FNV Catering bereikt 2,5% loonsverhoging in nieuwe cao

Werknemersorganisaties FNV Catering, CNV Vakmensen, De Unie en werkgeversorganisatie Veneca hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao catering die per 1 juli 2016 van kracht gaat. Alle cateringmedewerkers hebben recht op een loonsverhoging van 0,5% per 1 juli 2016 en 2% per 1 januari 2017.

De leden van FNV Catering hebben aangegeven dat zij akkoord zijn met het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao catering per 1 juli 2016. In totaal was 90% van de uitgebrachte stemmen positief.

De belangrijkste punten van het behaalde akkoord zijn:
- De looptijd is van 1 juli 2016 tot 1 januari 2018.
- Een loonsverhoging van 0,5% per 1 juli 2016 en 2% per 1 januari 2017.
- Partijen hebben afgesproken om voor de volgende cao-onderhandelingen in 2018 de problemen omtrent duurzame ontwikkeling en ouderenbeleid te benoemen en mogelijke oplossingen te onderzoeken.
- Onderzocht wordt welke financieringsbronnen de cao kent om eventueel nieuwe regelingen te financieren.

FNV Catering is de grootste vakbond voor werknemers in de contractcatering. FNV Catering behartigt de collectieve belangen voor alle werknemers in de contractcatering op het gebied van werk en inkomen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De contractcatering verzorgt restauratieve voorzieningen voor opdrachtgevers zoals overheid, bedrijfsleven, gezondheidszorg en gevangeniswezen in de sectoren bedrijfscatering, zorgcatering, onderwijscatering en inflightcatering.

Voor meer informatie over FNV Catering kijkt u op www.fnvcatering.nl. Voor meer informatie over het verloop van de cao-onderhandelingen, kunt u contact opnemen met afdeling persvoorlichting via persvoorlichting@fnvhorecabond.nl of
06 516 945 44.

FNV Catering

plaats:
Almere

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234