Ondernemers: 'Next Level' als nieuw perspectief voor Nederland

16 JUNI 2016 - Nederland staat in de wereldtop qua economische prestaties, ondernemerschap, maar ook waar het gaat om geluk, 'child well being' en duurzaam ondernemen. Maar we staan als land ook op een belangrijk kruispunt. Vraagstukken dienen zich aan over veiligheid, de veranderingen in verdienmodellen, verstedelijking, de werkloosheid, de druk op grondstoffen, de omslag in de energievoorziening, maar ook hoe de kansen van digitalisering en nieuwe technologie te benutten. Bestaande systemen worden uitgedaagd. Dat leidt tot onzekerheid bij mensen en dreigt te leiden tot een naar binnen gerichte beschermende houding. 
De ondernemers van Nederland vinden het belangrijk dat nieuw zicht wordt geboden op een goede toekomst en de ambitie om die waar te maken. Een toekomst waar onze economische kracht in dienst staat van leiderschap in de combinatie van welvaart, duurzaamheid en inclusiviteit. Iedereen doet mee en deelt mee in de welvaart.Dat is de kern van 'NL Next Level', de bijdrage van ondernemend Nederland (VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland) aan die toekomst. Het stuk wordt vandaag gepresenteerd. Onder deze titel willen ondernemers de komende maanden met alle partijen in de samenleving in gesprek. Er is reden om op ons sterke fundament (de vrucht van voorgaande en huidige generaties politieke bestuurders, burgers, werknemers en ondernemers) de sprong te maken naar nieuwe niveaus, omdat belangrijke verdienfactoren aan het eind komen van hun levenscyclus. Fossiele energie gaat over naar duurzame energie, het tijdperk van de analoge informatie naar digitalisering, regionale oriëntatie combineert met mondialisering, de 'wegwerp' grondstoffeneconomie gaat naar een circulaire economie, onze voedselproductie is in transitie, steden en regio's krijgen andere, nieuwe functies.Deze uitdagingen moeten we aangaan, in goede samenwerking tussen overheid, ondernemingen en andere betrokken partners. In deze samenwerking ligt een grote kracht van Nederland. Ze bevatten nieuwe kansen voor ondernemerschap, groei en banen. Niet alleen door investeringen hier, maar ook omdat wij als geen ander in staat zijn onze verworvenheden te exporteren. Dat bewijzen we op gebieden als gezonde voeding, logistiek, waterwerken en high tech. Nederland is zeer goed gepositioneerd om naar 'Next Levels' te gaan, maar dat vergt wel gericht beleid en een meerjarig investeringsprogramma verankerd in het nieuwe regeerakkoord.Het meerjarig investeringsprogramma groeit op jaarbasis toe naar 7,5 miljard aan publieke investeringen. Dat is nieuw, net als het idee van een 'Next Level Investment Fund' (NLIF) voor de financiering van transitie-investeringen van circa 100 miljard euro met privaat geld tot en met 2025. Beide bronnen van financiering zijn bedoeld om ' Next Level investeringsprogramma's' te bekostigen op het gebied van energietransitie, infrastructuur, innovatie, veiligheid, digitalisering, voedselzekerheid, circulaire economie, ondernemerschap, stedelijke vitaliteit, plattelandseconomie en natuur. Op basis van de CPB-groeiverwachting tot 2021 vallen de benodigde bedragen binnen de afgesproken EU-kaders. Deze extra budgettaire ruimte wordt daarmee ingezet voor de verdienkracht van Nederland.Het NL Next Level programma komt bovenop voortzetting van het bestaande beleid van 'good governance', de borging van een sterke rechts- en veiligheidsstaat, een passend sociaal stelsel en een fiscaal beleid dat concurrerend is en voldoet aan de moderne en internationale normen van transparantie, passend bij de Nederlandse economie. Next Level voegt een ondernemende dimensie toe aan de economische traditie van Nederland. Maar het is bovenal nodig voor een nieuw, wervend en ambitieus perspectief voor alle Nederlanders.

De volledige tekst van NL Next Level en overig tekst- en beeldmateriaal is te vinden op de website www.nl-nextlevel.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
VNO-NCW en MKB-Nedeland:
Roelf van der Kooij, 06 - 51 28 45 88 of Mieke Ripken 06 - 11 35 17 27
LTO Nederland, Johan Boonen, 06 - 53 30 10 41

VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland

plaats:
DEN HAAG

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234