9,75 miljoen euro voor innovatie Duits-Nederlands MKB

Assen, 20 juni 2016

Ruim 100 Nederlandse en Duitse bedrijven gaan de komende jaren profiteren van de 9,75 miljoen euro die vandaag zijn toegekend aan INCAS³ in Assen en Hochschule Osnabrück. Het Europese subsidieprogramma INTERREG VA maakt met deze subsidie het project ID3AS mogelijk, een grensoverschrijdende samenwerking met als doel het concurrentievermogen van het MKB in het noorden van Nederland en Duitsland te versterken, werkgelegenheid te creëren en daarmee de economie in de regio een stevige impuls te geven.

Sensortechnologie is een sleuteltechnologie voor de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten en processen binnen het midden- en kleinbedrijf. Voor veel MKB-bedrijven is de toegang tot de benodigde expertise om deze technologie te ontwikkelen en toe te passen echter complex en tijdrovend. Door bedrijven en kennisinstellingen aan elkaar te verbinden, maakt het project ID3AS sensortechnologie breed toegankelijk en wordt innovatie in en door het MKB maximaal ondersteund.

Het unieke aan het project ID3AS is dat de praktijkkennis van het MKB en de wetenschappelijke kennis van kennisinstellingen samengebracht wordt om innovatie te realiseren op thema's die voor de Noordelijke grensregio relevant zijn. Zo gaan er projecten van start op het gebied van health & life science, agrobusiness & food en high tech systems & materials. Daarnaast biedt het project ID3AS ondersteuning aan bedrijven die vragen hebben over de ontwikkeling en toepassing van sensortechnologie. INCAS³ is voor Nederlandse bedrijven het aanspreekpunt.

Naast het stimuleren van de intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen, zorgt het project ID3AS ook voor borging van de regionale innovatiekracht door het opzetten en aanbieden van scholingsprogramma's en het initiëren van netwerkbijeenkomsten. Hiermee wordt een stevige basis gelegd voor structurele ontwikkeling en innovatie in de grensregio.


Over INCAS³
INCAS³ werkt aan het oplossen van complexe maatschappelijke en industriële meetvraagstukken. De activiteiten lopen uiteen van het monitoren van balans bij ouderen om te voorkomen dat ze vallen, tot betrouwbare monitoring van drinkwater en het in kaart brengen van ondergrondse oliereservoirs. Hoewel deze voorbeelden zich in heel verschillende toepassingsgebieden afspelen, zijn de oplossingen in technologisch opzicht zeer vergelijkbaar: vereist zijn een hoge mate van betrouwbaarheid, robuustheid, zekerheid, compactheid en energie-efficiëntie. De activiteiten van INCAS³ worden primair gedreven door vragen uit de industrie.

Voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
INCAS³
Victor Stoica
T: +31 (0) 592 860 000
E: victorstoica@incas3.eu

INCAS³

plaats:
Assen
website:
http://www.incas3.eu

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234