Uitnodiging presentatie advies over mainportbeleid, 1 juli, Den Haag

Op 1 juli 2016 brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies uit over mainportbeleid. Is in de veranderende nationale en internationale dynamiek het huidige mainportbeleid een goed antwoord op de nieuwe uitdagingen die zich voordoen? Namens de ministers van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (IenM) nemen secretaris-generaal Maarten Camps (EZ) en directeur-generaal Mark Frequin (IenM) het advies in ontvangst en geven een eerste reactie.

De raad nodigt de media van harte uit om de presentatie van het advies bij te wonen.

Datum: 1 juli 2016, 10.30 - 13.00 uur
Locatie: SER, Bezuidenhoutseweg 60, Den Haag
Aanmelden Aanmelding is gewenst, via e-mail: miep.eisner@rli.nl

Over het advies
De nationale en internationale dynamiek is veranderd en verandert de komende decennia verder: de sterk groeiende internationale concurrentie, verschuiving van Europese groei naar Oost-Europa en van internationale consumptie naar Azië, de grotere nadruk op het terugdringen van CO2-uitstoot, en de toenemende complexiteit van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Het is daarom niet vanzelfsprekend dat het huidige mainportbeleid een goed antwoord is op de nieuwe uitdagingen die zich voordoen. In hoeverre is de Nederlandse economie nog gebaat bij mainportbeleid, respectievelijk is een andere koers wenselijk of zelfs noodzakelijk? En hoe ziet dat beleid er dan uit?

Programma
De voorzitter van de Rli Jan Jaap de Graeff en raadslid Marike van Lier Lels zullen het advies presenteren. Twee referenten gaan vervolgens inhoudelijk in op het advies. Daarna vindt, voorafgaand aan de overhandiging van het advies, een paneldiscussie plaats, met gelegenheid voor vragen uit de zaal.

Interviewverzoeken
Interviews met de voorzitter van de raad, Jan Jaap de Graeff en/of Marike van Lier Lels, raadslid en voorzitter van de raadscommissie die het advies heeft voorbereid, kunt u aanvragen via miep.eisner@rli.nl of 06 153699339. Op het publiceren ligt een embargo tot 1 juli 12:30 uur.

Lees meer over het advies over mainportbeleid

Voor het aanvragen van interviews en voor het aanmelden voor de presentatie kunt u contact opnemen met Miep Eisner, communicatieadviseur, miep.eisner@rli.nl, 06 15369339.
Voor inhoudelijke informatie over het advies kunt u zich wenden tot de projectleider Lianne Doeswijk, lianne.doeswijk@rli.nl, 06 15369331.

Het persbericht en het advies zijn op 1 juli vanaf 12.30 uur beschikbaar via www.rli.nl.
Volg ons op Twitter @raadrli en twitter mee met #mainports.

Algemene informatie
De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege voor regering en parlement op het brede domein van de fysieke leefomgeving. De raad is onafhankelijk en adviseert gevraagd en ongevraagd over langetermijnvraagstukken. Voorzitter is ir J.J. de Graeff.

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

plaats:
Den Haag
website:
http://www.rli.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234