Geen bewijs voor vervalsing vingerafdrukken overledenen

Uit onafhankelijk onderzoek zijn geen concrete feiten of omstandigheden naar voren gekomen die duiden op incidenten met vingerafdrukken van overledenen bij coöperatie DELA. De uitvaartorganisatie gaf opdracht voor het onafhankelijke onderzoek, nadat in een uitzending van Radar Radio op 3 november 2018 twee anonieme personen beweerden dat medewerkers vingerafdrukken zouden vervalsen. DELA reageerde geschokt. Zij hield het niet voor mogelijk dat de aantijging waar zou zijn en betreurde het dat nabestaanden hierdoor mogelijk zouden gaan twijfelen aan de echtheid van de vingerafdruk van hun overleden dierbare. Om die onzekerheid te kunnen wegnemen, vond het onafhankelijk onderzoek plaats.

Onafhankelijk onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door International Security Partners (ISP), een gerenommeerd specialist op het gebied van forensisch onderzoek. Bij de inrichting van het onderzoek heeft ISP gekozen voor een zo breed mogelijke aanpak. Direct bij aanvang van het onderzoek is een anoniem meldpunt ingericht. Het bestaan van dit meldpunt is uitgebreid onder de aandacht gebracht bij medewerkers van DELA en haar externe partners. Daarnaast verscheen hierover een bericht op de website van DELA en is de redactie van Radar op de hoogte gesteld. Hans Slaman, directeur van ISP: “Alles wat naar voren kwam en het onderzoeken waard was, hebben we zorgvuldig nagetrokken. Nergens kwamen concrete incidenten naar boven. Het hele proces voor het afnemen van vingerafdrukken en de naleving daarvan, is nagelopen. Ook is onderzocht of er een en dezelfde vingerafdruk voorkomt in verschillende dossiers. In totaal zijn 107.000 vingerafdrukken onderzocht. Geen daarvan duidde op vervalsing, noch incidenteel, noch structureel.”

Anonieme melders

De anonieme melders die in de uitzending van Radar te horen waren, zijn via de redactie gevraagd om hun verhalen (anoniem) te delen met ISP. Zij hebben zich niet gemeld. Radar liet weten dat alle relevante informatie in de betreffende uitzending is gedeeld en vanuit journalistiek oogpunt hierin verder niets te kunnen betekenen. Desondanks is de informatie uit de uitzendingen door ISP grondig onderzocht, maar dat leverde geen bruikbare aanwijzing naar concrete incidenten op. Hans Slaman: “Na ruim drie maanden onderzoek is er geen enkel incident met vingerafdrukken gevonden. De uitspraken gedaan door Radar en de twee anonieme personen in de uitzending, kunnen op basis van de resultaten van ons onderzoek niet met feiten worden gestaafd.”  

Geruststelling

DELA vindt het van groot belang om de uitkomst van het onderzoek naar buiten te brengen. Edzo Doeve, directievoorzitter van coöperatie DELA: “De aantijging en de publiciteit daarover heeft ons in het hart geraakt. De beweringen waren niet alleen pijnlijk voor nabestaanden, maar voor iedereen die bij DELA werkt of met ons samenwerkt. Dat wij van velen, ook van leden en nabestaanden, hartverwarmende steunbetuigingen hebben mogen ontvangen, heeft ons goed gedaan. We hebben nooit aan onze integriteit getwijfeld. We zijn blij de uitkomst van het onafhankelijk onderzoek te kunnen delen en stellen hiermee hopelijk nabestaanden gerust”.

Coöperatie DELA

plaats:
Eindhoven
website:
http://www.dela.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234