief op problematische schulden en de Algemene Rekenkamer komt op 30 juni met de publicatie "Aanpak problematische schulden".
De briefing heeft een besloten karakter. Desgevraagd kan na afloop een quote worden afgegeven door de desbetreffende organisaties. De briefing vindt plaats in de Tweede Kamer en is afgelopen rond 14.30 uur.

Nationale ombudsman: Erna van Eerden, 06-15867072
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid: Mirjan van Leijenhorst, 06-26298379
Algemene Rekenkamer: Simone Braun, 06-52810491

Algemene Rekenkamer

plaats:
Den Haag
website:
http://www.rekenkamer.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234