UITZET 450.000 jonge palingen op 17 juni a.s. Zeeland

Bruinisse, 13 juni 2016 - In Zeeland worden vrijdag 17 juni 450.000 jonge palingen (pootalen) uitgezet in de Nederlandse natuur. Met deze herbevolking wordt een flinke impuls gegeven aan de palingpopulatie in het Zeeuwse water. Stichting DUPAN nodigt u uit om bij het uitzetten van de palingen in Bruinisse, Zeeland aanwezig te zijn.
De start van de uitzet van de jonge palingen is op vrijdag 17 juni, om 09:30 uur, vanuit de werkhaven van Bruinisse. De paling wordt uitgezet door Zeeuwse beroepsvissers. Er rond de 450.000 pootalen uitgezet.

Adres: Brasserie Sailor's Inn, Jachthavenweg 61A, 4311NC Bruinisse

Programma:
09:30 Persontvangst en uitleg
09:45 Aankomst vrachtwagen met pootaal
10:00 Tellen, wegen, beoordelen van de pootalen
10.30 Uitzet van de pootaal vanaf vissersboot
12:00 Einde programma

In Bruinisse wordt de pootaal uitgeladen, gewogen, gecontroleerd op gezondheid/kwaliteit en vervolgens gedistribueerd onder de beroepsvissers, die de paling vervolgens op twee verschillende locaties uitzetten vanaf vissersboten. U bent van harte uitgenodigd bij de uitzet in Bruinisse aanwezig te zijn.
De jonge paling die vrijdag wordt uitgezet, zogenaamde pootaal, begon zijn leven als glasaal en heeft enkele maanden in een kwekerij doorgebracht om groter en sterker te worden. Glasaal komt aan op de Europese kusten, nadat de stroming ze meenam op een tocht van zo'n 6.000 kilometer vanuit de Sargassozee (Bermudadriehoek), waar ze geboren zijn. De jonge palingen hebben echter vrijwel geen mogelijkheid zelfstandig langs onze kustbarrières te komen. Door deze ernstige belemmering van de natuurlijke migratie, is de palingstand de laatste decennia gedaald. In heel Europa geldt daarom de verplichting om jonge paling in zoetwater uit te zetten. Dit ligt vast in de Europese Aalverordening en het Nederlands Aalbeheerplan.
Vanaf 2010 laat de aankomst van jonge palingen aan de Europese kusten een duidelijke stijging zien. Ook in het seizoen 2015 - 2016 zijn de jonge palingen weer in grote aantallen aangetroffen. Verwacht wordt dat er in 2016 2 tot 3 maal zoveel jonge palingen uitgezet gaan worden in vergelijk met vorig jaar.
De Grevelingen is speciaal geselecteerd door de overheid als geschikt leefgebied voor paling. Met de uitzet van deze grote hoeveelheid jonge paling wordt beantwoord aan recente wetenschappelijke inzichten, dat herbevolking in grote aantallen bijdraagt aan een goede palingstand. Wanneer de glasalen tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit De Grevelingen vrijuit via zee naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargasso Zee voor nageslacht te zorgen.

Deze uitzet wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van EZ. Voor de aankoop van glas- en pootaal is steun verleend vanuit het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij.

Het project wordt medegefinancierd door het Paling Fonds en wordt gecoördineerd door Stichting DUPAN. In deze stichting werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen.
DUPAN beheert het Duurzaam Paling Fonds(r). Naast het herbevolken van Nederlandse wateren met jonge paling, investeert de stichting vanuit dit fonds in het over de dijk helpen van paling en gericht wetenschappelijk onderzoek.

Wilt u de uitzet op 17 juni bijwonen, of wilt u meer informatie, meld u dan aan, of neem contact op met Norbert Jeronimus. E-mail njeronimus@dupan.nl of tel. 06 539 539 59.  

DUPAN

plaats:
Bruinisse

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234