Obagi® en Priyanka Chopra Jonas lanceren het wereldwijde SKINCLUSION(TM)-initiatief om diversiteit en inclusie aan te prijzen

Obagi's SKINCLUSION-initiatief ondersteunt de International Cultural Diversity Organization® en Project Implicit®, en brengt de noodzaak voor het waarderen van culturele diversiteit alsmede het herkennen van onbewuste vooringenomenheid onder de aandacht

LONG BEACH, Californië, 8 mei 2019 /PRNewswire/ -- Obagi®, een marktleider voor huidverzorgingsproducten die door artsen verstrekt worden, en het eerste bedrijf dat alle huidskleuren in zijn klinische onderzoeksprotocollen heeft opgenomen, kondigde vandaag de lancering aan van zijn SKINCLUSION(TM)-initiatief dat ontworpen is om de wereldwijde discussie over diversiteit te stimuleren en te laten zien hoe we allemaal een bewuste keuze kunnen maken om de schoonheid van al onze verschillen te waarderen. SKINCLUSION-ambassadeur, acteur, producent en activist Priyanka Chopra Jonas maakt deel uit van het initiatief en tijdens haar 20-jarige carrière heeft zij zich ingezet voor de strijd voor inclusie en diversiteit.

Ervaar hier de interactieve multichannel-nieuwsuitgave: https://www.multivu.com/players/English/8538851-obagi-priyanka-chopra-jonas-launch-global-skinclusion-initiative/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2458065-1&h=454020247&u=https%3A%2F%2Fwww.multivu.com%2Fplayers%2FEnglish%2F8538851-obagi-priyanka-chopra-jonas-launch-global-skinclusion-initiative%2F&a=https%3A%2F%2Fwww.multivu.com%2Fplayers%2FEnglish%2F8538851-obagi-priyanka-chopra-jonas-launch-global-skinclusion-initiative%2F]

"Het Obagi SKINCLUSION-initiatief ligt mij na aan het hart omdat het in lijn is met mijn waarden en persoonlijke ervaring," aldus Priyanka, die door Forbes in de afgelopen twee jaar erkend is als een van 's werelds 100 machtigste vrouwen. "Het initiatief ondersteunt het idee dat we ons meer bewust zouden moeten zijn van alles wat we doen, inclusief de manier waarop we omgaan met de automatische veronderstellingen die we over anderen hebben op basis van hun huidskleur. We hebben allemaal onbewuste vooroordelen, en het is aan ons om ze te herkennen en om de verandering te zijn die we in de wereld willen zien."

Obagi ontwikkelde dit belangrijke en bijtijdse initiatief om aandacht te vragen voor de behoefte van mensen over de hele wereld voor volledig integratie en om onze eigen onbewuste vooroordelen te herkennen, met name wat betreft huidskleur. Onbewuste vooringenomenheid bestaat uit opvattingen en stereotypen die grotendeels onbewust, automatisch en buiten ons bewustzijn gemaakt worden. Onbewuste vooringenomenheid kan tot "blind spots" leiden die ons ervan weerhouden om de gedeelde schoonheid van de mensheid te zien. Door onze eigen vooroordelen te herkennen kunnen we ze bestrijden en overwinnen om uiteindelijk een wereld te creëren waar diversiteit gevierd wordt.

"Obagi's SKINCLUSION-initiatief vertegenwoordigt onze toewijding als leiders in de huidverzorgingssector om de wereldwijde discussie over diversiteit en inclusie naar een hoger niveau te brengen, en om activiteiten te bevorderen die meer inclusief en reflectief zijn wat betreft onze schitterende verschillen," aldus Jaime Castle, Obagi President en lid van de CEO Action for Diversity & Inclusion(TM), het grootste CEO-gedreven initiatief voor zakelijke betrokkenheid om diversiteit en inclusie op de werkplek te bevorderen. "We zijn trots op Obagi's 30-jarige bestaan en het leveren van effectieve, op wetenschap gebaseerde huidverzorgingsproducten voor alle huidskleuren, alsmede het feit dat we het eerste professionele huidverzorgingsbedrijf zijn dat specifieke klinische onderzoeksprotocollen ontworpen heeft voor alle zes Fitzpatrick-huidtypen. We zijn ook erg trots om samen te kunnen werken met Priyanka, die een verbazingwekkende hoeveelheid passie en integriteit voor dit initiatief heeft, en haar steun voor het belangrijke werk dat wordt gedaan door de International Cultural Diversity Organization® en door Project Implicit®."

OBAGI SKINCLUSION-INITIATIEF OPROEP TOT ACTIE
Als onderdeel van het SKINCLUSION-initiatief ondersteunt Obagi groepen die werken aan het uitbreiden van de wereldwijde inspanningen met betrekking tot diversiteit en inclusie, inclusief het aanzienlijke werk dat uitgevoerd wordt door de International Cultural Diversity Organization (ICDO) en het Project Implicit.

Het SKINCLUSION-initiatief motiveert mensen om:


1. Een bezoek te brengen aan SKINCLUSION.com
[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2458065-1&h=3137627020&u=https%3A%2F
%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2458065-2%26h%3D28848975
61%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.skinclusion.com%252F%26a%3DSKINCLUSION.co
m&a=SKINCLUSION.com] voor hulpmiddelen van de ICDO, en het Project
Implicit, en om deel te nemen aan de Skin Tone Implicit Association Test
[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2458065-1&h=719853830&u=https%3A%2F%
2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2458065-2%26h%3D406133696
9%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fomp.md%252F2Jioz9H%26a%3DSkin%2BTone%2BImplic
it%2BAssociation%2BTest&a=Skin+Tone+Implicit+Association+Test]
[Impliciete associatie van huidskleuren-test]
2. Doe mee met de wereldwijde dialoog over diversiteit en inclusie door
#SKINCLUSION te gebruiken op uw sociale media en door met anderen te
delen waarom diversiteit en inclusie belangrijk voor u is
3. Bekijk, vind leuk en deel de SKINCLUSION-video van Priyanka om de
boodschap te verspreiden
4. Volg de sociale mediakanalen van Obagi om gedurende het jaar deel te
nemen aan sociale uitdagingen onder leiding van Priyanka en Obagi,
waaronder een kans om Priyanka te ontmoeten tijdens een special
SKINCLUSION-evenement
Voor elke sociale actie die wordt ondernomen met #SKINCLUSION, zal Obagi $ 1 doneren aan de ICDO en het Project Implicit, met een totale bedrag van $ 150.000.

OBAGI LEGT DE LAT HOGER, RICHT ZICH OP KLINISCH ONDERZOEK VOOR ALLE FITZPATRICK-HUIDSKLEUREN
Obagi heeft baanbrekend werk verricht in de ontwikkeling van veel huidverzorgingsproducten, en het is het eerste medische huidverzorgingsmerk dat zijn klinische onderzoeksprotocollen ontworpen heeft voor alle zes huidtypen van het Fitzpatrick-huidspectrum. Het Fitzpatrick-huidspectrum is een wetenschappelijke classificatie waarbij zes verschillende huidtypen geïdentificeerd worden op basis van de hoeveelheid pigment in de huid en de reactie van de huid op blootstelling aan zonlicht of ultraviolet licht (UV).

Obagi is van mening dat het beschermen en voeden van de huid te maken heeft met het ontwikkelen van een huidverzorgingsregime met een leverancier, en dat er producten geselecteerd moeten worden die effectief en klinisch bewezen zijn en die passen bij het specifieke huidtype, de leeftijd en de huidverzorgingsbehoeften van de persoon.

"Ik ben verheugd om te zien dat Obagi's toewijding voor diversiteit en inclusie een centraal focuspunt is," aldus toonaangevende dermatoloog Jeanine B. Downie, MD, FAAD, en directeur van Image Dermatology® P.C. in Montclair, New Jersey. "De realiteit is dat niet alle huidskleuren hetzelfde zijn wanneer bepaald wordt wat de doeltreffendheid is van bepaalde producten en behandelingen. Het feit dat het team van Obagi ervoor gezorgd heeft dat hun klinische proeven ontworpen zijn voor alle huidtypes van het Fitzpatrick-huidspectrum is zeer belangrijk en dient als voorbeeld voor de toekomst van de hele huidverzorgingssector."

OVER DE INTERNATIONAL CULTURAL DIVERSITY ORGANIZATION (ICDO)
De ICDO is een wereldwijde non-profitorganisatie, gevestigd in Wenen, die zich inzet voor het bevorderen van vrede, de mensheid, diversiteit en interculturaliteit. Zijn missie is om het bewustzijn over actuele maatschappelijke kwesties en de positieve invloed van culturele diversiteit te vergroten. De ICDO stelt culturele misvattingen ter discussie om een gelijke deelname van elke persoon of groep binnen de samenleving te garanderen. Door aandacht te vestigen op verschillende culturele uitingen en hun waarden, moedigt ICDO culturele interactie aan en verbindt het mensen door culturele hiaten te overbruggen.

Om zijn missie te realiseren organiseert ICDO internationale evenementen, workshops, onderzoeken, alsmede sociale, culturele en ontwikkelingsprojecten. Het verzamelt academische, professionele, lokale en internationale meningen in een wederzijds dialoog om diversiteit te beschermen en de samenleving te verbeteren door middel van actie.

"De ICDO is verheugd en dankbaar om deel te kunnen uitmaken van het Obagi SKINCLUSION-initiatief," aldus Josipa Palac, President en CEO van ICDO. "Obagi's inzet voor diversiteit en inclusie stemt overeen met onze missie om het idee te promoten dat elk aspect van de samenleving door diversiteit versterkt wordt. Door ieders deelname aan het initiatief en Obagi's genereuze steun zal de ICDO nieuwe en innovatieve programma's kunnen blijven organiseren overal ter wereld zodat onze multiculturele verschillen gevierd kunnen worden en een goed begrip van de mensheid bevorderd kan worden."

OVER PROJECT IMPLICIT
Project Implicit is een virtuele laboratorium- en onderzoeksorganisatie, ontwikkeld door gedragswetenschappers om door middel van Implicit Association Tests (IAT's) voorlichting te geven over impliciete vooroordelen. De tests richten zich op 11 verschillende gebieden, waaronder huidskleur, geslacht, ras en seksuele geaardheid; zijn gratis; en kunnen binnen 10 minuten afgenomen worden. De IAT is ontworpen om onze vooroordelen over verschillende sociale groepen te onthullen. De individuele resultaten niet veropenbaart worden maar zullen deel uit gaan maken van de lopende collectieve onderzoeksresultaten.

Project Implicit bestaat uit een team van wetenschappers die met hun onderzoek nieuwe manieren hebben gevonden om opvattingen, stereotypen en andere verborgen vooroordelen die van invloed zijn op de perceptie, het oordeel en het gedrag van mensen, beter te begrijpen. Sinds de oprichting in 1998 hebben meer dan 22 miljoen mensen deelgenomen aan IAT's en zijn er 28 collegiaal getoetste [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2458065-1&h=1158815794&u=https%3A%2F%2Fwww.linguee.com%2Fdutch-english%2Ftranslation%2Fcollegiale%2Btoetsing.html&a=collegiaal+getoetste] onderzoeksartikelen gepubliceerd over de bevindingen, inclusief de publicatie van januari 2019 in de Psychological Science waarin benadrukt wordt welke vooruitgang er geboekt is met betrekking tot impliciete vooroordelen over huidskleur.

"We zijn blij dat Obagi het werk van Project Implicit ondersteunt," aldus Elizabeth L. Haines, Ph.D., een onderzoekwetenschapper voor Project Implicit en professor en directeur van het Social Cognition Lab van de William Paterson University. "Impliciete vooroordelen verwijzen naar vooroordelen die meestal onbedoeld, automatisch en buiten ons bewustzijn tot stand komen. Ze zijn uniek voor iedere persoon en worden beïnvloed door onze achtergrond, culturele omgeving en persoonlijke ervaringen. Vaak kunnen ze in strijd zijn met het beeld dat we van onszelf hebben alsmede onze bewuste waarden en normen, en ze spelen vaak een rol in ons dagelijkse leven - van onze interacties op het werk, tot die met vrienden en kennissen en zelfs in de dokterskamer. Het herkennen van onze eigen vooroordelen en hoe het ons beïnvloedt kan een eerste stap zijn om veranderingen aan te brengen die een positief verschil kunnen maken."

OVER OBAGI
Obagi is een onafhankelijk wereldwijd huidverzorgingsbedrijf dat onder leiding staat van een vrouw en gewijd is aan het bieden van geavanceerde, klinisch bewezen huidverzorgingsbehandelingen voor alle huidtypen. Obagi, met zijn 30-jarige bestaan en een streven om diversiteit en inclusie in alle aspecten van het bedrijf door te voeren - van bedrijfscultuur tot productontwikkeling - is een pionier op het gebied van huidverzorging, en is het eerste huidverzorgingsmerk dat zijn klinisch onderzoek zo ontworpen heeft dat het alle zes huidtypen binnen het Fitzpatrick-huidspectrum dekt. Door middel van een uitgebreid netwerk van distributeurs, partners en artsenpraktijken over de hele wereld biedt Obagi Medical meer dan 100 producten om de huidskleur en -textuur op te fleuren, voeden, beschermen en verbeteren. Obagi biedt tevens dermatologisch geteste, technologisch geavanceerde formules via de Obagi Clinical(TM)-productlijn, die voor consumenten uitsluitend verkrijgbaar zijn via Sephora.

Ga naar www.obagi.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2458065-1&h=4172896797&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2458065-2%26h%3D3336650537%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.obagi.com%252F%26a%3Dwww.obagi.com&a=www.obagi.com] voor meer informatie over Obagi of om een leverancier bij u in de buurt te vinden. Volg Obagi Medical en Obagi Clinical op Facebook, Twitter en Instagram.

Project Implicit is een handelsmerk van Project Implicit, Inc. en de International Cultural Diversity Organization is een handelsmerk van de International Cultural Diversity Organization. image Dermatology P.C. is een handelsmerk van image Dermatology. Er wordt geen aanspraak gemaakt op het exclusieve gebruiksrecht voor "Dermatology", afgezien in de vorm van het weergegeven merk. CEO Action for Diversity and Inclusion is een handelsmerk van PwC. PwC verwijst naar het Amerikaans aangesloten kantoor of een van haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen en kan soms verwijzen naar het PwC-netwerk. SKINCLUSION en alle andere producten/merknamen, ongeacht of ze zijn aangeduid door kennisgeving (®/TM), zijn handelsmerken van Obagi Cosmeceuticals LLC en/of zijn gelieerde ondernemingen. © Obagi Cosmeceuticals LLC. Alle rechten voorbehouden.

Neem voor meer informatie contact op met:

Sharon Robustelli
VegaRun
347.267.3946
s.robustelli@vegarun.com [mailto:s.robustelli@vegarun.com]

Laura Morgan
VegaRun
951.333.9110
l.morgan@togorun.com [mailto:l.morgan@togorun.com]

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234