Philip Morris Holland: uitbreiding productie Bergen op Zoom vanaf 2018

Investering van Euro 65 miljoen gericht op productie van speciale tabak voor innovatieve, verwarmde tabaksproducten kan 70 banen opleveren.

Philip Morris Holland ("PMH") heeft afgelopen vrijdag haar werknemers geïnformeerd over het voorgenomen besluit van moederbedrijf Philip Morris International ("PMI") om een deel van de beschikbare fabrieksruimte in Bergen op Zoom opnieuw te benutten. Na het stopzetten van de sigarettenproductie in september 2014*, is dit goed nieuws voor het bedrijf en de regio.

PMI is voornemens om Euro 65 miljoen te investeren in de installatie van twee nieuwe productielijnen voor de productie van halffabricaten: speciale tabak die wordt verwerkt in "HeatSticks", een innovatief tabaksproduct dat speciaal is ontwikkeld voor gebruik met een elektronisch apparaatje: "iQOS". Het product is gebaseerd op een technologie waarbij de tabak wordt verwarmd in plaats van verbrand. iQOS maakt deel uit van een reeks van producten met een verlaagd risicoprofiel ("RRPs")** die door PMI worden ontwikkeld en op de markt gebracht. Naar verwachting zullen de nieuwe productielijnen operationeel zijn in 2018. Dit zou 70 banen kunnen opleveren. De voorbereidingen voor de installatie van de productielijnen zullen op zeer korte termijn van start gaan.

iQOS is reeds op de markt gebracht in Japan en in een aantal steden in onder meer Zwitserland, Italië en Portugal. PMH is verheugd dat het moederbedrijf een belangrijke rol ziet weggelegd voor haar site in Bergen op Zoom om aan de groeiende internationale vraag naar het nieuwe product te kunnen voldoen.
Het ontwikkelen en op de markt brengen van producten met een verminderd risicoprofiel is een absolute topprioriteit voor PMI. Het is de ambitie van het bedrijf om alle volwassen rokers die niet willen of kunnen stoppen met roken over te laten stappen op producten met een verlaagd risicoprofiel. PMI verricht uitvoerig wetenschappelijk onderzoek om het verlaagd risicoprofiel van de door haar ontwikkelde RRPs vast te stellen. Dit onderzoek is in een vergevorderd stadium. Terwijl conclusies over het verlaagd risicoprofiel van iQOS zullen worden gebaseerd op het volledige pakket aan wetenschappelijke bewijs, zijn de resultaten van de laboratorium-, klinische-, en andere studies die tot nu toe zijn uitgevoerd veelbelovend. Zo heeft het bedrijf reeds vastgesteld dat het niveau van schadelijke en potentieel schadelijke stoffen in de door iQOS gegenereerde aerosol gemiddeld 90% tot 95% lager is dan die in de rook van een standaard sigaret (ontwikkeld voor wetenschappelijke doeleinden).
Meer informatie over PMI's 'Harm Reduction' programma is te vinden op: www.pmiscience.com

*Na het stopzetten van de sigarettenproductie in april 2014 heeft Philip Morris de site in Bergen op Zoom benut voor logistieke activiteiten en de productie van halffabricaten, inclusief vloeistoffen ten behoeve van elektronische sigaretten. Op dit moment biedt Philip Morris in Bergen op Zoom werkgelegenheid aan 187 mensen. Daarnaast wordt werkgelegenheid geboden aan ongeveer 250 mensen via derde partijen.

**RRPs ("Reduced Risk Products") is de benaming die het bedrijf gebruikt wanneer het refereert aan producten die de potentie hebben om de individuele risico's en de schadelijkheid voor de bevolking te verminderen in vergelijking met het roken van sigaretten. PMI's RRPs bevinden zich in verschillende stadia van ontwikkeling en commercialisering. Het bedrijf voert robuust wetenschappelijk onderzoek uit om vast te stellen of het voor dergelijke producten claims kan ondersteunen inzake verminderde blootstelling aan schadelijke en potentieel schadelijke stoffen in rook, en uiteindelijk claims kan ondersteunen inzake verminderd risico op ziekte, vergeleken met het roken van sigaretten.

Geplaatst in:

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Peter van den Driest
Director Corporate Affairs Philip Morris Holland
Tel: 06 55 38 53 52
Email: peter.vandendriest@pmi.com

Philip Morris Holland B.V.

plaats:
Bergen op Zoom

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234