Een installatie voor biobrandstof ter waarde van CAD $ 875 miljoen in Varennes, Québec - Enerkem stelde een samenwerking voor met Shell, Suncor e

Hoofdpunten


-- Omzetten van meer dan 200.000 ton niet-recyclebaar afval en houtafval
naar een jaarlijkse productie van bijna 125 miljoen liter
biobrandstoffen.
-- Bijdrage aan de reductie van broeikasgassen (BKG) equivalent aan het
jaarlijks van de weg halen van bijna 50.000 voertuigen.
-- Bouw van een van 's werelds grootste installatie voor de productie van
hernieuwbare waterstof en zuurstof in de vorm van een
elektrolyse-installatie van 87 megawatt die Quebec van groene stroom zal
gaan voorzien.
-- Creatie van meer dan 500 banen tijdens de bouw van de installatie en
ongeveer 100 permanente, direct geschoolde banen tijdens de exploitatie
ervan.
-- Jaarlijks terugkerende economische voordelen van CAD $ 85 miljoen voor
Québec.
-- Investering van CAD $ 60 miljoen sinds augustus 2019 om het project te
ontwikkelen, de locatie voor te bereiden en de vereiste vergunningen te
verkrijgen.
-- De voorgestelde samenwerking is afhankelijk van de afronding van
zakelijke overeenkomsten.
VARENNES, QC, 9 december 2020 /PRNewswire/ -- Enerkem [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3005421-1&h=1614899372&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3005421-1%26h%3D1328219898%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fenerkem.com%252F%26a%3DEnerkem&a=Enerkem], met een groep strategische partners, waaronder de grote investeerder Shell [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3005421-1&h=4269708734&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3005421-1%26h%3D3360648136%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.shell.ca%252F%26a%3DShell&a=Shell], samen met Suncor [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3005421-1&h=2609314907&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3005421-1%26h%3D467408044%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.suncor.com%252Fen-ca%26a%3DSuncor&a=Suncor] en Proman [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3005421-1&h=541367472&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3005421-1%26h%3D2178598820%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.proman.org%252F%26a%3DProman&a=Proman], en Hydro-Québec [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3005421-1&h=4018248265&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3005421-1%26h%3D3996108371%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.hydroquebec.com%252F%26a%3DHydro-Qu%25C3%25A9bec&a=Hydro-Qu%C3%A9bec] die groene waterstof en zuurstof leveren, en met de steun van de regeringen van Québec en Canada, kondigt met trots de voorgestelde bouw aan van een installatie voor het produceren van biobrandstof in Varennes, in de regio Greater Montreal.

Varennes Carbon Recycling (VCR) zal biobrandstoffen en hernieuwbare chemicaliën gaan produceren uit niet-recyclebare restmaterialen en houtafval. De installatie zal gebruikmaken van groene waterstof en zuurstof die geproduceerd zullen gaan worden door middel van elektrolyse, waardoor de overtollige waterkrachtcapaciteit van Quebec wordt omgezet in biobrandstoffen met toegevoegde waarde en hernieuwbare chemicaliën. VCR zal een belangrijke schepper zijn van lokale directe en indirecte kwaliteitsbanen tijdens de bouw en de exploitatie van de installatie.

Een uitzonderlijke demonstratie om de expertise van Québec in innovatieve groene technologie te laten zien

De installatie zal een voorbeeld zijn van de kennis en het leiderschap van Québec en Canada bij de ontwikkeling en toepassing van innovatieve, schone technologieën. Dankzij zijn ongekende technologie kon Enerkem grote internationale strategische partners samenbrengen die een toonaangevende investeringsrol willen spelen in dit gigantische pronkwerk van de groene economie.

Deze installatie zal een van de minst koolstofintensieve brandstoffen produceren door niet-recyclebaar afval en houtafval van stortplaatsen af te voeren en om te zetten in groene stroom en groene waterstof en zuurstof.

Een unieke en schone, ingrijpende technologie ontwikkeld door Enerkem

Met de technologie van Enerkem kunnen koolstof en waterstof in niet-recyclebaar afval en houtafval worden gerecycled dat nu nog wordt verbrand nadat het op de stortplaats is gedumpt. Met het gepatenteerde thermochemische proces van Enerkem kunnen deze kool- en waterstoffen worden omgezet in biobrandstoffen en hernieuwbare chemicaliën, gemaakt van methanol, het tussenproduct van het project. Met deze tussenproducten kan de samenleving het verbruik terugdringen van traditionele koolwaterstoffen die voor transport en voor alledaagse producten (verf, ruitensproeiervloeistof, kunststoffen en allerlei soorten chemicaliën) gebruikt worden.

Concrete ondersteuning voor de circulaire economie

De voorgestelde installatie in Varennes ondersteunt Québec's Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030), het energiebeleid van Québec, en is in lijn met de wens van de regering om de ontwikkeling na te streven van een circulaire economie die minder afhankelijk is van fossiele brandstofproducten (40% reductie in 2030). Behalve een tweede leven voor afvalmateriaal, zal hiermee het totale aanbod van alternatieve brandstoffen worden uitgebreid en de productie van biobrandstoffen in Québec worden opgeschaald, waardoor zijn leiderschap op het gebied van hernieuwbare energie en innovatie nog zichtbaarder wordt.

CITATEN

"We zijn er trots op om te gaan samenwerken met vooraanstaande internationale spelers in de energie- en chemische industrie en om te profiteren van de steun van onze federale en provinciale overheden en de stad Varennes. Deze sterke ondersteuning bevestigt het unieke karakter van onze gasvormingstechnologie om de productie van circulair synthesegas mogelijk te maken. De verwezenlijking van de tweede grootschalige installatie is een belangrijke prestatie van Enerkem, waarmee het bedrijf zijn unieke en schone, ingrijpende technologie kan laten zien waarmee afval en afvalhout wordt omgezet in biobrandstoffen en hernieuwbare chemicaliën. We hebben veel geleerd van ons eerste pilotproject in Westbury, Québec en onze eerste demonstratie-installatie in Edmonton, Alberta."

Dominique Boies, CEO en CFO, Enerkem

"Shell Canada is enthousiast over de voorgestelde samenwerking met Enerkem, een toonaangevend Canadees cleantech-bedrijf, en we zien dit als een stap voorwaarts op weg naar een toekomst zonder uitstoot. Door niet-recyclebaar afval en houtafval om te zetten in koolstofarme brandstoffen, kunnen we de ecologische voetafdruk verkleinden van de energie die Canadezen dagelijks verbruiken. We zijn dankbaar voor de samenwerking met de regering van Québec, de regering van Canada en onze toekomstige partners, en hopen in de toekomst andere projecten met Enerkem te gaan ontwikkelen."

Michael Crothers, President van Shell Canada en Country Chair

"We zijn verheugd om onze reis met Enerkem voort te zetten, wat opnieuw een voorbeeld is van onze voortdurende inzet voor duurzaamheid. De afgelopen jaren hebben we samengewerkt om de installatie van Enerkem voor biobrandstof in Alberta op te bouwen, en nu kijken naar Varennes, zijn we verheugd om de productie van biobrandstoffen in binnen- en buitenland verder te ontwikkelen. Suncor heeft een lange geschiedenis in de regio Montréal die teruggaat tot 1919 en dit soort innovatieve technologie zal ons helpen om nog vele jaren een rol te spelen in de toekomstige koolstofarme economie."

Martha Hall Findlay, Chief Sustainability Officer, Suncor

"Als de op een na grootste methanolproducent ter wereld, is Proman verheugd over het vooruitzicht om met zulke vooraanstaande partners te gaan samenwerken aan dit voorgestelde project om afval om te zetten in methanol en biobrandstoffen. De verdere implementatie van de unieke technologie van Enerkem voor de omzetting van afval in gas zal een belangrijke stap zijn in de richting van een bredere beschikbaarheid van zeer duurzame biomethanol, als onderdeel van de wereldwijde transistie naar koolstofarme energie. We zijn Enerkem en de andere potentiële partners dankbaar dat ze ons de kans hebben gegeven om Proman's uitgebreide ervaring in de sector en marketingexpertise in te brengen ter ondersteuning van dit belangrijke project in de circulaire economie, en willen vooral de regering van Québec en Canada bedanken voor hun inzet hiervoor."

David Cassidy, Chief Executive, Proman

Klik hier [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3005421-1&h=1744999028&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3005421-1%26h%3D3935300748%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fftp.enerkem.com%252Fpublic%252Ffolder%252Fx9c9c3Hgt02vqbWHeqR0Yw%252FPublic%252520ECV-VCR%26a%3Dhere&a=hier] voor toegang tot beeldmateriaal op VCR, waaronder foto's, lezingen, drone-beelden en een factsheet.

Over Enerkem

Enerkem heeft een ingrijpende technologie ontwikkeld en op de markt gebracht die geavanceerde biobrandstoffen en hernieuwbare chemicaliën produceert uit niet-recyclebaar afval. Enerkem heeft zijn hoofdkantoor in Montréal, Québec, Canada, en exploiteert een grootschalige installatie in Edmonton, Alberta, evenals een innovatiecentrum in Québec. De technologie van Enerkem is een schoolvoorbeeld van hoe een echte circulaire economie kan worden bereikt door de energiemix te diversifiëren en door alledaagse producten groener te maken en tegelijkertijd een slim, duurzaam alternatief te bieden voor storten en verbranden. Ga voor meer informatie naar enerkem.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3005421-1&h=2294770895&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3005421-1%26h%3D3629028663%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fenerkem.com%252F%26a%3Denerkem.com&a=enerkem.com], volg ons op Twitter @Enerkem [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3005421-1&h=1152735465&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3005421-1%26h%3D109368334%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FEnerkem%26a%3D%2540Enerkem&a=%40Enerkem] of bekijk onze pagina's op LinkedIn [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3005421-1&h=3951006341&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3005421-1%26h%3D4229235897%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252F690499%252Fadmin%252F%26a%3DLinkedIn&a=LinkedIn] of Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3005421-1&h=1609369129&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3005421-1%26h%3D607338404%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252Fenerkem%26a%3DFacebook&a=Facebook].

Over Shell

Shell is al meer dan 100 jaar actief in Canada en heeft in het hele land ongeveer 3.500 mensen in dienst. Ons bedrijf levert energie aan Canadezen en mensen over de hele wereld, en we zijn een van de weinige echt geïntegreerde olie- en gasbedrijven in Canada. Lees meer op www.shell.ca [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3005421-1&h=2138496713&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3005421-1%26h%3D3811142638%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcan01.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.shell.ca%25252F%2526data%253D04%25257C01%25257CVGonzalo%252540enerkem.com%25257C9f71453845b24efe46cc08d896559ffc%25257Ccddc5ffd9378428dbdb9f54efe98769c%25257C0%25257C0%25257C637424641869986324%25257CUnknown%25257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%25253D%25257C1000%2526sdata%253Dpldh3iBGBfA2YloKZyy53EtGD5QxUbvgFY7niSso8yc%25253D%2526reserved%253D0%26a%3Dwww.shell.ca&a=www.shell.ca].

Over Suncor

Suncor Energy is het grootste geïntegreerde energiebedrijf van Canada. Suncor's activiteiten omvatten de ontwikkeling en verbetering van oliezanden, offshore olie- en gasproductie, petroleumraffinage en productmarketing onder het merk Petro-Canada. Suncor is lid van de Dow Jones Sustainability-indexen, FTSE4Good en CDP, en werkt aan een verantwoorde ontwikkeling van aardoliebronnen en het uitbreiden van een portfolio met hernieuwbare energie. Suncor staat genoteerd op de aandelenindex van de UN Global Compact 100. Suncor's gewone aandelen (symbool: SU) staan genoteerd aan de beurzen van Toronto en New York. Ga meer informatie over Suncor naar www.suncor.com en volg ons op Twitter @Suncor.

Over Proman

Proman is een geïntegreerde industriële groep en wereldleider in aardgasproducten en -diensten. Proman, met het hoofdkantoor in Zwitserland, met activa in de Verenigde Staten, Trinidad en Oman, en voortdurende uitbreiding naar Mexico, is 's werelds op een na grootste methanolproducent en een belangrijke producent van ammoniak. Het bedrijf zet zich in voor de ontwikkeling van duurzame methanol en ammoniak als schonere alternatieven voor fossiele brandstoffen, waardoor de uitstoot drastisch kan worden verminderd bij de opwekking van elektriciteit, het vervoer over land, de scheepvaart en de industrie. Met een volledig geïntegreerde en gediversifieerde waardeketen heeft Proman ook uitgebreide ervaring in petrochemische fabrieksoperaties, petrochemische en energiecentrales, productmarketing en logistiek en projectmanagement. Lees meer op www.proman.org

Bronnen:

Enerkem, Shell, Suncor, Proman

Contactpersoon van Enerkem voor de pers: 514 375-7800, communications@enerkem.com [mailto:communications@enerkem.com]; Contactpersoon van Shell voor de pers: media-desk@shell.com [mailto:media-desk@shell.com]; Contactpersoon van Suncor voor de pers: 1 833 296-4570, media@suncor.com [mailto:media@suncor.com]; Contactpersoon van Proman voor de pers: communications@proman.org [mailto:communications@proman.org]

Web site: www.enerkem.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234