Fort Oranje geeft burgemeester aan wegens knevelarij

Dwangsom recreatiepark terwijl politie-inzet tegen travellers werd geweigerd

RIJSBERGEN - Recreatiepark Fort Oranje in Rijsbergen heeft aangifte gedaan tegen burgemeester Leny Poppe-De Looff van de gemeente Zundert wegens knevelarij. De burgemeester legde de eigenaren van Fort Oranje een dwangsom van 25.000 euro op toen Engelse travellers op het parkeerterrein bivakkeerden, maar weigerde tegelijkertijd politie-inzet om de illegale kampeerders te helpen verwijderen.

Eigenaren Cees en Jan Engel van Fort Oranje voelen zich daardoor gemangeld door de overheid. Met de aangifte willen ze een proefproces uitlokken.

Vier Engelse gezinnen kwamen vrijdag 3 juni aan bij het recreatiepark, maar werden wegens eerdere problemen en overlast geweigerd. Daarop zetten ze hun caravans op het parkeerterrein en weigerden ondanks sommatie van de eigenaar te vertrekken. Zaterdag 4 juni kwamen er zelfs nog enkele caravans bij. Fort Oranje schakelde daarna de politie in, die adviseerde de travellers opnieuw te sommeren te vertrekken. Dat deed het personeel twee keer. Zonder resultaat.
Dinsdag 7 juni sommeerde eigenaar Jan Engel de Engelse gezinnen schriftelijk om het parkeerterrein te verlaten en waarschuwde wederom de politie. De officier van justitie liet toen weten dat dit een taak van de burgemeester is. Die weigerde na overleg met de officier politie-inzet. Wel legde ze Fort Oranje zaterdag 11 juni een last onder dwangsom op van 25.000 euro op als het bedrijf er niet voor zorgde dat travellers zouden vertrekken. Pas zondag 12 juni, enkele uren na het verstrijken van de gestelde termijn, greep de politie in en werden de travellers onder dwang verwijderd.

,,Dit was een Kafkaiaanse situatie. Aan de ene kant weigerde de burgemeester politie-inzet en belette dus dat de politie de travellers zou verwijderen, terwijl we zelf geen andere drukmiddelen meer hadden. Aan de andere kant legde ze - dit wetende - ons een dwangsom op," vertelt Jan Engel.
Samen met de advocaat concludeerde Engel dat hier sprake was van knevelarij of een poging daartoe volgens artikel 366 van het Wetboek van Strafrecht: 'De ambtenaar die in de uitoefening van zijn bediening, als verschuldigd aan hemzelf, aan een ander ambtenaar of aan enige openbare kas, vordert of ontvangt of bij een uitbetaling terughoudt hetgeen hij weet dat niet verschuldigd is, wordt, als schuldig aan knevelarij, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.' Dat is volgens advocaat Jeroen Pols hier gebeurd ,,,De burgemeester tracht aangeefster de som van Euro 25.000 afhandig te maken zonder dat hiervoor een rechtens te respecteren belang bestaat," schrijft hij. Justitie heeft de aangifte inmiddels bevestigd.

Fort Oranje kwam de laatste jaren geregeld in aanvaring met overheden en autoriteiten. Volgens Engel wil het park zich vaker verweren tegen onterechte beschuldigingen en juridische dwalingen. Zo is onlangs bij de Rijksrecherche aangifte gedaan tegen een kantonrechter van de rechtbank in Breda wegens valsheid in geschrifte tijdens een kort geding.

http://www.campingfortoranje.nl/

Fort Oranje BV

plaats:
Rijsbergen
website:
http://www.campingfortoranje.nl/

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234