Oss mag vrije uitloopkip niet verbieden

B&W van Oss zijn niet bevoegd om het houden van vrije uitloopkippen te verbieden. Dat staat in een brief van de Dierenbescherming aan het college. Volgens de organisatie zou een dergelijke maatregel in het bestemmingsplan buitengebied directe gevolgen hebben voor het dierenwelzijn. Regelgeving op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid ligt echter op het bordje van de Rijksoverheid en niet op die van gemeenten, stelt de Dierenbescherming.

De commotie over het voorontwerp bestemmingsplan van de Noord-Brabantse gemeente loopt steeds verder op. In zijn brief aan het college zet directeur Peter Verdaasdonk van de Dierenbescherming niet alleen uiteen waarom de gemeente eigenlijk helemaal geen regelgeving mag opleggen die pluimvee in een niet overdekte uitloop verbiedt, hij stelt ook dat er geen adequate onderbouwing wordt gegeven voor de maatregel die dus ook "in strijd is met het (...) beginsel van behoorlijk bestuur dat een besluit goed gemotiveerd moet zijn".

Verdaasdonk: "U haalt diverse studies naar de mogelijke effecten van de intensieve veehouderij op de volksgezondheid aan. Daarin worden weliswaar effecten van de intensieve veehouderij in het algemeen op de volksgezondheid vastgesteld, maar er wordt nergens geconcludeerd dat dit tot maatregelen moet leiden, of zelfs tot bepaalde verboden zoals het door u voorgestelde verbod op overdekte uitlopen voor pluimvee".

De Dierenbescherming maakt er in haar brief verder een punt van dat B&W van Oss op geen enkele wijze minder verstrekkende maatregelen lijken te hebben overwogen om de eventuele verspreiding van mogelijke ziekteverwekkers te voorkomen. Zo zou bijvoorbeeld een haag van struiken en bomen rond het buitenverblijf verspreiding van het meeste stof kunnen tegenhouden. Bosjes, struiken en bomen in de uitloop zelf doen dat ook en verhinderen bovendien dat watervogels in de uitloop landen, wat de verspreiding van vogelgriep tegengaat.

Beter Leven
De Dierenbescherming neemt het zwaar op dat in Oss de vrije uitloop voor kippen onder vuur ligt. In het onwaarschijnlijke geval dat B&W volharden in hun onterechte besluit zouden pluimveehouders niet meer kunnen meedoen aan het Beter Leven keurmerk met twee en drie sterren. Dat zou volgens de Dierenbescherming de pluimveehouderij in de regio economisch op achterstand zetten.

De Rijksoverheid stimuleert al vele jaren vormen van diervriendelijkere veehouderij waaronder pluimvee met onoverdekte uitloop. Zo heeft staatssecretaris Van Dam (EZ) onlangs een extra stimuleringsregeling ingesteld voor boeren die willen overstappen op biologische veehouderij. Met het voorgenomen verbod op pluimveehouderij met onoverdekte uitloop zou de gemeente Oss volgens de Dierenbescherming dwars tegen dit beleid in gaan.

Geplaatst in:

Inlichtingen bij persvoorlichting Dierenbescherming, Niels Dorland 088 - 8 11 3261 / pers@dierenbescherming.nl

Dierenbescherming

plaats:
Den Haag
website:
http://www.dierenbescherming.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234