3M en Clean Air Asia starten initiatief tegen luchtverontreiniging

Partnerschap voor een betere luchtkwaliteit

3M en Clean Air Asia starten initiatief tegen luchtverontreiniging

3M heeft een partnerschap aangekondigd met de internationale hulporganisatie Clean Air Asia tijdens de Klimaatweek en de VN-klimaattop. Doel van het initiatief is het verbeteren van de luchtkwaliteit in New Delhi in India en in de metroregio Manilla op de Filippijnen. De multi-technologische groep zal de komende vijf jaar samen met Clean Air Asia werken aan oplossingen om de luchtkwaliteit te verbeteren.


3M zal met name helpen bij de beoordeling van de effecten van de luchtkwaliteit, de ontwikkeling van programma's voor het beheer van de luchtkwaliteit en actieplannen om de luchtkwaliteit te verbeteren.  Bovendien zijn er gezamenlijke onderwijs- en informatiecampagnes gepland om het publiek bewuster te maken van het probleem.     

De regio Zuidoost-Azië die in het bijzonder getroffen wordt door luchtverontreiniging

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) sterven wereldwijd jaarlijks zeven miljoen kinderen en jongeren als gevolg van luchtverontreiniging. De Zuidoost-Aziatische regio is bijzonder hard getroffen. In 99 procent van de steden wordt de bevolking blootgesteld aan niveaus van verontreinigende stoffen die de WHO-richtlijnen overschrijden. In 2017 was in vier van de vijf steden van de Metro Manila het fijnstofgehalteniveau van  PM2,5 boven de Nationale Richtwaarde voor Luchtkwaliteit. India heeft ook te kampen met een hoge mate van luchtvervuiling in het hele land. Volgens een WHO-studie bevonden 14 van de 20 steden met de hoogste verontreinigingsniveaus ter wereld zich in 2016 in India. De belangrijkste oorzaken van de luchtvervuiling in New Delhi zijn industriële installaties, wegverkeer, wegstof en koken en braden in particuliere huishoudens.

Focus op duurzame producten

Het multitechnologieconcern 3M heeft zijn wetenschappelijke kennis van oudsher gebruikt om de milieubalans te verbeteren door duurzamere producten te ontwikkelen. Het bedrijf zet zich in voor het gebruik van hernieuwbare energie en de bevordering van het recyclingmanagement. 3M heeft zich er ook toe verbonden om vanaf 2019 bij alle nieuwe producten vanaf 2019 rekening te houden met het principe van duurzaamheid van het begin tot het einde van de levenscyclus. 

Meer informatie:

http://3m.com/sustainability

www.cleanairasia.org

Delft, 3 oktober 2019

Aantal tekens, inclusief spaties: 2.284

Over 3M

Het multitechnologieconcern 3M werd in 1902 opgericht in Minnesota (VS) en is vandaag een van de meest innovatieve bedrijven ter wereld. 3M is met 93.000 medewerkers vertegenwoordigd in 200 landen en behaalde in 2018 een omzet van zo'n 33 miljard Amerikaanse dollar. De basis van de innovatiekracht is de veelzijdige toepassing van de 51 eigen technologieplatforms. De portefeuille omvat tegenwoordig meer dan 55.000 verschillende producten voor bijna elk gebied van het dagelijks leven. 3M is houder van meer dan 25.000 octrooien en realiseert ongeveer een derde van zijn omzet met producten die minder dan vijf jaar op de markt zijn.

 Over Clean Air Asia

Als toonaangevende organisatie in de regio zet Clean Air Asia zich in om de luchtkwaliteit te verbeteren en steden in heel Azië gezonder en leefbaarder te maken. Clean Air Asia werkt samen met verschillende partners om de luchtvervuiling en de uitstoot van broeikasgassen in Azië te verminderen. Daartoe draagt de internationale organisatie bij tot de vermindering van de emissies door middel van beleid, plannen, programma's en concrete acties op het gebied van luchtkwaliteit, transport en industriële emissies, en energieverbruik.

Bijschriften:

Metro_Manila.jpg: Het vijfjarige partnerschap tussen 3M en Clean Air Asia heeft tot doel de luchtkwaliteit in New Delhi, India, en de Manilla-metroregio in de Filipijnen aanzienlijk te verbeteren. Foto: 3M

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234