Aleris Benoemt Jack Govers om Leiding te Geven aan haar Europese Activiteiten & haar Mondiale Luchtvaart- en Automobielactiviteiten

CLEVELAND, 21 juni 2016 /PRNewswire/ -- Aleris Corporation heeft vandaag aangekondigd dat Jack Govers is benoemd tot uitvoerend vicevoorzitter, voorzitter van Europe and Global Markets. In zijn functie zal Govers toezicht houden op alle aspecten van de Europese activiteiten evenals de mondiale automobiel- en luchtvaartstrategie van de onderneming. Govers ging aan de slag bij Aleris op 20 juni en zal rechtstreeks voor Sean Stack, voorzitter en uitvoerend directeur van Aleris, werken.

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20140115/CL46886LOGO [http://photos.prnewswire.com/prnh/20140115/CL46886LOGO]

De meest recente functie van Govers was als algemeen directeur van Global Forms voor SABIC, één van de meest toonaangevende producenten van petrochemische producten wereldwijd. In die functie leidde hij een internationaal business team gericht op het samenwerken en innoveren met klanten in de automobiel-, luchtvaart- en consumentenelektronicamarkten. Voordien was Jack ook algemeen directeur van de mondiale platen- en filmbusiness van SABIC en tegelijkertijd was hij lid van de raad van toezicht voor de Europese regio van SABIC Innovative Plastics.

"Jack heeft heel veel ervaring in het leidinggeven aan mondiale en regionale teams in grote industriële bedrijven. Hij is dan ook de geschikte man om onze Europese activiteiten te leiden met een continue focus op groei in onze globale markten," zei Stack. "Het leiderschap van Jack zal ons helpen om ons werk rond duurzame, betrouwbare activiteiten sneller te ontwikkelen en om de verschuiving in onze productenportefeuille in de richting van luchtvaart-, automobiel- en industriële producten met een grotere meerwaarde verder uit te bouwen."

Govers werd een deel van het SABIC-team nadat het bedrijf GE Plastics overnam in 2007. Daarvoor werkte hij gedurende 15 jaar in General Electric, waar hij verschillende leidinggevende functies bekleedde in operations, business ontwikkeling, verkoop en marketing in GE Plastics, GE Capital en GE Corporate.

Govers heeft een Master of Science in Mechanical Engineering van de Technische Universiteit Delft, Nederland, en hij is afgestudeerd als Marineofficier aan het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder, Nederland.

Over Aleris

Aleris is een private onderneming en een wereldwijde leider in aluminium walsproducten voor een verscheidenheid van industrieën, waaronder de luchtvaart- en automobielindustrie, bouw en constructie, commercieel transport en industriële sectoren. Vanuit haar hoofkantoor in Cleveland, Ohio, heeft Aleris productieafdelingen in Noord-Amerika, Europa en Azië. Meer informatie kunt u vinden op www.aleris.com [http://www.aleris.com/].

Toekomstgerichte Verklaringen

Bepaalde verklaringen in dit persbericht zijn "toekomstgerichte verklaringen" zoals gedefinieerd in de Noord-Amerikaanse federale effectenwetgeving. Verklaringen over onze meningen en verwachtingen en verklaringen die woorden bevatten zoals "kunnen", "zouden kunnen", "zouden", "zouden moeten", "zullen", "menen", "verwachten", "ervan uitgaan", "van plan zijn", "schatten", "mikken op", "ramen", "uitkijken naar", "de intentie hebben" en vergelijkbare uitdrukkingen die bedoeld zijn om gebeurtenissen en omstandigheden in de toekomst aan te duiden zijn toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen omvatten verklaringen over, onder meer, het verwachte gebruik van de opbrengst van de emissie. Verder omvatten ze verklaringen over toekomstige kosten en prijzen van grondstoffen, productievolumes, sectortrends, verwachte kostenbesparingen, verwachte voordelen van nieuwe producten of vestigingen, overnames of overdrachten, verwachte resultaten van activiteiten, het behalen van productie-efficiëntie, capaciteitsuitbreidingen, toekomstige prijzen en de vraag naar onze producten, verwachte kasstromen en de toereikendheid van de kasstromen om kapitaalsinvesteringen te financieren. Toekomstgerichte verklaringen houden bekende en onbekende risico's en onzekerheden in, die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die zijn genoemd in of worden geïmpliceerd door toekomstgerichte verklaringen. Belangrijke factoren die er de oorzaak van kunnen zijn dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgedrukte of gesuggereerde resultaten, zijn onder meer: (1) ons vermogen om onze bedrijfsstrategie succesvol uit te voeren; (2) het succes van voorbije of toekomstige overnames en overdrachten; (3) de cyclische aard van de aluminiumsector, belangrijke nadelige veranderingen in de aluminiumsector of bij onze eindgebruikers, waaronder mondiale en regionale vraag- en aanbodcondities voor aluminium en aluminiumproducten, en veranderingen in de industrieën waarin onze klanten actief zijn; (4) kosttoenames of de beperkte beschikbaarheid van grondstoffen en energiebronnen; (5) ons vermogen om effectieve metaal-, energie- en andere grondstofderivaten of -regelingen met klanten af te sluiten om onze blootstelling aan de prijsschommelingen van grondstoffen en de veranderingen in de metaalprijzen, vooral dan de aluminiumprijs op de London Metal Exchange, efficiënt te beheren; (6) onze capaciteit om voldoende kasstromen te genereren voor onze kapitaaluitgaven en onze schuldaflossingen; (7) ons vermogen om te voldoen aan onze grote kapitaalsvereisten om investeringen te doen; (8) ons vermogen om bepaalde leden van ons management te behouden; (9) het verlies van bestellingen van onze grootste klanten; (10) ons vermogen om klanten te behouden, van wie een groot aantal geen contractuele verbintenissen op lange termijn met ons heeft; (11) de prijzen van concurrenten, de concurrentie van alternatieve materialen voor aluminium en de algemene impact van de concurrentie in de industriesegmenten die tot onze afzetmarkten behoren; (12) de risico's van het investeren en zaken doen op wereldwijde schaal, waaronder politieke, sociale, economische, wisselkoersgebonden en wettelijke factoren; (13) de veranderlijkheid in de algemene economische situatie op internationaal of regionaal vlak; (14) de huidige milieuverplichtingen en de kosten van het naleven van, en de verplichtingen krachtens, gezondheids- en veiligheidsregels; (15) arbeidsrelaties (onderbrekingen, stakingen of stilleggingen) en arbeidskosten; (16) onze interne controles van financiële rapporten en onze controles en procedures inzake onthullingen waarin niet alle mogelijke fouten kunnen worden vermeden; (17) onze schuldenniveaus en schuldaflossingsverplichtingen, waaronder wijzigingen in onze credit rating, belangrijke toenames in de kosten van onze leningen of de onmogelijkheid van financiële instellingen om ons de toegezegde kredieten te verlenen; (18) onze mogelijkheden om toegang te hebben tot krediet- en kapitaalmarkten; (19) de mogelijkheid dat wij in de toekomst een grotere schuldenlast opbouwen; (20) beperkingen om onze activiteiten uit te voeren als gevolg van convenantbeperkingen in het kader van onze schulden, en onze mogelijkheid om uitstaande bedragen onder senior obligaties te betalen; en (21) andere factoren zoals besproken in de documenten die wij hebben ingediend bij de Noord-Amerikaanse "Securities and Exchange Commission", met inbegrip van de hoofdstukken met de titel "Risicofactoren" in die documenten. Beleggers, potentiële beleggers en andere lezers worden aangemoedigd deze factoren zorgvuldig in overweging te nemen bij de evaluatie van toekomstgerichte verklaringen en worden gewaarschuwd dat ze geen te groot vertrouwen mogen stellen in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Wij wijzen elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen publiek te updaten of te herzien, hetzij als reactie op nieuwe informatie of gebeurtenissen in de toekomst, hetzij anderszins, behalve wanneer dat wettelijk vereist is.

Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160621/381712 [http://photos.prnewswire.com/prnh/20160621/381712]Photo: https://photos.prnewswire.com/prnh/20160621/381712http://photos.prnewswire.com/prnh/20140115/CL46886LOGO


Aleris


CONTACT: Mediacontacten: Shannon Bennett, 216.910.3664,shannon.bennett@aleris.com; Nanda Aerts, +32 499 569556,nanda.aerts@aleris.com; Contacten met Beleggers, Eric Rychel, 216.910.3229,eric.rychel@aleris.com


Web site: http://www.aleris.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234