Schroders: Millennials hebben onrealistische verwachtingen

Nieuw wereldwijd onderzoek van Schroders: 'millennials in denial'
Verwachtingen rond beleggingsrendement zijn onrealistisch en kortetermijndenken overheerst, vooral bij Nederlandse millennials

Nederlanders, en met name de jongeren in de zogenaamde 'millennial' generatie (18-35 jaar) hebben onrealistische verwachtingen over de mogelijke rendementen die hun beleggingen kunnen opleveren en richten zich vooral op de korte termijn. Dit blijkt uit de Global Investor Study 2016 van Schroders, gebaseerd op een wereldwijd onderzoek onder 20.000 beleggers in 28 landen, waaronder 1000 in Nederland.

Te rooskleurige rendementsverwachtingen
Uit het onderzoek blijkt dat beleggers veel te rooskleurige verwachtingen hebben van het rendement dat ze mogelijk op lange termijn zouden kunnen behalen. Wereldwijd streven de respondenten naar een verwacht rendement op hun beleggingen van 9,1%, maar aangezien de rente in veel landen op een historisch dieptepunt staat, is het waarschijnlijk dat veel beleggers teleurgesteld zullen worden.

In Nederland lag het gemiddelde niveau van het gehoopte (en verwachte) rendement op een meer gematigde 7,3% (7,9% voor heel Europa) maar dit is nog steeds te hoog, gegeven de historische rendementen over langere periodes. De Nederlandse millennials binnen de ondervraagde groep hebben nog onrealistischere verwachtingen: zij rekenen op minimaal 9,6% per jaar, tegen 6,6% voor de beleggers van 36 jaar en ouder..

Voorkeur voor korte termijn
Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat beleggers wereldwijd en in Nederland sterk op de korte termijn gericht zijn. Gemiddeld verwachten Nederlanders hun beleggingen iets langer dan drie (3,6) jaar aan te houden. Dit is prima voor cash en bepaalde soorten obligaties, maar zal vaak te kort zijn om tegenwicht te bieden aan de volatiliteit die eigen is aan de aandelenmarkt.

Ongeveer een vijfde (22%) verklaarde beleggingen minstens vijf jaar aan te houden - de minimale realistische beleggingsduur voor aandelen - terwijl ongeveer een derde (31%) een zeer korte termijn van minder dan een jaar aanhoudt. Ongeveer de helft van de leeftijdsgroep tussen 18 en 35 jaar (46%) belegt met een horizon van minder dan een jaar, terwijl slechts 6% een beleggingshorizon heeft die verder strekt dan vijf jaar.

Beleggen voor onmiddellijke financiële behoeften
Ondanks dit kennelijke gebrek aan inzicht is de behoefte aan 'inkomen' nog steeds de belangrijkste motivatie om te beleggen. De drie voornaamste redenen die door Nederlandse beleggers werden genoemd om te beleggen, hadden allemaal te maken met inkomen voor nu of later: aanvulling van het pensioen (genoemd door 58%), belegging van inkomen om de portefeuille uit te breiden (genoemd door 31%) en aanvulling van het salaris (genoemd door 34%). Maar Nederlandse millennials, zo blijkt uit de resultaten, beleggen in het algemeen eerder om in hun onmiddellijke financiële behoeften te voorzien dan om winst voor de lange termijn te behalen.

De eerder genoemde drie redenen om te beleggen scoren onder millennials allemaal minder dan bij de leeftijdsgroep 36+. Vergeleken met oudere beleggers beleggen zij vaker om in hun eerste inkomen te voorzien (16% millennials tegen 4% beleggers van 36+) of iets (groots) anders te kopen anders dan een huis (17% tegen 9%) of te helpen met de huur of (af)betaling van de hypotheek (14% tegen 4%). Aan de andere kant waren ze minder geneigd om te beleggen om hun pensioen aan te vullen (42% millennials tegen 63% beleggers van 36 jaar en ouder) of om het inkomen te herbeleggen en hun beleggingsportefeuille uit te breiden (22% tegen 34%).

Michel Vermeulen, algemeen directeur Schroders Benelux, licht toe:
"Beleggen wordt beschouwd als een belangrijk middel om huidige en toekomstige financiële doelen te bereiken. Dat blijkt uit de hoge behoefte aan rendement. Wat beleggers daarbij het belangrijkste vinden, zo blijkt uit de resultaten, is dat ze het geïnvesteerde bedrag terugkrijgen en een rendement behalen dat hoger is dan de inflatie.

Maar gezien het kortetermijndenken en de onrealistische rendementsverwachtingen van de beleggers valt te vrezen dat velen teleurgesteld zullen worden. Zeker voor de jongere generatie onder de 36 wordt de noodzaak om te plannen voor de lange termijn steeds belangrijker."

"Wij sporen beleggers aan zich op de lange termijn te richten, net als onze fondsbeheerders. Wij zijn ervan overtuigd dat een realistisch risicogewogen rendement kan worden bereikt als beleggingen voor een periode van minstens vijf jaar worden vastgehouden. Praten met een financieel adviseur kan beleggers helpen hun portefeuille af te stemmen op hun behoeften en financiële doelstellingen."

Meer informatie over de onderzoeksresultaten kunt u vinden op www.schroders.com/gis.
Nederlandse artikelen kunt u vinden op www.schroders.nl/gis. Hier treft u onder andere het volledige rapport Schroders Global Investor Study 2016 - Beleggingsresultaten en de daarop gebaseerde infographic aan.

Voor meer informatie over uw gedragsneigingen als belegger kunt u naar www.schroders.nl/incomeIQ gaan en daar de incomeIQ-test doen.

Als u de resultaten van het onderzoek nader wilt bespreken, kunt u contact opnemen met de onderstaande personen.

Frans Gunnink
Pers- en mediarelaties
frans.gunnink@sharpefinancial.com
+31 (0)6 29 541 542


Tânia Jerónimo Cabral
Head of Marketing Schroders Benelux
tania.jeronimo@schroders.com
+31 (0)20 305 28 51


Alleen voor de vakpers. Recente persberichten van Schroders vindt u op: http://ir.schroders.com/media


Over de Global Investor Study 2016 van Schroders:
In opdracht van Schroders voerde Research Plus Ltd tussen 30 maart en 25 april 2016 een onafhankelijk online onderzoek uit onder 20.000 beleggers uit 28 landen in alle delen van de wereld, waaronder Australië, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, India, Italië, Japan, Nederland, Spanje, het VK en de VS. 'Beleggers' wordt in dit onderzoek gedefinieerd als mensen die de komende 12 maanden minstens Euro10.000 (of het equivalent daarvan) willen beleggen en die de laatste vijf jaar veranderingen in hun beleggingen hebben aangebracht. Deze personen zijn representatief voor de opvattingen van beleggers in de landen waarop het onderzoek betrekking heeft.

Over Schroders:
Schroders is een wereldwijd opererende asset manager met in totaal Euro409,7 mrd onder beheer*. De cliënten van Schroders zijn grote financiële instellingen, waaronder pensioenfondsen, banken en verzekeringsmaatschappijen, overheidsinstellingen, lokale en nationale overheden, stichtingen en (vermogende) particuliere beleggers.
Schroders beschikt over een groot internationaal netwerk met 38 kantoren in 28 landen in Europa, Noord- en Latijns Amerika, Azië en het Midden-Oosten. Schroders heeft zich vanaf haar oprichting meer dan 200 jaar geleden stabiel ontwikkeld, waarbij een langetermijnvisie het uitgangspunt is geweest bij de beleggingen, het bouwen van klantrelaties en de groei van de onderneming.
Schroders staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.
Dit bericht is uitgegeven door Schroder Investment Management Benelux, te Amsterdam. Meer informatie over Schroders is te vinden op www.schroders.nl en www.schroders.com.
*Cijfers per 31 maart 2016.

Schroders

plaats:
Amsterdam

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234