Virtual reality gaat belangrijke rol spelen in OTT-video

Onderzoek van Level 3, Streaming Media en Unisphere Research toont aan dat 67 procent van bedrijven die OTT content bieden, van mening is dat virtual reality een technologie is die niet meer weg te denken zal zijn

BROOMFIELD, Colorado, 14 juni 2016 /PRNewswire/ -- De Over-The-Top-markt (OTT) gaat in de richting van virtual reality (VR) volgens het onderzoek "The OTT-Video Services Market--Today's Trends and What is Next for 4K, HDR, HFR and VR" dat vandaag is gepubliceerd.

Video - https://youtu.be/QLnwV6VU7uc [https://youtu.be/QLnwV6VU7uc]

Voor dit internationale onderzoek dat in opdracht van Level 3 Communications is uitgevoerd door Unisphere Research in samenwerking met Streaming Media werden 628 personen uit media- en entertainmentbedrijven over de hele wereld ondervraagd. Respondenten werden gevraagd naar hun mening over de huidige staat van OTT alsook een aantal andere onderwerpen, variërend van business en technologie tot concurrentie-uitdagingen en rendabiliteit van het aanbieden van OTT-services. Het onderzoek bouwt voort op onderzoek dat werd uitgevoerd in 2015 waarin respondenten werden gevraagd naar next-generation content zoals virtual reality (VR), 4K, high dynamic range (HDR) en high frame rate-video (HFR).

Een van de interessantste uitkomsten is de mening van de respondenten dat "VR-video een pijler zal worden van videocontentstreaming". Men verwacht dus dat VR een pijler zal worden, maar onderzoekers legden ook potentiële hindernissen bloot voor acceptatie van deze technologie zoals een gebrek aan toegang van consumenten tot spelers, vertragingen in de beschikbaarheid van VR-apparaten en bandbreedtebeperkingen voor de levering van OTT VR-content.

Belangrijkste bevindingen:

Hieronder staan voorbeelden van de bevindingen van het OTT-onderzoek; een alomvattend overzicht van de gegevens en analyse is te lezen in het volledige rapport [http://www.level3.com/OTTReport]-- 45 procent van de ondervraagde bedrijven biedt OTT-services en dat is
een groei van 10 procent t.o.v. 2015. Dit suggereert aanzienlijke
acceptatie.
-- Van de bedrijven die OTT-services bieden:

-- 52 procent onderzoekt VR-videocontent, bereidt zich voor op
introductie of heeft het al geïntroduceerd
-- 67 procent is van mening dat VR een blijvertje is, maar herkende en
belangrijke uitdagingen op zakelijk en technisch vlak zijn onder
meer een gebrek aan bekendheid en interesse onder consumenten en
angst voor concurrentie van gratis services, content die door
gebruikers wordt gegenereerd en beperkingen aan de bandbreedte.
-- Bijna 50 procent van de respondenten heeft plannen voor
4K-uitzendingen, 4K VOD-streaming en/of 4K live-linear of live-event
streaming.
-- Wat betreft HDR en HFR bevestigde bijna 70 procent van de
ondervraagden dat ze zowel HFR in bestaande HD-video als HDR-content
bieden voor meer kleurendiepte, of dat men dit van plan is.
-- 87 procent van de ondervraagden verklaarde dat het aanbieden van
OTT-services een rendabele optie is.
-- Ongeveer de helft van de ondervraagden [48 procent] verwacht dat hun
OTT-omzet vaan 2015 naar 2016 een groei zal zien tussen 11 en 50
procent en bijna 20 procent van de ondervraagden voorziet een groei
van meer dan 50 procent op jaarbasis.
-- Een deel van het nieuwe OTT-serviceaanbod zal naar verwachting live
OTT-content gaan stimuleren boven ondemandcontent. Als dit gebeurt,
is dit de eerste keer dat de OTT-sector livecontent stimuleert boven
ondemandcontent en services om content later te bekijken.
-- Veertig procent van de respondenten biedt OTT-videoservices met
meerdere CDN's (content delivery network).

Belangrijkste citaat:

Anthony Christie, Chief Marketing Officer, Level 3

"De OTT-sector blijft groeien en ontwikkelen en daarom laat dit onderzoek zien dat er niet alleen meer focus ligt op het leveren van livestreaming-events, wat op zich al een uitdaging kan zijn, maar ook streaming in 4K of zelfs VR. Eindgebruikers verwachten dat hun videostreaming vloeiend verloopt, zelfs nu ze next-generation content beginnen te gebruiken en dit onderzoek toont aan dat het steeds belangrijker voor OTT-providers wordt om er een degelijke CDN-strategie op na te houden om deze opwaartse OTT-trend ruimte te bieden. Het laat tevens het belang zien van een veilig en betrouwbaar netwerk."

Tim Siglin, redacteur bij Streaming Media Magazine en hoofdauteur van het rapport

"Toen ik begon met het samenstellen van vragen voor dit tweede jaarlijkse onderzoek over OTT voor Level 3, was ik sceptisch over VR-video. Maar het werd me tijdens de analysefase wel duidelijk dat een strategische beslissing over VR-video een immense bekendheid onder consumenten biedt voor bedrijven die al OTT-services bieden."

Belangrijkste informatiebronnen:-- De toekomst van OTT (onderzoek 2016)
-- Levering van Over-The-Top-video: Uitdagingen en kansen voor wereldwijde
OTT-serviceproviders
[http://www.level3.com/~/media/files/white-paper/en_cdn_wp_streaming_med
ia_over_-the_top_video_delivery.pdf] (onderzoek 2015)
-- Over de Media- en entertainmentservices
[http://www.level3videocloud.com/?cid=L3PRR-Video%20Cloud-11316] van
Level 3

Over Level 3 Communications

Level 3 Communications, Inc. is een Fortune 500-onderneming die lokale, nationale en internationale communicatieservices biedt aan ondernemingen, overheidsinstanties en serviceproviders. Het uitgebreide portfolio dat Level 3 biedt met veilige, beheerde oplossingen omvat vezel- en infrastructuuroplossingen, IP-gebaseerde voice- en datacommunicatie, grootschalige Ethernet-services; video- en contentdistributie, datacenter- en cloudgebaseerde oplossingen. Level 3 bedient klanten in meer dan 500 markten in meer dan 60 landen in een wereldwijd servicesplatform op basis van privévezelnetwerken op drie continenten, verbonden door uitgebreide onderzeese faciliteiten. Level 3-services worden geleverd door dochterondernemingen van Level 3 Communications, Inc. Ga voor meer informatie naar http://www.level3.com/ [http://www.level3.com/] of leer ons kennen via Twitter [https://twitter.com/Level3], Facebook [https://www.facebook.com/#!/level3] en LinkedIn [http://www.linkedin.com/company/level-3-communications].

© Level 3 Communications, LLC. Alle rechten voorbehouden. Level 3, Level 3 Communications, Level (3) en het Level 3-logo zijn ofwel gedeponeerde servicemerken of servicemerken van Level 3 Communications, LLC en/of een van diens gelieerde ondernemingen in de Verenigde Staten en elders. Andere servicenamen, productnamen, bedrijfsnamen of logos in dit bericht zijn de handels- of servicemerken van hun respectieve eigenaars. Level 3-services worden geleverd door dochterondernemingen van Level 3 Communications, Inc.

Toekomstgerichte uitspraken

Een aantal uitspraken in dit persbericht is van een toekomstgerichte aard en is gebaseerd op de huidige verwachtingen of meningen van het management. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn geen garantie voor prestaties en zijn onderhevig aan diverse onzekerheden en andere factoren die buiten de controle van Level 3 liggen en die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke gebeurtenissen sterk afwijken van die die worden besproken in of geïmpliceerd door de uitspraken. Belangrijke factoren die Level 3 zouden kunnen verhinderen om de vermelde doelstellingen te realiseren zijn onder andere, maar niet beperkt tot, het vermogen van het bedrijf om: omzet uit haar services te verhogen om doelstellingen voor financiële en operationele prestaties te realiseren; effectieve ondersteunende systemen te ontwikkelen en bij te houden; systeem- en netwerkstoringen of -onderbrekingen te beheren; schending van de beveiligingsmaatregels voor het netwerk- en computersysteem af te wenden; nieuwe services te ontwikkelen die voldoen aan de vereisten van klanten en acceptabele marges genereren; de toekomstige uitbreiding of aanpassing van het netwerk te beheren om concurrerend te blijven; intellectuele-eigendoms- en eigendomsrechten te verdedigen; risico's te beheren die te maken hebben met de onzekerheid van de wereldwijde economie; voortdurende of versnelde afname in marktprijzen voor communicatieservices te beheren; capaciteit te verwerven voor haar netwerk bij andere providers en haar netwerk met voordelige voorwaarden te koppelen aan andere netwerken; nieuwe acquisities met succes te integreren; op effectieve wijze om te gaan met risico's op politiek of juridisch vlak, in de regelgeving, op het gebied van buitenlandse valuta of andere risico's waaraan de onderneming wordt blootgesteld door aanzienlijke internationale activiteiten; kwetsbaarheid voor voorwaardelijke verplichtingen te verkleinen; en om aan alle voorwaarden van haar schuldverplichtingen te voldoen. Extra informatie over deze en andere belangrijke factoren zijn te vinden in de deponeringen van Level 3 bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (Commissie van Toezicht op het effecten- en beurswezen). Uitspraken in dit persbericht dienen in het licht van deze belangrijke factoren te worden geëvalueerd. Level 3 is niet verplicht en doet nadrukkelijk afstand van een dergelijke verplichting om de toekomstgerichte uitspraken bij te werken of te wijzigen, ofwel op basis van nieuwe informatie, gebeurtenissen in de toekomst of anderszins.


Contactgegevens


Media: Investeerders:

Francie Dudrey Mark Stoutenberg

+1 720 888 5434 +1 720 888 2518

francie.dudrey@level3.com mark.stoutenberg@level3.com


Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20140908/144115 [http://photos.prnewswire.com/prnh/20140908/144115]Video: https://youtu.be/QLnwV6VU7ucPhoto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20140908/144115


Level 3 Communications

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234