Diamond Green Diesel begint met engineeringanalyse betreffende voorgestelde uitbreiding tot 550 miljoen gallon per jaar

IRVING, Texas, 8 november 2017 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. en Valero Energy Corporation ("Valero") hebben vandaag aangekondigd dat zij in afwachting van de toenemende vraag naar hernieuwbare diesel gezien het Renewable Fuel Standard (RFS) programma en de mondiale koolstofarme markten zullen beginnen met een engineering-en constructiekostenanalyse om te kijken of een bijkomend project mogelijk is voor een toename van de jaarlijkse productiecapaciteit tot 550 miljoen gallon in de faciliteit van Diamond Green Diesel (DGD) in Norco, LA.

Op dit moment wordt de DGD-faciliteit uitgebreid voor een toename van de jaarlijkse productiecapaciteit van 160 miljoen gallon hernieuwbare diesel tot 275 miljoen gallon. Het doel is dit project af te ronden in het tweede kwartaal van 2018.

"Diamond Green Diesel is een enorm succes gebleken en wij erkennen dat de uitmuntende engineering van Valero één van de sleutels tot dit succes is," zei Randall C. Stuewe, voorzitter en algemeen uitvoerend directeur bij Darling Ingredients Inc. "Dankzij ons partnerschap via DGD hebben wij een duurzaam en efficiënt proces gecreëerd om de grondstoffen van Darling om te vormen tot biobrandstoffen van hoge kwaliteit die voldoen aan de behoeften van onze klanten in de hele wereld."

Naar verwachting zal het eindbesluit inzake de toename van de jaarlijkse productiecapaciteit met 275 miljoen gallon worden genomen in 2018. Dit zal afhangen van verdere engineering- en kostenschattingen evenals van de status van overheidsvoorschriften. De voorgestelde uitbreiding zou gebruik maken van de bestaande DGD-infrastructuur en worden gebouwd op een stuk grond dat eigendom is van Valero. Als wordt besloten door te gaan met de voorgestelde uitbreiding zal de nieuwe capaciteit beschikbaar zijn in de eerste helft van 2021. De huidige activiteiten van DGD zullen hoogstwaarschijnlijk niet worden aangetast door de bouw van de voorgestelde uitbreiding.

Over Darling

Darling Ingredients Inc. is de grootste beursgenoteerde ontwikkelaar en producent ter wereld van duurzame natuurlijke ingrediënten uit eetbare en niet-eetbare biologische voedingsstoffen, waarmee het bedrijf een groot aantal ingrediënten en speciale producten maakt voor klanten in de farmaceutische, voedings-, huisdiervoeding-, dierenvoeder-, technische, brandstof-, bio-energie- en meststoffenindustrieën. Het bedrijf is op vijf continenten actief; het verzamelt en verwerkt dierlijke bijproducten tot veelgebruikte en speciale ingrediënten, waaronder gelatine, eetbare vetten, diervoedervetten, dierlijke eiwitten en diermeel, plasma, ingrediënten voor huisdiervoeding, organische meststoffen, geel vet, grondstoffen voor brandstof, groene energie, natuurlijke omhulsels en huiden. Eveneens verzamelt en verwerkt het bedrijf gebruikte keukenolie en afval van commerciële bakkerijen tot waardevolle ingrediënten voor dierenvoer en brandstof. Daarnaast biedt het bedrijf diensten op het gebied van vetverwijderingssystemen voor de horecasector en milieudiensten voor voedselverwerkers. En het verkoopt apparaten voor de levering en inzameling van bakolie in restaurants. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het bedrijf: http://www.darlingii.com [http://www.darlingii.com/].

Over Valero

Valero Energy Corporation is via zijn dochterondernemingen een internationale fabrikant en verkoper van brandstoffen voor het vervoer en andere petrochemische producten. Valero, een Fortune 50-bedrijf dat in San Antonio, Texas, is gevestigd en ongeveer 10.000 werknemers heeft, is een onafhankelijke aardolieraffinadeur en ethanolproducent met een reeks activa waaronder 15 aardolieraffinaderijen met een gecombineerde productiecapaciteit van ongeveer 3,1 miljoen vaten per dag en 11 ethanolfabrieken met een gecombineerde productiecapaciteit van 1,4 miljard gallon per jaar. De aardolieraffinaderijen bevinden zich in de Verenigde Staten (VS), Canada en het Verenigd Koninkrijk (VK) en de ethanolfabrieken bevinden zich in de Mid-Continent regio van de VS. Voorts heeft Valero een algemeen vennotenbelang van 2 percent en een meerderheidsbelang als een beperkte vennoot in Valero Energy Partners LP, een midstream master commanditaire vennootschap. Valero verkoopt zijn producten op de groothandels- en bulkmarkten en ongeveer 7.400 verkooppunten in de VS, Canada, het VK en Ierland verkopen Valero-merkproducten. Bezoek www.valero.com voor meer informatie.


Contactpersoon bij Darling Ingredients


Melissa A. Gaither, VP IR and Global
Communications Email: mgaither@darlingii.com

251 O'Connor Ridge Blvd., Suite 300,
Irving, Texas 75038 Tel: 972-717-0300


Contacten met Valero

Beleggers:

John Locke, Vicevoorzitter- Investor Relations, 210-345-3077

Karen Ngo, Senior Manager - Investor Relations, 210-345-4574

Tom Mahrer, Manager - Investor Relations, 210-345-1953

Media:

Lillian Riojas, Directeur - Media Relations and Communications, 210-345-5002

Waarschuwing inzake Toekomstgerichte Verklaringen:

{Dit persbericht bevat "toekomstgerichte" verklaringen betreffende de bedrijfsactiviteiten en -vooruitzichten van Darling Ingredients Inc., met inbegrip van zijn Diamond Green Diesel (DGD) joint venture en de daarop van invloed zijnde industriegebonden factoren. Deze verklaringen zijn geïdentificeerd met woorden zoals "menen," "verwachten," "veronderstellen," "schatten," "beogen," "kunnen," "wellicht," "zullen," "zouden," "gepland," "potentieel," "doorgaan," "momentum," "veronderstelling," en andere woorden die verwijzen naar gebeurtenissen die kunnen plaatsvinden in de toekomst. Deze verklaringen zijn een weergave van de huidige visie van Darling Ingredients inzake toekomstige gebeurtenissen en zijn gebaseerd op zijn inschatting van, en zijn onderhevig aan, een reeks risico's en onzekerheden buiten zijn controle die er elk voor kunnen zorgen dat de feitelijke resultaten beduidend verschillen van die in de toekomstgerichte verklaringen. Deze factoren zijn onder meer veranderingen in wereldwijde beleidsmaatregelen die betrekking hebben op hernieuwbare brandstoffen en de uitstoot van broeikasgassen met een negatieve impact op programma's zoals het Renewable Fuel Standards programma (RFS2), koolstofarme brandstofnormen (LCFS) en belastingkortingen voor biobrandstoffen in de Verenigde Staten en daarbuiten; evenals risico's verbonden aan de DGD-hernieuwbare dieselfabriek in Norco, Louisiana, met inbegrip van mogelijke onverwachte aan het aangekondigde uitbreidingsproject gerelateerde bedrijfsstoringen en -problemen. De andere risico's en onzekerheden betreffende Darling Ingredients Inc., zijn bedrijfsactiviteiten en de industrieën waarin het bedrijf opereert kunnen worden gevonden in de documenten die het bedrijft indient bij de Securities and Exchange Commission. Darling Ingredients Inc. is niet verplicht (en wijst uitdrukkelijk elke verplichting af) om zijn toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te wijzigingen als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.}

Web site: http://www.darlingii.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234