China en Japan voerden oprechte discussies over digitale economie: Gezamenlijk stimuleren van regionale samenwerking

BEIJING, 7 december 2020 /PRNewswire/ -- Een rapport van Science and Technology Daily | IUSTC:

In 2020 heeft COVID-19 een grote impact gehad op de wereld, en de digitale economie heeft het enorme potentieel ervan in de reactie op de pandemie wereldwijd duidelijk gemaakt.

Volgens de schatting van een rapport van Oxford Economics zal het aandeel van de digitale economie in het mondiale BNP in 2025 stijgen van 15% tot ongeveer 25%. Wat de omvang van de digitale economie betreft, staan momenteel de Verenigde Staten op de eerste plaats, China op de tweede plaats en Duitsland, Japan en het Verenigd Koninkrijk op respectievelijk de derde t/m vijfde plaats.

De ontwikkeling van deze trend heeft de "digitale economie" wereldwijd in de schijnwerpers gezet, en gerelateerde onderwerpen van de digitale economie zijn essentiële onderwerpen geworden die in de bilaterale en multilaterale kaders worden gepromoot.

Op 01 december jongstleden werd het "Digital Economy Sub-forum" van het 16(e) "Beijing-Tokyo Forum" gehouden. Twaalf experts en wetenschappers uit China en Japan bespraken de mogelijkheid van samenwerking tussen de twee landen, en tijdens de sessie bereikten ze ook consensus over relevante kwesties.

Een nieuw onderwerp: Hoe zal de digitale economie een rol spelen bij sociaal bestuur?

Wat voor soort digitale samenleving gaan we bouwen? Zhao Jiannan, Commercial Vice President en Chief Representative van Noordoost-Azië van Tencent Cloud benadrukte het belang van digitale economie: "Digitale technologie is als het "bindweefsel" van economische en sociale werking, verlicht "harde impact" door "grote veerkracht" en bespaart kracht voor "V-vormige rebound" van industrieën die in een snel tempo economische tegenslagen ondervinden als gevolg van de pandemie."

Welke rol kan digitale technologie spelen bij het ondersteunen van digitale economie en zelfs sociaal bestuur?

Liu Song, Vice President van Alibaba, wees erop dat digitaal bestuur waarschijnlijk een belangrijke richting zal worden om de algehele bestuurscapaciteit te versterken vanuit het perspectief van China's wetenschappelijke en technologische strijd tegen de COVID-19-pandemie en het economisch herstel. Pluralistisch medebestuur op basis van digitale technologie zal een innovatieve vorm van sociaal en stedelijk bestuur worden. Deskundigen op de conferentie waren het grotendeels over dit idee eens, en zij geloofden dat Azië een belangrijke regio zou worden om proeven te doen met wereldwijde digitalisering.

Voor het beantwoorden van hoe gegevens moeten worden beheerd, vooral bij grensoverschrijdende gegevensbevestiging, belastingheffing en andere veelvoorkomende problemen waarmee veel landen worden geconfronteerd, gaf Liu uitleg door de wijsheid van oude waterbeheersing in China te delen. Hij zei: "Data-elementen van nu lijken erg op waterelementen. Het beheren van gegevens is ook vergelijkbaar met het beheersen van water dat niet mag worden geblokkeerd of verspreid. Vanwege de diversiteit en variatie van gegevenselementen, kunnen eenvoudige harde regels niet worden gebruikt om de liquiditeitsgegevens te reguleren."

De genodigden van beide landen waren het erover eens dat het tijdperk van de digitale economie al is begonnen, de digitale kennis en informatie een sleutelfactor van de productie is geworden en een nieuwe motor is voor economische groei en sociale ontwikkeling.

Hoe kunnen we wat betreft de digitale economie, die mogelijk een nieuwe ronde van technologische revolutie teweegbrengt, het enthousiasme van innovatie uitstralen en tegelijkertijd op ordentelijke wijze vooruitgaan onder regulering?

Fang Hanting, de forumhost van Chinese zijde en Vice President van Science and Technology Daily, illustreerde dat innovatie en regulering twee tegenstrijdigheden zijn. Zonder een bepaald innovatieproces is het onmogelijk om een doel voor ogen te hebben welke moeten worden gereguleerd en welke moeten worden versoepeld. Omgekeerd, als er geen rekening wordt gehouden met de reeks risico's die nieuwe veranderingen met zich meebrengen wanneer de innovatieactiviteiten nieuwe fasen ingaan, zal dit ook veel onvoorspelbare problemen opleveren. Vanuit een ander perspectief bekeken, is innovatie een vorm van doorbraak, terwijl regelgeving innovatie beschermt. De twee elementen houden elkaar in bedwang en versterken elkaar tegelijkertijd.

Met de technologie voor kunstmatige intelligentie als voorbeeld stelde Toshio Iwamoto, Chief Corporate Advisor van NTT DATA Corporation, voor dat data-ontwikkelaars van deze technologie regels moeten formuleren voor het gebruik van data, en dat er relevante regels moeten worden geformuleerd om datagebruikers te beperken. Norihiro Suzuki, uitvoerend directeur en Chief Technology Officer van Hitachi, stelde voor dat het gebruik van gegevens meer wijsheid vereist om een volledig evenwicht te vinden tussen persoonlijke en openbare belangen.

Een nieuw startpunt: Versterking van het wederzijdse vertrouwen op de Regional Comprehensive Economic Partnership ( RCEP)

Op het forum was digitale veiligheid een belangrijk discussiepunt.

Tatsuya Ito, lid van het Huis van Afgevaardigden van Japan, merkte op dat China tijdens COVID-19 volledig gebruik heeft gemaakt van digitale technologie.

Norihiro Suzuki wees erop dat verschillende landen verschillende situaties hebben en dat we factoren, zoals instellingen en systemen, uitvoerig moeten overwegen om gerelateerde kwesties te bespreken. Hij sprak de hoop uit dat Japan en China de mogelijkheid van samenwerking op dit gebied verder kunnen onderzoeken.

Fang Hanting benadrukte dat China en Japan, en dan vooral de industriële sector van beide landen, serieus moeten overwegen hoe ze de samenwerking in de digitale industriële keten kunnen verdiepen en een ononderbroken toelevering van de industriële keten kunnen waarborgen, waarbij ze deze samenwerking gezamenlijk als een openbaar product gebruiken en onderhouden.

Xu Zhiyu, President Global Government Affairs van Huawei Technologies Co., Ltd., benadrukte dat Huawei netwerkbeveiliging en bescherming van de privacy van gebruikers altijd als de hoogste prioriteit en de basis van de bedrijfsvoering heeft beschouwd. Huawei bedient al meer dan 30 jaar klanten uit meer dan 170 landen en regio's en heeft nooit een verzoek van de overheid ontvangen om gebruikersinformatie te verstrekken. Huawei zal nooit de rechten van zijn klanten of zijn eigen voortbestaan op het spel zetten.

De gasten van beide landen refereerden aan de "Regionale Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP)" die zojuist was ondertekend. Ze waren het erover eens dat de ondertekening van deze overeenkomst, temidden van de onzekerheid van het digitaliseringsproces, een zeldzame historische kans biedt voor internationale samenwerking op het gebied van digitale technologie en digitale industrie. De vooruitzichten voor samenwerking tussen China en Japan binnen bilaterale en zelfs multilaterale kaders zijn veelbelovend.

Op 8 september 2020 bracht China de Global Data Security Initiative naar voren tijdens een internationaal seminar over "Digitale mogelijkheden voor samenwerking en ontwikkeling pakken". Verwijzend naar de bestaande informatie-asymmetrie tussen China en Japan, benadrukte Fang tot op zekere hoogte dat de media van beide partijen een evenwichtige berichtgeving aan hun burgers moeten bieden om zo snel mogelijk de basis voor wederzijds vertrouwen te leggen. "Wij zijn van mening dat we elkaars digitale soevereiniteit moeten respecteren, digitaal wederzijds vertrouwen moeten opbouwen in het kader van de VN, en regionale integratie van de digitale economie moeten implementeren in multilaterale kaders, zoals RCEP."

Een nieuwe richting: Open samenwerking om samen een digitale toekomst van de regio te creëren

Net zoals een sportcompetitie wordt verplaatst naar een nieuwe arena, zullen de nieuwe technologische revolutie en industriële transformatie de structuur van de wereldeconomie hervormen. Op het forum waren de deelnemers het erover eens dat China en Japan, en dan vooral de industriële sector van beide landen, de trend snel zouden moeten oppakken en de kans moeten grijpen. Alle belanghebbenden van beide landen mogen niet te veel tijd besteden aan wachten en de kat uit de boom kijken. De oproep uit het nieuwe technologische tijdperk vraagt om actieve deelname en samenwerking.

Taro Shimada, Executive Officer en Corporate Senior Vice President van Toshiba Co., Ltd., Japan en het hoofd van de digitale business, wees erop dat het handhaven van de wereldvrede openheid en uitwisseling vereist. Het belangrijkste is de uitwisseling van wetenschappelijke en technologische informatie. Hij stelde dat China en Japan zich steeds wijder voor elkaar kunnen openen en tegelijkertijd via open en eerlijke uitwisselingen tot consensus kunnen komen.

Met betrekking tot taaloverschrijdende en interculturele informatie-uitwisseling merkte Jiang Tao, senior vice-president van iFlytek Co., Ltd., op dat de reikwijdte van de samenwerking tussen China en Japan op het gebied van kunstmatige intelligentie zeer breed zal zijn. Hij gaf een voorbeeld. In oktober 2018 kondigde Eiken Foundation of Japan voor de eerste keer aan dat het in de test van gesproken taal machine-evaluatietechnologie zou introduceren en iFlytek is de enige partner. Vanaf 2019 helpt het automatische AI-scoresysteem van iFlytek om de nauwkeurigheid en efficiëntie van het scoren in de computergestuurde praktische test Engelse vaardigheid te verbeteren. "Op dit moment zijn iFlytek-vertalers verkocht aan meer dan 130 landen en regio's en hebben ze een barrièrevrije communicatie gerealiseerd tussen meer dan 60 talen. IFlytek is de officiële en exclusieve leverancier geworden van automatische spraakconversie en vertaling voor de Olympische Winterspelen van 2022 in Beijing en de Paralympische Spelen. We hopen dat onze technologie voor kunstmatige intelligentie volgend jaar ook hulp kan bieden aan de Olympische Spelen in Tokio."

Jia Jingdun, directeur van het Torch High Technology Industry Development Center van het Ministerie van Wetenschap en Technologie van de Volksrepubliek China, stelde dat de hightech-regio's voor industriële ontwikkeling in China een goede omgeving bieden voor innovatie van digitale technologie en industriële ontwikkeling. De 169 nationale hightech-regio's voor industriële ontwikkeling hechten veel belang aan de ontwikkeling van de digitale economie. In de afgelopen jaren hebben tientallen nationale hightech-regio's, zoals Xi'an, Hefei, Hangzhou en Shenyang overeenkomstige plannen geformuleerd voor de digitale economie of de ontwikkeling van de digitale industrie.

Jia deed verschillende suggesties over de samenwerking tussen China en Japan. Ten eerste mogen verschillen de samenwerking tussen de twee partijen niet beperken. Aangezien de Chinees-Japanse samenwerking niet in strijd is met de huidige wetten, kan het uiten van bezorgdheid een ingang bieden voor verdieping van de samenwerking. Ten tweede kunnen China en Japan pragmatische samenwerking aangaan bij de ontwikkeling van de digitale economie en industrie, en doorgaan met het voorstellen van specifieke oplossingen voor de zorgen van beide partijen. Ten derde moeten uitwisselingen en samenwerking tussen de overheid, universiteiten, onderzoeksinstituten en bedrijven op meerdere niveaus plaatsvinden.

Liu Song reageerde ook op deze suggestie. Hij stelde voor: "We zouden ook het model van de "speciale zone" kunnen overnemen in de hightech-regio's voor industriële ontwikkeling en de vrijhandel-zones om continu met elkaar in gesprek te blijven en uiteindelijk regels te formuleren die door beide partijen zijn overeengekomen."

Norihiro Suzuki merkte op dat het in de samenwerking bij digitale ontwikkeling ook erg belangrijk is om elkaars sociale concepten en waarden te delen. Beide partijen moeten regels voor datastroom opstellen op basis van gedeelde waarden en deze beter toepassen om particuliere ondernemingen nieuw leven in te blazen om op die manier de ontwikkeling van een digitale samenleving in de toekomst te bevorderen.

De gasten van beide landen bespraken ook de inherente logica van digitale valuta en toekomstige regionale economische integratie. Hiromi Yamaoka, directeur van Future Co., Ltd., Japan, wees erop dat Japan bereid is samen te werken met China en de gecoördineerde ontwikkeling van de regionale economie te blijven bevorderen.

"Met respect voor de waarden van klanten, verwacht Huawei door te gaan met het creëren van lokale waarde over de hele wereld, waaronder Japan. Zowel China als Japan hebben industriële voordelen en een innovatieve geest. Japanse bedrijven en Huawei hebben voordelen op het gebied van de toeleveringsketen en technologie die elkaar op natuurlijke wijze aanvullen. Door open samenwerking tussen Chinese en Japanse bedrijven kan gezamenlijk een digitale toekomst gecreëerd worden. Bovendien is de ontwikkeling van de digitale economie in China en Japan onlosmakelijk verbonden met een goede industriële omgeving en innovatief talent. Het is ook te hopen dat China en Japan een meer open beleidsomgeving kunnen creëren, innovatie kunnen aanmoedigen en kleine en middelgrote ondernemingen van beide landen kunnen helpen om meer en diepere samenwerking aan te gaan, om de wereld op die manier gezamenlijk de meest concurrerende oplossingen en producten te bieden", benadrukte Xu Zhiyu.

CONTACT: CONTACTPERSOON: Hanyuan Yu, +86-13621282870, yuhy@stdaily.com; Linlin Fang, +86-13911995172, fangll@stdaily.com

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234