ContourGlobal Kondigt Sluiting Aan Van Particuliere Aanbieding Senior Secured Notes

LUXEMBURG, 20 juni 2016 /PRNewswire/ -- ContourGlobal Power Holdings S.A. (de "Emittent") maakt vandaag de sluiting bekend van de eerder aangekondigde particuliere aanbieding aan rechthebbende kopers van 5,125% senior secured notes met een totale waarde van EUR550 miljoen die vervallen in 2021 (de "Obligaties"). De Obligaties hadden een 'BB' rating ontvangen van Standard & Poor's alsmede een 'BB-' rating van Fitch Ratings.

Emittent is voornemens de netto opbrengst van dit aanbod te benutten voor herfinanciering van de bestaande schuld, met inbegrip van zijn senior secured notes vervallend in 2019, het betalen van de gerelateerde vergoedingen en kosten en voor algemene bedrijfsdoeleinden.

De Obligaties werden aangeboden in een particuliere aanbieding die was vrijgesteld van de registratieverplichtingen uit de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act"), en uitsluitend geldend voor gekwalificeerde institutionele kopers in overeenstemming met Rule 144A van de Securities Act en buiten de Verenigde Staten voor niet-Amerikaanse beleggers ingevolge Regulation S van de Securities Act. De Obligaties zijn niet geregistreerd onder the Securities Act of enige staatswetten betreffende effecten, en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder een geldende registratieverklaring of geldige vrijstelling van registratieverplichting dan wel zonder een transactie niet vallend onder de registratieverplichtingen van de Securities Act of enige staatswet betreffende effecten.

Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een aanbeveling tot aankoop van de Obligaties, noch zal het een aanbod, aanbeveling of verkoop vormen in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod, aanbeveling of verkoop onwettig is.

Over ContourGlobal

De Emittent is een financiële dochteronderneming geheel in eigendom van ContourGlobal L.P., een commanditair vennootschap (samen met diens geconsolideerde dochterondernemingen, "ContourGlobal") op de vrijgestelde Kaaimaneilanden. ContourGlobal staat bekend om het ontwikkelen en exploiteren van groothandels in elektriciteitsopwekking in 20 verschillende landen wereldwijd.

Toekomstgerichte Verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen. De uiteindelijke resultaten kunnen aanzienlijk afwijken van de schattingen zoals in deze toekomstgerichte verklaringen. De Emittent aanvaardt geen verplichting om publiekelijk resultaten bekend te maken van enige herziening van toekomstgerichte verklaringen die kunnen plaatsvinden naar aanleiding van gebeurtenissen of omstandigheden na de publicatiedatum, inclusief, zonder beperking, wijzigingen in het bedrijfsmodel van ContourGlobal dan wel wijzigingen naar aanleiding van onvoorziene gebeurtenissen.


ContourGlobal


CONTACT: Patrick Massoni, VP - Investor Relations, +331-5383-9658,Patrick.Massoni@contourglobal.com


Web site: http://www.contourglobal.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234