23% v/d Nederlanders vindt altijd bereikbaar zijn niet belangrijk

23% van de Nederlanders vindt het niet belangrijk om altijd bereikbaar te zijn en 22% vindt dat wel belangrijk. Dit is bijna de helft minder dan op internationaal niveau, waar 42% het belangrijk vindt om altijd bereikbaar te zijn. Hiermee wijkt Nederland sterk af van de overige landen. Het percentage wat het niet belangrijk vindt om altijd bereikbaar te zijn, ligt op internationaal niveau een stuk lager; slechts 11%.

Nederland is, samen met Duitsland, Zweden en Canada een van de vier landen waarvan de groep, die het niet belangrijk vindt om bereikbaar te zijn, groter is dan de groep die dit wel belangrijk vindt.
In dit GfK online onderzoek is aan 27.000 respondenten, over 22 landen verspreid, gevraagd hoe sterk men het eens of oneens is met de stelling: "Belangrijk om altijd bereikbaar te zijn".

Bij mannen zijn de meningen evenredig verdeeld; zowel 22% is het eens als oneens met de stelling. Bij vrouwen is er een klein verschil; zo vindt 21% het belangrijk om altijd bereikbaar te zijn en 23% vindt van niet.
Kijkend naar de verschillende leeftijdsgroepen, zijn het vooral de jongeren die het belangrijk vinden om altijd bereikbaar te zijn; 30% bij 15-19 jaar en 26% bij de leeftijdsgroep 20-29 jaar. Vanaf 40 jaar en ouder is het merendeel het oneens de stelling en vindt het dus niet belangrijk om altijd bereikbaar te zijn.

Vergelijking tussen de landen
Dit onderzoek maakt op een grootschalige manier een vergelijking tussen de verschillende landen. Het percentage die het belangrijk vindt om altijd bereikbaar te zijn, ligt in Rusland en China (beide 56%) het hoogste. Daarna volgt Turkije met 53%. Dit zijn de enige 3 landen waarbij meer dan de helft van de bevolking het eens is met de stelling. In Duitsland is de meerderheid het niet eens met de stelling (34% niet eens versus 16% eens). Daarna volgt Zweden (28% versus 22%), Canada (24% versus 23%) en op de vierde plaats Nederland (23% versus 22%).

Geplaatst in:

Over het Onderzoek
GfK heeft een online Onderzoek uitgevoerd onder 27.000 consumenten, ouder dan 15 jaar, in 22 landen (Nederland n=1.001). Het veldwerk is uitgevoerd in de zomer van 2015 en de data zijn gewogen op de demografische samenstelling van de online populatie 15+ in ieder land. De landen die meegenomen zijn in dit onderzoek zijn Argentinië, Australië, België, Brazilië, Canada, China, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Hong Kong, Italië, Japan, Mexico, Nederland, Polen, Rusland, Zuid Korea, Spanje, Zweden, Turkije, Engeland en Amerika.

Over GfK
GfK biedt betrouwbare markt- en consumenteninformatie waardoor klanten betere beslissingen kunnen nemen. Over de hele wereld combineren meer dan 13.000 marktonderzoek experts hun passie met de jarenlange onderzoekservaring van GfK. Hierdoor is GfK in staat om wereldwijde inzichten te koppelen aan lokale marktinformatie uit meer dan 100 landen. Door gebruik te maken van innovatieve technologieën, zet GfK big data om in smart data. Hierdoor kunnen onze klanten hun concurrentievoordeel verbeteren en krijgen zij meer inzicht in de keuzes en ervaringen van hun consumenten.

Voor meer informatie:www.gfk.com/nl of volg GfK op Twitter: https://twitter.com/GfK_nl

GfK

plaats:
Hilversum
website:
http://www.gfk.com/nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234