Cabela Family Foundation historische inspanning voor natuurbehoud verplaatst twee dozijn leeuwen naar Mozambique

"Twenty Four Lions" is de grootste internationale verplaatsing en vrijlating van in het wild levende leeuwen ooit, en het doel is om een volledig evenwicht te creëren in het ecosysteem ter grootte van 2,5 miljoen hectare

ZAMBEZE DELTA, Mozambique, 9 augustus 2018 /PRNewswire/ -- De Cabela Family Foundation, samen met wild-deskundigen, hebben 24 in het wild levende leeuwen vrijgelaten in de Zambeze Delta van Mozambique, het grootste internationale conserveringstransport van in het wild levende leeuwen ooit.

Het project brengt leeuwen terug in het land, waarbij 2,5 miljoen hectare toegevoegd wordt aan de habitat van de Afrikaanse leeuw die met uitsterven bedreigd wordt. Het doel van het "Twenty Four Lions"-project is om het natuurlijke ecosysteem volledig te herstellen, en niet alleen de leeuwen.

Op 5 augustus heeft een samenwerkingsverband, bestaande uit o.a. de Cabela Family Foundation, Ivan Carter Wildlife Alliance, Zambeze Delta Safaris en Marromeu Safaris, vijf leeuwen vrijgelaten in twee afgelegen gebieden in de Zambeze Delta van Mozambique. De gebieden, ter grootte van 4.500 vierkante kilometer, worden Coutada 10 en Coutada 11 genoemd. De resterende 19 leeuwen zullen op 11 en 14 augustus worden vrijgelaten. Door de toegewijde inspanningen om stroperij tegen te gaan en door degelijke conserveringsmethoden in de afgelopen 24 jaar, is het aantal andere soorten hoefdieren herstelt tot de ongelooflijke aantallen die momenteel in de delta te vinden zijn.

"Honderd jaar geleden telde Afrika meer dan 200.000 in het wild levende leeuwen. Toonaangevende onderzoekers schatten dat het aantal vandaag de dag rondom de 20,000 of minder ligt. En in 26 Afrikaanse landen is de leeuw reeds uitgestorven," aldus Dan Cabela, directeur van Twenty Four Lions en voorzitter van de Cabela Family Foundation. "Het was een voorrecht om met onze uitstekende partners aan dit project te mogen deelnemen. En we kijken ernaar uit om het volledige potentieel van het ecosysteem te realiseren zodat het weer in evenwicht komt."

Dr. Byron du Preez, de in Oxford opgeleide Doctor in de dierkunde en lid van het Twenty Four Lions-team, schat dat door dit project het aantal leeuwen in 15 jaar zal toenemen tot maar liefs 500 en dat in 20 jaar tijd ze 10% van 's werelds in het wild levende leeuwenpopulatie kunnen uitmaken. 15 leeuwen zijn voorzien van een trackingkraag, waardoor de leeuwen na hun vrijlating nauwgezet gevolgd kunnen worden door een groep experts in het veld, waaronder Dr. du Preez en de Mozambikaanse dierkundige Carlos Bento.

Het Zambeze Delta-gebied is grotendeels beschermd tegen stroperij, en wordt aangevuld en voorbereid door Zambeze Delta Safaris, dankzij meer dan een miljoen dollar aan jachtinkomsten. De buffelpopulatie in de delta is bijvoorbeeld toegenomen van 1.000 tot 20.000 in 1994 en Coutada 11 telde slechts 44 sabeldieren. Nu zijn dat er meer dan 3.000. Daarnaast wordt het vlees dat afkomstig is van de jacht (meer dan 30 ton in 2017) gebruikt om de plaatselijke bevolking te voeden, waardoor de noodzaak voor zelfvoorzienend stroperij bijna geëlimineerd is. Op deze 24 leeuwen zal dus niet bejaagd worden.

De twee dozijn leeuwen werden geschonken uit zorgvuldig geselecteerde wildreservaten in Zuid-Afrika. En met het transport succesvol afgerond, heeft het hele team er nu vertrouwen in dat de enorme anti-stroperij-inspanningen en het lopende onderzoek en de follow-up, ervoor zullen zorgen dat deze dieren zullen gedijen. De Cabela Family Foundation heeft toegezegd om minstens zes jaar lang het onderzoek te financieren.

"Dit project heeft een enorme betekenis voor ons, zeker terugkijkend op Cabela's nederige begin; het werk van onze familie door de jaren heen en onze langdurige inzet voor natuurbehoud en het behoud van in het wild levende dieren." aldus Mary Cabela, oprichter van de Cabela Family Foundation. "Het is een trots moment." Mary en haar zoon Dan reisden naar Mozambique om de verhuizing te overzien.

Onderzoek heeft aangetoond dat het aantal primaire of 'apex' roofdieren, zoals leeuwen, drastisch verminderd is, zo niet geëlimineerd. Vooral in Afrika, waar de menselijke bevolking en de stroperij toegenomen is, wordt het leefgebied van de leeuw bedreigd. Het ecosysteem heeft een opmerkelijk herstel doorgemaakt, ondanks het feit dat de wilde dieren in Mozambique door de burgeroorlog in het land en de stroperij van de afgelopen 20 jaar gedecimeerd zijn. Dit geldt echter niet voor de leeuwen.

"Deze gewaagde en strategische zet is een opmerkelijk voorbeeld van de samenwerking tussen alle belanghebbenden voor het welzijn van de leeuwen en het ecosysteem," zei Ivan Carter, een natuurbeschermer en professionele gids, oprichter van de Ivan Carter Wildlife Conservation Alliance. "Wij zijn van menig dat de conserveringsinspanningen in Afrika niet kunnen plaatsvinden zonder de betrokkenheid van Afrikanen, en zij zijn belangrijke partners geweest in het opbouwen van vertrouwen en het eren van de spirituele elementen. We begrijpen ook dat goede conserveringsinspanningen het gevolg is van goede wetenschap--en we volgen de data om ervoor te zorgen dat het op de juiste manier gedaan wordt. Leeuwen zijn tot reeds in 26 Afrikaanse landen uitgestorven en Dan is vastbesloten om ervoor te zorgen dat dit niet in Mozambique zal gebeuren."

Een partnergroep Net als een leeuwengroep, heeft deze groepsinspanning partners nodig. De Ivan Carter Wildlife Conservation Alliance en Zambeze Delta Safaris, de plaatselijke gemeenschap en de belanghebbende overheden zijn behulpzaam geweest bij het faciliteren van het Twenty Four Lions-project zodat een grotere natuurlijke balans gerealiseerd kon worden binnen dit bloeiende ecosysteem.

De leeuwen werden voor dit project gedoneerd en de verhuis- en bijbehorende kosten werden gefinancierd door de Cabela Family Foundation. De stichting identificeerde deze ambitieuze inspanningen als een passende nalatenschap voor zijn conserveringswerkzaamheden, vooral gezien Mary Cabela's passie voor leeuwen en de wilde locaties in Afrika.

De Cabela Family Foundation wordt vergezeld door Carter's Wildlife Conservation Alliance, met de steun van de broers Glen en Mark Haldane alsmede Carlos Pacheco Faria, die bijgedragen heeft aan de logistiek van de verhuizing. Daarbij werd voortgebouwd op meer dan twee decennia van conserveringsinvesteringen. Het Twenty Four Lions-project heeft enorm geprofiteerd van de steun van Administração Nacional das Áreas de Conservação, de Bateleurs--een Zuid-Afrikaanse piloten-organisatie zonder winstoog, Marromeu Safaris en leden van de gemeenschap onder leiding van Chief Tozo. De Cabela Family Foundation en Ivan Carter hebben hen erkend als de belangrijkste partners in het hele proces.

De Cabela Family Foundation, samen met zijn partners, zal het project van begin tot einde ondersteunen, en zal particuliere en zakelijke donoren vragen om het anti-stroperijfonds voor Mozambique te ondersteunen. Meer informatie, inclusief research en video's, evenals een link om te doneren is beschikbaar op www.24lions.org en @TwentyFourLions op sociale media.

Over de Cabela Family Foundation

De Cabela Family Foundation ondersteunt langdurige, krachtige partnerschappen die de missie van de stichting vervullen, om projecten te creëren ter ondersteuning van conserveringsinspanningen, toegang tot wilde gebieden en liefdadigheid jegens anderen. De stichting zet de erfenis voort van Dick en Mary Cabela, die de outdoor-detailhandelaar Cabela's in 1961 hebben opgericht. Met een focus op hun diepe liefde voor het buitenleven, heeft het gezin het bedrijf uitgebreid tot meer dan 82 winkels het hele land. In 2016 werd het bedrijf verkocht. www.cabelafamilyfoundation.org [http://www.cabelafamilyfoundation.org/]

Over de Ivan Carter Wildlife Alliance

Deze natuurbeschermingsorganisatie zonder winstoog ontwikkelt en implementeert holistische oplossingen voor natuurbehoud in samenwerking met de inheemse gemeenschappen. Het biedt financiële, materiële en tactische ondersteuning om stroperij te bestrijden en het is actief om het bewustzijn en de acceptatie van de waarde van het behouden van diverse natuurpopulaties te vergroten. Niet minder dan 90% van alle donaties komt toe aan de specifieke bestemming waarvoor ze bedoeld waren. www.ivancarterwca.org [http://www.ivancarterwca.org/]

Over Zambeze Delta Safaris

Zambeze Delta Safaris is al bijna drie decennia actief in Mozambique. De bedrijfsactiviteiten zijn gebaseerd op een duurzaam wildgebruik door middel van een langjarige huurovereenkomst met de overheid. De organisatie is trots op zijn goede management- en anti-stroperijpraktijken, die ertoe hebben bijgedragen dat hun werkterrein een van de beste free-roaming-wildgebieden in Afrika is. www.zambezedeltasafaris.com [http://www.zambezedeltasafaris.com/]

Contact: Lia Truitt of David Wyatt Elizabeth Christian Public Relations ltruitt@echristianpr.com [mailto:ltruitt@echristianpr.com] of dwyatt@echristianpr.com [mailto:dwyatt@echristianpr.com] (512) 472-9599

Web site: http://www.cabelafamilyfoundation.org/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234