Oxfam Novib: Voedselproductie goed voor kwart uitstoot broeikasgassen

Oxfam Novib : Voedselproductie goed voor kwart uitstoot broeikasgassen

Vijf voedselgewassen stoten meer uit dan alle landen, alleen China en VS scoren hoger

Den Haag, 27 juni. De top 5 meest vervuilende voedselgewassen (rijst, soja, maïs, tarwe en palm olie) produceren meer broeikasgassen dan ieder ander land, alleen China en de Verenigde Staten scoren nog hoger. Onderzoeksbureau CE Delft onderzocht in opdracht van Oxfam Novib de uitstoot en watergebruik van de mondiale voedselproductie. Rijst, soja, mais, palm olie en tarwe dragen in totaal 3 gigaton aan de uitstoot van broeikasgassen bij. De voedingsmiddelenindustrie en landbouw zijn verantwoordelijk voor een kwart van wereldwijde uitstoot aan broeikasgassen en moeten aan de slag om de uitstoot in hun productieketen omlaag te brengen. Dit blijkt uit het vandaag verschenen Oxfam Novib rapport Feeding Climate Change.

De 17 onderzochte voedselgewassen zijn goed voor 42% van de totale wereldwijde voedselproductie en nemen 80% van de wereldwijde waterschaarste voor hun rekening. Klimaatverandering zal hoogstwaarschijnlijk de productie van voedselgewassen negatief beïnvloeden. Tegelijkertijd zijn deze gewassen noodzakelijk voor het voeden van miljoenen mensen wereldwijd. Naar verwachting zal door klimaatverandering in 2050 het aantal ondervoede kinderen onder de vijf jaar toenemen met 25 miljoen personen en zullen 50 miljoen meer mensen honger lijden.

Het rapport Feeding Climate Change maakt duidelijk dat bedrijven die zich bezighouden met de teelt van deze vijf voedingsmiddelen, drastische emissiereducties moeten invoeren. Anders worden de doelen van het Parijse Klimaatakkoord om de uitstoot tot "netto-nul" te reduceren voor 2050 om zo de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius, niet gehaald.

Willemijn de Iongh, land- en klimaatexpert van Oxfam Novib: "Het wordt tijd dat de manier waarop wij ons voedsel produceren verandert. We weten dat 's werelds belangrijkste gewassen zowel de oplossing voor hongerbestrijding zijn maar ook bijdragen aan klimaatverandering. De grote internationale voedselmiddelenbedrijven moeten de broeikasgas-uitstoot in hun productieketen verminderen en hun productiemiddelen veel duurzamer maken. Ook moeten deze bedrijven kleinschalige boeren ondersteunen zodat zij de verwoestende effecten van klimaatverandering het hoofd kunnen bieden. Kleine boeren zijn nog steeds zeer belangrijk voor de mondiale voedselproductie '.

Op dit moment kampen veel kleine boeren in ontwikkelingslanden met honger door toenemende droogtes, overstromingen en ander extreem weer veroorzaakt door klimaatverandering. Daardoor lukt het hen niet om genoeg te produceren om rond te komen en hun families te voeden. Naar schatting zijn de 10 grootste voedingsmiddelenbedrijven ter wereld afhankelijk van ten minste 100 miljoen van deze kleine boeren. Wanneer klimaatrampen plaatsvinden zijn het juist deze boeren en hun families die vaak gedwongen worden hun bezittingen en land te verkopen.

'Als we onze wereldwijde uitstoot van broeikasgassen niet verminderen, stevenen we gezamenlijk af op meer honger, meer natuurrampen en overstromingen. Ook in het natte Nederland', aldus De Iongh. ' Bedrijven moeten ambitieuzer zijn in de doelen die zij zichzelf stellen en dat geldt ook voor hun toeleveranciers, ze moeten hun uitstoot terugdringen, actief investeren in de weerbaarheid van kleine boeren, en zich uitspreken over de noodzaak om klimaatverandering aan te pakken tegenover overheden en consumenten '.

Willemijn de Iongh, land- en klimaatexpert van Oxfam Novib is beschikbaar voor interviews, het rapport Feeding Climate Change is bijgesloten. Contact Jules van Os, persvoorlichting Oxfam Novib, 0651573683.

In 2014 toonde Oxfam Novib aan dat de top 10 voedingsmiddelenbedrijven alleen al verantwoordelijk is voor meer uitstoot van broeikasgassen dan heel Scandinavië, maar als een sector te weinig deed om dit aan te pakken. Naar aanleiding van dat rapport, als onderdeel van Oxfam Novib's Behind the Brands campagne, besloten Kellogg en General Mills als eersten om op wetenschappelijke basis uitstoot-doelstellingen in te voeren voor hun toeleveranciers. Oxfam Novib roept, na het gesloten Klimaatakkoord van Parijs, andere levensmiddelenbedrijven op om dit voorbeeld te volgen.

Het rapport is vanaf maandag 27 juni te vinden ( inclusief interactieve map) op: www.oxfamamerica.org/fccmap

Oxfam Novib

plaats:
Den Haag
website:
http://www.oxfamnovib.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234