Onderzoek Nuon: Nederlanders willen vooruit met windenergie

"Overheid moet véél meer doen aan duurzaamheid"

Amsterdam, 14 juni 2016 - Het verduurzamen van de energievoorziening is volgens het overgrote deel van de Nederlanders - 61% - dé manier om klimaatverandering tegen te gaan. Energie besparen heeft de voorkeur van 29% van de Nederlanders en één op de tien burgers vindt dat er niets hoeft te gebeuren tegen het klimaatprobleem. Dat blijkt uit onderzoek van Nuon onder ruim 2.200 Nederlanders, uitgevoerd door onderzoeksbureau Necker van Naem.

Windenergie vervult in de energietransitie een sleutelrol en de overheid moet daarin het voortouw nemen vindt de helft van de Nederlanders. 67% is positief over de plannen om flink te investeren in windenergie, zowel op land als op zee. 39% van de Nederlanders vindt het geen probleem wanneer er windmolens binnen een straal van 1 km tot de woning worden geplaatst.

Overheid moet meer doen
Nederlanders zijn uiterst kritisch over de manier waarop de overheid omgaat met het terugdringen van de CO2-uitstoot. Ruim 80% van hen vindt dat de overheid véél meer aan duurzaamheid zou moeten doen. Minder woorden en veel méér daden zijn volgens burgers nodig om te verduurzamen. Op dit moment wordt 5,6% van energie schoon opgewekt, terwijl dat volgens Europese afspraken over 3,5 jaar 14% moet zijn.

Verplichten geen probleem
Burgers vinden dat de overheid de leiding moet nemen bij het terugdringen van de CO2-uitstoot. Dat kan door groene investeringen te stimuleren en duurzaamheid te bevorderen, maar ook het opleggen van verplichtingen via wet- en regelgeving is een goede optie, zo geeft 59% van de respondenten aan. Burgers zetten zichzelf na de (energie)bedrijven op de derde plaats om iets aan het klimaatprobleem te doen. Een kwart van de Nederlanders meent dat zij bijvoorbeeld zelf vaker de fiets zouden moeten pakken in plaats van de auto, minder vlees zouden kunnen eten of zonnepanelen aanschaffen.

Geen kernenergie
Windenergie staat bij Nederlanders op de tweede plaats wat betreft duurzame energiebronnen die hun voorkeur hebben. Om de energievoorziening schoner te maken staat zonne-energie op de eerste plaats van het duurzame verlanglijstje - 52% van hen geeft hieraan de voorkeur. Windenergie staat op de tweede plek. Hoewel de CO2-uitstoot van kernenergie relatief laag is, is het maatschappelijk draagvlak ervoor ver te zoeken. Drie op de vier Nederlanders geeft aan dat deze vorm van elektriciteitsproductie de minste voorkeur heeft.

Windenergie en Nuon
Nuon maakt deel uit van het Zweedse Vattenfall. Het energiebedrijf heeft besloten tot 2020 5 miljard euro te investeren in de ontwikkeling van duurzame energie. Nuon is al jaren koploper op het gebied van windenergie. 35 jaar geleden bouwde het energiebedrijf de eerste windmolens op land, bij Camperduin. Ook realiseerde Nuon het eerste windpark op zee, in 2007 voor de kust van Egmond. Vandaag de dag investeert Nuon in nieuwe parken, zoals in de Wieringermeerpolder waar de komende jaren tientallen windmolens worden gebouwd. Margit Deimel, hoofd ontwikkeling windenergie bij Nuon: "Nuon/Vattenfall heeft de ambitie om in Europa met 400 tot 600 megawatt (MW) per jaar te groeien en 4.000 MW te beheren in 2020. Daarna willen we verder groeien naar 7.000 MW in 2025. Nu is de capaciteit van het door ons beheerde windvermogen circa 2.250 MW."

Over het onderzoek
Het onderzoek van Nuon is in april 2016 uitgevoerd onder 2.269 mensen in opdracht van Nuon door onderzoeksbureau Necker van Naem. Het onderzoek is representatief voor de Nederlandse bevolking op de kenmerken leeftijd, geslacht, regio en sociaal-economisch profiel. Nuon liet het onderzoek uitvoeren in het kader van de energiedialoog waaraan het energiebedrijf wil bijdragen. Meer informatie over Nuon en duurzaamheid staat op www.nuon.nl/duurzaam.

Nuon Mediarelaties, Ariane Volz
Tel.: 088 098 88 88, E-mail: mediarelaties@nuon.com, http://nuon.com/nieuws/
twitter: @Nuonnieuws

Nuon

plaats:
Amsterdam

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234