Bedrijfsleven Zuid-Limburg bundelt krachten voor voldoende technici

Vandaag start het Jet-Net Cluster Zuid-Limburg. Op initiatief van DSM bundelen negen bedrijven, 10 partners en 11 scholen in Zuid-Limburg hun krachten binnen Jet-Net, het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland. Jet-Net geeft jongeren een reëel beeld van bèta en technologie en draagt zo bij aan toekomstig hoogwaardig opgeleid technisch personeel in de regio Zuid-Limburg. Het nieuwe cluster wordt vanmiddag officieel gestart tijdens de eerste Jet-Net Regiocluster bijeenkomst op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen.

Het Jet-Net Cluster Zuid-Limburg is het eerste cluster in Nederland waar bedrijven concreet samenwerken en een zo gevarieerd mogelijk programma aan scholieren aanbieden. Voorheen stemde ieder bedrijf afzonderlijk zijn onderwijsactiviteiten af op de wensen van individuele scholen. Door de programma’s te clusteren kunnen naast multinationals ook MKB-bedrijven een actievere bijdrage leveren aan de regionale samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en kunnen meer havo/vwo-scholen deelnemen aan de activiteiten van Jet-Net.

Atzo Nicolaï, president DSM Nederland; “Het clusteren van programma’s voor bèta onderwijs is een grote stap voorwaarts voor leerlingen en leerkrachten in het voortgezet onderwijs. Bovendien past het naadloos in de Visie Chemelot 2025 waarin samenwerking tussen bedrijven centraal staat om de meest concurrerende en duurzame site van West-Europa te worden. In die ambitie speelt onderzoek en ontwikkeling in combinatie met grootschalige productie een belangrijke rol. Goed onderwijs is een van de pijlers daarvan. Het cluster zorgt ervoor dat we ook op de langere termijn goed opgeleide mensen hebben voor het groeiend aantal kennisbanen in de regio.”

Meer impact door krachtenbundeling
Met het nieuwe cluster in Zuid-Limburg onder leiding van DSM gaan alle regionale spelers zich inzetten om havo/vwo-leerlingen een reëel beeld te geven van de kansen en mogelijkheden binnen bèta en techniek en te stimuleren voor een bètatechnische vervolgopleiding te kiezen. Hiermee bouwt het netwerk mee aan voldoende hoogwaardig opgeleid technisch personeel voor de toekomstige regionale arbeidsmarkt. Ook voor MKB-bedrijven is dit een belangrijk vraagstuk aangezien zij een belangrijke rol vervullen in de keten van productinnovatie voor Nederlandse grootbedrijven.

Jet-Net
Jet-Net heeft de afgelopen jaren een waardevolle bijdrage geleverd aan een groeiende instroom in het technologisch onderwijs en de technische arbeidsmarkt. De vraag naar goed opgeleide bètatechnici blijft actueel. Naast het belang van voldoende aanbod aan bètatechnici, zijn ook de vaardigheden die zij gedurende hun schoolcarrière opdoen van groot belang om te voldoen aan de eisen van het technologisch bedrijfsleven.

Geplaatst in:

Maandag 13 juni van 14.30 tot 17.30 vindt het Jet-Net regiocluster bijeenkomst plaats in gebouw 24 op de Brightlands Chemelot Campus. In aanwezigheid van alle betrokken scholen en bedrijven geven Atzo Nicolaï, president DSM Nederland, Beatrice Boots, directie Platform Bèta Techniek en John Monsewije, voorzitter College van Bestuur Stichting Voortgezet Onderwijs – Parkstad Limburg (SVZ-PL) het startsein voor de bijzondere samenwerking.

De negen participerende bedrijven in het cluster: Arlanxeo, DSM, Intertek, OCI Nitrogen, Royal Haskoning DHV, Sabic, Sitech, USG, Vynova

11 Jet-Net scholen Zuid-Limburg; Bernardinuscollege, Charlemagnecollege, Connect College, SG Groenewald, Grotiuscollege, Graaf Huyn College, Philips van Horne SG, Porta Mosana College, Sint Maartenscollege, Sophianum College, Trevianum

10 Jet-Net partners Zuid-Limburg: Approba, Brightlands Chemelot Campus, CHILL, Continium Discovery Center, Head-Starters, University Faculty of Health, Medicine and Life Science, Maastricht University Faculty of Humanities and Sciences, Mijnwater, Waterschap Roer en Overmaas, Waterschapsbedrijf Limburg

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Erica Wortel; Jet-Net 070 3119723 / 06 21165822
André van der Elsen, DSM +31 45 5782421

www.jet-net.nl
Jet-Net, het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland, is een samenwerkingsverband tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Binnen Jet-Net werken 95 technologische bedrijven samen met 185 havo- en vwo scholen. Doel is het onderwijs in de exacte vakken aantrekkelijker te maken en de beroepsperspectieven in de technologie beter zichtbaar te maken. Door samen met het voortgezet onderwijs te werken aan kwalitatief hoogwaardige onderwijsprojecten verbetert Jet-Net het beeld dat jongeren van technologie hebben, wordt hun keuzegedrag en vervolgstudie beïnvloed en bouwt Jet-Net mee aan de kenniseconomie in Nederland. Daarnaast richt Jet-Net Junior zich op Wetenschap en Technologie in het basisonderwijs.

Jet-Net

plaats:
Den Haag
website:
http://www.jet-net.nl/

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234