Seminar 17 juni: Wie betaalt het (individueel) scholingsbudget

De lerende economie heeft behoefte aan werkenden die zich blijven ontwikkelen. Of het nu gaat om zzp-ers, werknemers of flexkrachten: Alleen een werkende die blijft investeren in zichzelf houdt aansluiting met de snel veranderende behoeftes van bedrijven.

Hoe gaan we dit organiseren? Hoe creëren we de mogelijkheden voor werkenden om een leven lang te kunnen blijven leren? Werkgevers wachten vaak nog af als het gaat om het opleiden van werknemers. Werknemers zijn zich nog onvoldoende bewust van de risico's van "blijven doen wat ze altijd al doen" en weten niet hoe de eerste stappen te zetten richting 'duurzame inzetbaarheid'.
Minister Asscher wil voor werkenden de mogelijkheid tot een APLK, een algemeen periodieke loopbaankeuring, zodat zij weten hoe ze ervoor staan of en welke actie geboden is.

Ook de inrichting van scholing van werknemers, zoals die nu via de sectorale O&O-fondsen wordt georganiseerd, staat ter discussie. Past een sectorale organisatie van scholing voor werknemers nog bij de realiteit van de huidige werkende is de vraag. Maar... gooien we met het adagium van individualiseren niet het kind met het badwater weg? Werkgevers hebben op velerlei vlak al moeite de juiste scholing op maat van de bedrijfstak te organiseren.

Op initiatief van het Platform Opleiding & Ontwikkeling en het Landelijk overleg Scholingsfondsen geven Anne Wil Lucas, Tweede Kamerlid van de VVD en Titia Siertsema, voorzitter van UNETO VNI, hun visie op het stimuleren van loopbaanontwikkeling bij werknemers: wel of niet via een sectorale aanpak?
Tenslotte is Jacco Vonhof van Novon schoonmaak B.V. aan het woord over het belang van blijven leren en ontwikkelingen op de werkvloer. Het seminar vindt plaats op vrijdag 17 juni aanstaande.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij www.platformoeno.nl

Dit seminar wordt georganiseerd door het Platform Opleiding & Ontwikkeling en het Landelijk Overleg Scholingsfondsen. Via www.platformoeno.nl of info@platformoeno.nl kunt u zich aanmelden. Kosten Euro 95,-- ex btw voor niet-leden. Voor leden van het Platform O&O is de bijeenkomst gratis.
U kunt telefonisch contact opnemen via 013-5944135.
Volg ons op twitter @platformoeno

Platform opleiding & ontwikkeling

plaats:
Tilburg

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234