Private aanpak WGA-instroom loont

De dienstverlening van arbodienst en reïntegratiebedrijf Keerpunt verlaagt de kans op instroom in de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) met 47 procent ten opzichte van UWV. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Panteia. Bij bedrijven die zowel bij verzuim als de WGA door Keerpunt worden begeleid is de instroom in de WGA zelfs nog lager. Vroeg beginnen met re-integratieactiviteiten is een belangrijke verklaring voor het succes.

Medewerkers die langer dan twee jaar ziek zijn maar in de toekomst nog wel kunnen werken, komen in de WGA. Deze medewerkers zijn minstens 35% en niet duurzaam arbeidsongeschikt. De verzekeringsmarkt voor de WGA is hybride: werkgevers kunnen kiezen of ze dit risico publiek verzekeren bij UWV of via het zogenaamde eigenrisicodragerschap (ERD), dat meestal wordt gecombineerd met een private verzekering. Private verzekeraars werken vaak samen met re-integratiebedrijven om WGA-instroom te voorkomen.
Er is discussie over de toegevoegde waarde van dit hybride stelsel. Reden voor Keerpunt,
Nationale-Nederlanden en De Amersfoortse om door het onafhankelijke onderzoeksbureau Panteia een effectiviteitsonderzoek te laten uitvoeren.

Resultaten
Panteia vergeleek de WGA-instroompercentages van Keerpunt en UWV. Panteia komt tot de conclusie dat de WGA-instroomkans bij begeleiding door Keerpunt lager is dan bij UWV. De dienstverlening van Keerpunt verlaagt het WGA- risico gemiddeld genomen met 47 procent. Bij Keerpunt ligt de WGA-instroomkans op zeven procent, bij UWV op zeventien procent. Deze instroomkansen zijn gecorrigeerd voor verschillen tussen UWV en Keerpunt, zoals het aanmeldmoment van zieke medewerkers, de leeftijd van medewerkers en sector van de verzekerde bedrijven.
Uit het onderzoek blijkt tevens dat twee derde van de re-integratietrajecten succesvol wordt afgerond in het tweede ziektejaar. Dit staat haaks op de maatschappelijke discussie over arbeidsongeschiktheid en loondoorbetaling waarin wordt gesteld dat medewerkers in het tweede ziektejaar nauwelijks meer herstellen en terugkeren naar werk.
Naast het onderzoek heeft Panteia ook een telefonische enquête uitgevoerd onder 384 bedrijven die zijn aangesloten bij Nationale-Nederlanden of a.s.r./ De Amersfoortse en 416 bedrijven die zijn aangesloten bij UWV. Hieruit blijkt dat huidige eigen risicodragers meer tevreden zijn over de dienstverlening van Keerpunt dan publiek verzekerde bedrijven over de dienstverlening van UWV. Van de bedrijven die publiek verzekerd zijn, wist 70% van bedrijven nog niet of ze eigen risicodrager WGA willen worden dan wel bij het UWV blijven vanaf 2017. Bedrijven verwachten hierover vooral advies van verzekeringsadviseurs. Hierbij vinden zij uitleg over de dienstverlening net zo belangrijk als uitleg over de verzekeringspremies.
Erwin Lots, directeur Keerpunt: 'Uit het onderzoek blijkt glashelder dat bedrijven hun WGA-instroom aanzienlijk kunnen verlagen door als WGA eigen risicodrager goede partners te zoeken. Dit bewijst de toegevoegde waarde van particuliere reïntegratiebedrijven zoals Keerpunt.'

Voor meer informatie: Marjolein Ruys-Keereweer m.ruys@keerpunt.nl 06 46047091
Keerpunt is arbodienstverlener en re-integratiespecialist.
Een joint-venture van a.s.r./ De Amersfoortse en Nationale-Nederlanden met meer dan 15 jaar
ervaring. Keerpunt biedt casemanagement, arbodienstverlening, WGA- en ziektewet-begeleiding,
geeft trainingen en advies op maat.
www.keerpunt.nl

Keerpunt

plaats:
Hilversum

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234