Geen compensatie via staatssecretaris I&M voor vertraagde vlucht

Passagiers kunnen niet via de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu financiële compensatie bij een luchtvaartmaatschappij afdwingen. Uit een Europese verordening volgt namelijk geen verplichting voor de staatssecretaris om in een individueel geval maatregelen te nemen tegen een luchtvaartmaatschappij. Verder biedt het Nederlandse recht daarvoor geen juridische basis. Dit blijkt uit twee uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (22 juni 2016).

De Afdeling bestuursrechtspraak stelde in deze zaken eerder prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie over de uitleg van de Europese verordening die recht geeft op financiële compensatie na een langdurig vertraagde of geannuleerde vlucht.

Niet bevoegd
De Europese verordening verplicht de staatssecretaris niet om "in elk individueel geval afzonderlijk op verzoek van een of meer passagiers handhavend op te treden" tegen luchtvaartmaatschappijen om financiële compensatie af te dwingen. Omdat ook het Nederlandse recht geen juridische basis biedt voor de staatssecretaris om maatregelen te treffen om daarmee compensatie af te dwingen, is zij niet bevoegd individuele handhavingsverzoeken van passagiers in te willigen. Een passagier kan bij de civiele rechter terecht om een dergelijke financiële compensatie af te dwingen.

Achtergrond
In deze zaken hadden enkele passagiers de staatssecretaris gevraagd om maatregelen te nemen tegen de luchtvaartmaatschappijen KLM en Royal Air Maroc. Beide luchtvaartmaatschappijen hadden namelijk geweigerd de passagiers financieel te compenseren na een vertraagde en een geannuleerde vlucht.

De uitspraken met zaaknummer 201302120/2 (KLM) en zaaknummer 201305166/2 (Royal Air Maroc) staan op www.raadvanstate.nl.

Voor meer informatie over de uitspraken en/of de procedure kunt u contact opnemen met mr. Sabine Heijstek-van Leussen via 070 - 426 45 20 of 06- 52 07 70 00, of mr. Wendy van der Sluijs via 070 - 426 48 12 of 06 - 23 31 75 06, persvoorlichters bij van de Raad van State.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is hoogste algemene bestuursrechter van het land.

Raad Van State

plaats:
Den Haag
website:
http://www.raadvanstate.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234