Koninklijke onderscheiding voor terugtredend directeur Bedrijfsvoering

Terugtredend directeur Bedrijfsvoering Hans van Santen heeft vandaag uit handen van burgemeester J. van der Tak van de gemeente Westland de Koninklijke onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen. Van Santen krijgt de onderscheiding onder meer voor zijn belangrijke bijdrage aan de publieke dienstverlening, omvangrijke digitaliseringsprojecten en de introductie van innovaties.

Opleiden informatiemanagers
Hans van Santen heeft op vrijwillige basis jarenlang een belangrijke bijdrage geleverd aan het opleiden van toekomstige informatiemanagers en informatie adviseurs in de Nederlandse publieke sector. Hij was betrokken bij de opleidingsprogramma's van instituut PBLQ en droeg daarmee zijn kennis en expertise van en ervaring met vraagstukken op het snijvlak van ICT en business aan hen over. Ook heeft Hans van Santen bijgedragen aan het vormgeven van de Informatiemanagement Academie en zich ingezet voor het Informatiemanagement Traineeprogramma van PBLQ.

iManifest / DigiD
Hans van Santen is ook actief betrokken bij i- en e-Overheid. De oprichting van het iManifest door RDW en de Belastingdienst was een belangrijke verdienste. Alle (grote) uitvoeringsorganisaties committeerden zich aan dit iManifest. Doel is optimaliseren van datakwaliteit, het bieden van transparantie, het versterken van de informatiepositie van burger en bedrijf en het voorkomen en bestrijden van ID- fraude. Hans van Santen zoekt via de Manifestgroep actief verbinding met andere (overheids-)partijen. In dit verband heeft hij ook onmiskenbaar bijgedragen aan de ontwikkeling van de DigiD.

Berichtenbox
Naast veel aandacht voor de verbetering van de eigen bedrijfsvoering van de RDW heeft Hans van Santen steeds oog voor de maatschappelijke context waar binnen de RDW opereert. Hij heeft nadrukkelijk bijgedragen aan de ontwikkeling van het eID stelsel, een publiek eID middel en het ontwikkelen en tijdelijk beheren van de digitale Berichtenbox van MijnOverheid.nl. De RDW heeft deze Berichtenbox gebouwd. De Berichtenbox is een persoonlijke, digitale brievenbus van de burger voor post van de overheid.

Digitalisering en innovaties
Digitalisering en innovaties met maatschappelijk grote impact zijn succesvol bij de RDW geïntroduceerd onder leiding van Hans van Santen. Bij grote projecten betrekt de RDW zijn omgeving in een zo vroeg mogelijk stadium. De RDW verving bijvoorbeeld het papieren rijbewijs en het papieren kentekenbewijs door smartcards. In 2014 voorzag de RDW de kentekencard en het rijbewijs bovendien van een chip. Door de chip op het rijbewijs is het nieuwe rijbewijs nog moeilijker na te maken en verschaft het grote mogelijkheden voor vele publieke organisaties in hun digitale dienstverlening. Dit geldt ook voor de oprichtte coöperatie Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten. Mede door Hans van Santen is het voor gemeenten mogelijk hun parkeerbeheer efficiënt te kunnen digitaliseren.

Geplaatst in:

Noot voor de pers, niet voor publicatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans van Geenhuizen, tel 079 345 82 61. E-mailen kan ook naar persvoorlichting@rdw.nl.

RDW
De RDW, uitvoeringsorganisatie van de Nederlandse overheid, registreert gegevens van voertuigen, hun eigenaren/houders en de afgegeven documenten zoals kenteken- en rijbewijzen. Het verstrekken van informatie over deze zaken aan bijvoorbeeld politie, Belastingdienst en gemeenten behoort ook tot de taken. Daarnaast bewaakt de RDW de veiligheids- en milieuaspecten van het Nederlandse voertuigpark en schept hij voorwaarden ter voorkoming en bestrijding van fraude en criminaliteit. Vanuit deze achtergrond adviseert de RDW belanghebbenden, voert hij overleg in EG- en ECE-verband en speelt hij een centrale rol in de internationale informatie-uitwisseling. Alle werkzaamheden vinden plaats in het algemeen belang van de voertuigbezitters.

RDW

plaats:
Zoetermeer, 23 juni 2016
website:
http://www.rdw.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234