NU’91 opent online meldpunt feestdagen roosterproblemen UMC’s

Recht op vastgesteld rooster

Beroepsorganisatie voor de verpleging en verzorging NU’91 opent van vrijdag 21 december 2018 tot woensdag 2 januari 2019 een online meldpunt feestdagen roosterproblemen UMC’s.

Ook de zorgprofessionals die in een UMC werken hebben er recht op dat hun werkrooster tijdens de feestdagen gewoon gevolgd wordt; zij hebben immers ook al afspraken voor Kerst en Oud & Nieuw gepland. In de huidige cao – die NU’91 niet getekend heeft – is niet geregeld dat een zorgprofessional bij een gewijzigde of verschoven dienst een extra vergoeding krijgt. Het verleden heeft uitgewezen dat er op grote schaal dienstopdrachten worden gegeven om een extra dienst tijdens de feestdagen te draaien of een geplande dienst te wijzigen. En dat vindt NU’91 onacceptabel. Wij roepen daarom iedereen die in een UMC werkt op, om geen roosterwijziging tijdens de feestdagen te accepteren. Geeft een UMC toch een zogenaamde dienstopdracht, dan krijgen NU’91 leden juridische ondersteuning van NU’91.

Meld het NU’91

Zorgprofessionals werkzaam in een UMC kunnen het NU’91 melden als zijn/haar UMC  toch probeert diensten tijdens Kerst en/of Oud & Nieuw te wijzigen, of te verschuiven, of als er sprake is van een dermate hoge onderbezetting dat de kwaliteit van de zorg ernstig in gevaar komt. Dat kan via deze link https://nl.surveymonkey.com/r/RNN5KT3

Geen cao-partij meer bij cao UMC

NU’91 is geen cao-partij meer bij de nieuwe cao UMC. Om de belangen van onze leden goed te kunnen behartigen hebben wij de Raden van Bestuur van alle acht UMC’s opgeroepen om met NU’91 in gesprek te gaan. En afspraken te maken over de door de leden van NU’91 ervaren problemen rondom werkdruk en het ontbreken van een goed generatiebeleid. Helaas is dit verzoek door alle UMC’s afgewezen. Nu gaan we samen met de NU’91 leden met gerichte acties - zoals dit meldpunt – een afspraak afdwingen.

 

Voor meer info: Karin Weerts, communicatieadviseur NU'91 via 651402879 of k.weerts@nu91.nl

NU'91

plaats:
Utrecht
website:
https://www.nu91.nl/

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234