Pomerantz LLP kondigt aanspannen collectieve bodemprocedure in beleggingsgeschil met Petrobras aan

NEW YORK, 13 juni, 2016 /PRNewswire/ -- De volgende mededeling wordt uitgevaardigd door Pomerantz LLP inzake In Re Petrobras Beleggingsgeschil.

UNITED STATES DISTRICT COURTSOUTHERN DISTRICT OF NEW YORKIN RE PETROBRAS SECURITIES LITIGATION No. 14-CV-9662 (JSR)

KORTE BERICHTGEVING AANSPANNEN COLLECTIEVE BODEMPROCEDURE

Aan: (1) Alle kopers die, tussen 22 januari 2010 t/m 28 juli 2015 (de "Class Period), effecten hebben gekocht of op enig andere wijze hebben verkregen van Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras ("Petrobras"), inclusief schuldtitels uitgegeven door Petrobras International Finance Company S.A. ("PifCo") en/of Petrobras Global Finance B.V. ("PGF") op de New York Stock Exchange ("NYSE") of waarvan verkrijging voortvloeide uit enig ander binnenlandse transactie (de "Exchange Act Class"); en

(2) Alle kopers die schuldtitels hebben gekocht of op enig andere wijze hebben verkregen, uitgegeven door Petrobras, PifCo, en/of PGF, via binnenlandse transacties, waarvan verkrijging rechtstreeks uit hoofde van, voortvloeiende uit en/of terug te voeren is op de in de VS geregistreerde publieke uitgifte d.d. 13 mei 2013 en/of de in de VS geregistreerde publieke uitgifte d.d. 10 maart 2014, voorafgaand aan het bekendmaken door Petrobras aan diens effectenhouders van een resultaatrekening over een periode van ten minste twaalf maanden, ingaande na de effectieve uitgiftedatum (de "Securities Act Class").

Een collectieve bodemprocedure is nu aanhangig gemaakt bij het United States District Court for the Southern District of New York (de "Court") onder de hierboven vermelde naam (de "Action"). De zaak wordt namens de investeerders aanhangig gemaakt vanwege vermoedelijke schending van het federale effectenrecht door verweerders door het bewust verhullen van een omkopings- en smeergeldzaak over meerdere jaren met een waarde van meerdere miljarden dollars. Verweerders hebben de aantijgingen ontkend en volharden in hun mening dat zij niet aansprakelijk zijn voor de schade die naar verluid zou zijn veroorzaakt.

WE STELLEN U HIERBIJ OP DE HOOGTE VAN het aanhangig maken van de bodemprocedure als een collectieve procedure. U kunt u als een groepslid van de Class opstellen wiens rechten door deze procedure kunnen worden beïnvloed.

UW RECHTEN ALS EEN GROEPSLID: Als u effecten van Petrobras, inclusief schuldtitels uitgegeven door PifCo en/of PGF hebt gekocht of op enig ander wijze hebt verkregen op de NYSE of voortvloeiende uit enig andere transactie uitgevoerd in de Verenigde Staten gedurende de 'Class Period', of u hebt schuldtitels, uitgegeven door Petrobras, PifCo, en/of PGF, gekocht of op enig andere wijze verkregen vóór 11 augustus 2014 via in de Verenigde Staten uitgevoerde transacties, en waarvan verkrijging uit hoofde van, voortvloeiende uit en/of terug te voeren is naar de in de Verenigde Staten geregistreerde publieke uitgifte d.d. 13 mei 2013, en/of u hebt schuldtitels, uitgegeven door Petrobras, PifCo en/of PGF gekocht of op enig andere wijze verkregen vóór 15 mei 2015 via in de Verenigde Staten uitgevoerde transacties, en waarvan verkrijging uit hoofde van, voortvloeiende uit en/of terug te voeren is naar de in de Verenigde Staten geregistreerde publieke uitgifte d.d. 10 maart 2014, valt u in één of in beide Class-groepen. Als u lid wenst te blijven van één of van beide Classes, hoeft u op dit moment geen actie te ondernemen. U wordt automatisch in één of beide Classes ingedeeld, tenzij u niet wenst deel te nemen en dit kenbaar maakt conform de hieronder vermelde procedure. Uw beslissing is om de volgende redenen belangrijk:

Als u ervoor kiest om in één of beide Classes te blijven, bent u gebonden aan alle beschikkingen en uitspraken in deze procedure. Uw belangen worden voor u kosteloos behartigd door de vertegenwoordigers van de Classes en Class Counsel. Class Counsel zal alleen betaald krijgen indien ze erin slagen om verhaal te halen en van één of meerdere verweerders schadevergoeding te krijgen. U kunt er ook voor kiezen om een lid van de Classes te blijven en u daarnaast door uw eigen advocaat, op eigen kosten, te laten vertegenwoordigen. Als u een eigen raadsman in de arm neemt, bent u verantwoordelijk voor de kosten van voornoemde raadsman en hij/zij dient namens u beroep aan te tekenen bij de rechtbank door het indienen van een Notice of Appearance, dit formulier dient vóór 29 juli 2016 te worden gestuurd naar de Class Counsel op het hieronder vermelde adres. Als u zichzelf uitsluit van de Class en ervoor kiest om individueel een zaak aan te spannen, is het mogelijk dat u bepaalde claims niet aanhangig kunt maken vanwege de overlap in de verjaringstermijn, inclusief de claims vermeld bij Sectie 11 aangaande de uitgifte d.d. 13 mei 2013.

Als u deelneemt aan een door een Class ingediende vergoedingsclaim, dient u bewijs te overleggen dat u in aanmerking komt voor lidmaatschap van één of beide Classes (i) bewijs van uw aankopen, acquisities en verkopen van Petrobras-effecten (inclusief door PifCo en/of PGF uitgegeven schuldtitels); (ii) bewijs dat u Petrobras-effecten hebt gekocht in de vorm van een binnenlandse transactie en dientengevolge schade hebt geleden, en/of (iii) bewijs dat u voornoemde schuldtitels hebt gekocht en dat verkrijging voortvloeit en of terug te voeren is naar een van voornoemde geregistreerde uitgiftes. Daarnaast kunnen verweerders proberen te bewijzen dat u niet op de integriteit van de markt vertrouwde of dat u over kennis beschikte inzake de vermoedelijke verkeerde voorstelling van zaken of weglatingen door verweerders.

Als u niet wilt deelnemen aan één of aan geen van de beide Classes, zult u niet gebonden zijn aan enigerlei uitspraak en profiteert u ook niet van eventueel verhaal en schadevergoeding voortvloeiende uit een uitspraak. Als u niet deelneemt, bent u gerechtigd om individueel verhaal jegens verweerders te halen. Om kenbaar te maken dat u noch aan één of beide Classes wenst deel te nemen, dient u een door u ondertekende brief te sturen met daarin uw 'uitsluitingsverzoek' ("request exclusion") geldende voor één van de Classes of beide, met vermelding: "In re Petrobras Securities Litigation, No. 14-CV-9662". Deze brief dient uiterlijk 29 juli 2016 te zijn ontvangen. U kunt uw brief sturen naar: Petrobras Securities Litigation, Notice Administrator, c/o GCG, P.O. Box 10280, Dublin, OH 43017-5780. Voor alle informatie over exclusie kunt u terecht op: www.PetrobrasSecuritiesLitigation.com [http://www.petrobrassecuritieslitigation.com/].

HIER VINDT U AANVULLENDE INFORMATIE: Deze mededeling is slechts een samenvatting van het geding. Voor meer informatie, inclusief een lijst met verweerders en CUSIP's van de betrokken schuldtittels en ADS's, kunt u contact opnemen met Class Counsel, Pomerantz LLP, 600 Third Avenue, New York, New York 10016, (212) 661-1100. Bel met de Notice Administrator op (855) 907-3218, of ga naar: http://www.nysd.uscourts.gov/judge/Rakoff [http://www.nysd.uscourts.gov/judge/Rakoff] of www.PetrobrasSecuritiesLitigation.com [http://www.petrobrassecuritieslitigation.com/]. Kijk voor een exemplaar van deze mededeling in het Nederlands, Spaans, Portugees, Frans, Duits, Japans of Chinees op: www.PetrobrasSecuritiesLitigation.com [http://www.petrobrassecuritieslitigation.com/]. GELIEVE GEEN CONTACT OP TE NEMEN, HETZIJ SCHRIFTELIJK OF TELEFONISCH, MET DE RECHTBANK OF DE GRIFFIER VOOR INFORMATIE OF ADVIES.

Datum: 9 mei, 2016

BESCHIKKING VANUnited States District Courtfor the Southern District of New YorkPomerantz LLP


CONTACT: CONTACTPERSOON: Robert Willoughby, Pomerantz LLP, (646) 581-9980

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234