Onderzoek en beoordeling seksuele gerichtheid vreemdelingen in orde

De manier waarop staatssecretaris van Veiligheid en Justitie de geloofwaardigheid van de seksuele gerichtheid van vreemdelingen onderzoekt en beoordeelt, is in orde. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van vandaag (15 juni 2016).

Achtergrond
De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde in een uitspraak van juli 2015 dat er geen beleidsregel of vaste gedragslijn was op basis waarvan de staatssecretaris de seksuele gerichtheid van vreemdelingen in het kader van een asielaanvraag onderzocht of beoordeelde. Daardoor was het voor de bestuursrechter niet mogelijk om een besluit op dit punt effectief te toetsen.

Beleid
Ter uitvoering van de uitspraak van juli 2015 heeft de staatssecretaris in een werkinstructie vastgelegd hoe de geloofwaardigheid van de seksuele gerichtheid van vreemdelingen voortaan onderzocht en beoordeeld moet worden. De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat deze werkinstructie zorgvuldig tot stand is gekomen. Ook de manier waarop de staatssecretaris de geloofwaardigheid van de seksuele gerichtheid onderzoekt is zorgvuldig. Verder heeft de staatssecretaris voldoende inzichtelijk gemaakt hoe hij de seksuele gerichtheid beoordeelt, aldus de hoogste algemene bestuursrechter. Hiermee zijn de tekortkomingen weggenomen die de Afdeling bestuursrechtspraak in de uitspraak van juli 2015 had geconstateerd.

Concrete zaak
De staatssecretaris heeft erkend dat hij tijdens het gehoor met de Ghanese vreemdeling in deze zaak niet voldoende heeft doorgevraagd op belangrijke onderdelen. Daardoor heeft hij niet volgens zijn nieuwe werkinstructie gehandeld. Dat is onzorgvuldig. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft daarom het hoger beroep van de vreemdeling gegrond verklaard. De staatssecretaris zal opnieuw op de asielaanvraag van de vreemdeling moeten beslissen.

NOOT VOOR DE REDACTIE:

De uitspraak met zaaknummer 201509454/1 staat op www.raadvanstate.nl.

Voor meer informatie over de uitspraak en/of de procedure kunt u contact opnemen met mr. Sabine Heijstek-van Leussen via 070 - 426 45 20 of 06- 52 07 70 00, of mr. Wendy van der Sluijs via 070 - 426 48 12 of 06 - 23 31 75 06, persvoorlichters bij van de Raad van State.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is hoogste algemene bestuursrechter van het land.

Raad Van State

plaats:
Den Haag
website:
http://www.raadvanstate.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234