"Tijdige behandeling ziek kind afhankelijk van woonplaats"

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie wil einde aan ongelijke toegang tot jeugdhulp

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) reageert hiermee op de KidsRights Index 2016 die vandaag is verschenen. Uit de publicatie van Internationale kinderrechtenstichting KidsRights en de Erasmus Universiteit blijkt dat Nederland van een tweede plaats naar de 13e plaats in de wereldranglijst is gezakt.

Als één van de oorzaken voor de daling noemt men het feit dat door de recente decentralisatie van de jeugdhulp in Nederland het aanbod en budget per gemeente verschillen. Hierdoor hebben kinderen in Nederland onder meer ongelijke toegang tot kinderpsychiatrische zorg.

De wachtlijsten voor behandeling in de kinder -en jeugdpsychiatrie (KJP) verschillen helaas niet alleen per gemeente. Ook voeren de gemeenten allemaal een ander beleid waardoor de verschillen alleen maar groter en gecompliceerder worden. Daarnaast ziet de NVvP dat instellingen, uit financiële noodzaak, steeds vaker gedifferentieerde wachtlijsten hanteren waardoor kinderen uit sommige gemeenten voorrang krijgen ten koste van kinderen uit andere gemeenten. Het is dus afhankelijk van uw woonplaats of uw kind tijdig de juiste zorg krijgt.

De NVvP vindt dit een zorgelijke ontwikkeling die illustreert dat de decentralisatie van de KJP tot mindere goede opvang leidt voor kinderen met ernstige psychiatrische stoornissen. KJP is medische zorg die thuis hoort in de psychiatrie.

Voorzitter Prof. dr. Damiaan Denys staat u graag te woord. Bel of mail met de afdeling communicatie van de NVvP via: tel. 030-2823303 of communicatie@nvvp.net.

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVVP)

plaats:
Utrecht
website:
http://www.nvvp.net

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234