NanoNextNL wetenschappelijk, economisch en maatschappelijk een succes

Het onderzoek- en technologieprogramma NanoNextNL heeft in zes jaar geleid tot een bruisend innovatie-ecosysteem. Met bijna 900 wetenschappelijke artikelen, een verwacht rendement van een factor 4 op de investering voor het bedrijfsleven plus een groot aantal innovatieve oplossingen is NanoNextNL een groot succes.

Amsterdam-21 juni 2016. De Nederlandse overheid heeft, samen met universiteiten en bedrijven, Euro 251 miljoen geïnvesteerd in het onderzoek- en technologieprogramma NanoNextNL. De afgelopen zes jaar werkten 13 universiteiten, 8 medische centra, 12 kennisinstituten en 110 bedrijven gezamenlijk aan de volgende generatie nano- en microtechnologie. Het eindrapport van NanoNextNL, dat eind 2016 in de huidige vorm ophoudt te bestaan, laat de grote impact zien op wetenschap, innovatie en het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen.

Topwetenschap als basis
Met meer dan 900 internationale wetenschappelijke publicaties, waarvan 140 in tijdschriften met een hoge impactfactor ()10) heeft NanoNextNL een sterke kennisbasis neergezet. 23% van deze artikelen behoort tot de 10% meest geciteerde artikelen ter wereld. 170 zeer hoog gekwalificeerde experts met een breed scala aan vaardigheden verspreiden de opgedane kennis.

Oplossingen voor de grote uitdagingen
NanoNextNL heeft fundamentele nieuwe inzichten opgeleverd voor zonnecellen en andere hernieuwbare energie, nanogeneeskunde, schoon watertechnologie, kwantumcryptografie, voedingstechnologie, 'Beyond Moore'-computerchips, sensoren & actuatoren, nanofabricage en bio-nanomaterialen. Hiermee komen oplossingen voor dringende maatschappelijke issues als schone energie, gezondheid voor iedereen, voedselveiligheid, snellere en krachtigere computerchips een stuk dichterbij.

Factor 4 rendement op investering
Grote technologie- en voedingsbedrijven, hightech-mkb en de 8 eigen start-ups verwachten dat hun investering in NanoNextNL in totaal meer dan Euro 400 miljoen opbrengt. Een groot aantal nieuwe producten ziet binnenkort het licht, zoals een bijzonder snelle en patiëntvriendelijke bloedtest voor spoedeisende hulp, voeding en medicatie op maat en een innovatieve elektronenmicroscoop.

Maatschappelijk verantwoord innoveren
18% van het budget van NanoNextNL is geïnvesteerd om risicoanalyse en technologie-evaluatie te verbeteren en te integreren in de onderzoek- en ontwikkelingswerkzaamheden. Instrumenten voor detectie van nanomaterialen en het mechanisme van (eco)toxiciteit zijn ontwikkeld ter ondersteuning van nieuwe regelgeving.

Op naar een nieuw tijdperk
Voorzitter NanoNextNL, prof. Dave Blank: "Wij hebben een nieuwe standaard gezet voor publiek-private samenwerkingen in Nederland. NanoNextNL heeft een krachtig samenhangend ecosysteem voor innovatie opgeleverd dat goed gepositioneerd is om nationaal en internationaal een volgende stap te zetten. Wij moeten nu samen met onze partners uit de academia, kennisinstellingen, medische centra en bedrijven, versterkt met nieuwe partners deze volgende fase vormgeven. De topsectoren en de Nationale Wetenschapsagenda bieden hiervoor uitstekende mogelijkheden. We gaan een nieuw tijdperk tegemoet!"

Over NanoNextNL
NanoNextNL is het nationale onderzoek- en technologieprogramma dat de sterke Nederlandse positie op het gebied van micro- en nanotechnologie uitbouwt. Ruim 750 onderzoekers zijn actief in 28 onderzoeksprogramma's, verdeeld over meer dan 250 projecten. NanoNextNL is een samenwerkingsverband van 140 bedrijven, kennisinstellingen en universiteiten dat voor de helft gefinancierd is door de overheid. In deze publiek-private samenwerking is 251 miljoen euro beschikbaar in de periode 2010-2016. Technologiestichting STW verzorgt de bureauvoering voor NanoNextNL.

www.nanonextnl.nl

Geplaatst in:

NanoNextNL

plaats:
Utrecht
website:
http://www.nanonextnl.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234