SBI Formaat MonitOR overhandigd aan Mariëtte Hamer

Vandaag is in Den Haag de SBI Formaat MonitOR 2015-2016 overhandigd aan Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER.
In de ruim 100 pagina's van de MonitOR staan alle uitkomsten van het grootste onderzoek naar de stand van de medezeggenschap in Nederland dat in de periode december 2015-januari 2016 is gehouden.
De onderzoekers van SBI Formaat - John Snel, Simone van Houten-Pilkes en Sido Groenland - vertelden in bijzijn van hun directeur Jaap Jongejan aan Mariëtte Hamer wat voor hen de meest opmerkelijke uitkomsten waren.

Bijna 450 OR-leden en ambtelijk secretarissen hebben voor de MonitOR een zeer uitgebreide vragenlijst ingevuld, waarmee een goed beeld is ontstaan van waar ondernemingsraden zich mee bezighouden, wat belangrijke onderwerpen nu en in de toekomst zijn, wat de invloed van de OR is, of de OR voldoende gebruik maakt van zijn rechten en nog veel meer.

De SBI Formaat MonitOR beschrijft alle resultaten van het onderzoek, overzichtelijk verdeeld per onderwerp in een hoofdstuk. Aan het eind van bijna elk hoofdstuk is bovendien een persbericht opgenomen dat over dat onderwerp is verschenen. De uitkomsten van de SBI Formaat MonitOR hebben door de relevante informatie en soms opmerkelijke uitkomsten namelijk veel publiciteit opgeleverd.

De SBI Formaat MonitOR biedt ondernemingsraden de mogelijkheid zich op diverse aspecten te vergelijken met andere OR's, stelt beleidsmakers in staat zich af te vragen of en in hoeverre het beleid werkt en geeft trainers en adviseurs een handvat om ondernemingsraden kritisch te bevragen op de gewenste ondersteuning.

Het onderzoek is uitgevoerd door John Snel, Simone van Houten en Sido Groenland, trainers/adviseurs en onderzoekers bij SBI Formaat, het grootste opleidingsinstituut voor medezeggenschap in Nederland.

Wilt u de SBI Formaat MonitOR ontvangen? Neem dan contact op met SBI Formaat, afdeling marketing.

Meer informatie over dit onderzoek?
SBI Formaat
0343 - 47 33 33
Inhoudelijke vragen:
dr John Snel 06 - 525 99 070 of john.snel@sbiformaat.nl
Opzet van het onderzoek:
Sido Groenland 06 - 22601842 of sido.groenland@sbiformaat.nl
Marketing/publiciteit:
Luigi Mascini: 06 - 525 99 040 of luigi.mascini@sbiformaat.nl

SBI Formaat is het trainings- en adviesbureau voor zinvolle medezeggenschap, duurzame participatie en sterke arbeidsverhoudingen. SBI Formaat is marktleider op het gebied van medezeggenschapstrainingen, doet regelmatig onderzoek naar diverse vraagstukken in bovengenoemde werkgebieden, verzorgt publicaties, congressen, actualiteitencolleges etc.
Meer informatie op www.sbiformaat.nl

SBI Formaat

plaats:
Den Haag

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234