Rainforest Alliance en UTZ fuseren tot nieuwe, sterkere, organisatie

De nieuwe organisatie zal één uniforme duurzaamheidsstandaard voor de tropische landbouw creëren, het certificeringsproces versimpelen en de leefomstandigheden van boeren en lokale gemeenschappen die afhankelijk zijn van het regenwoud blijven verbeteren.

7 Juni 2017, AMSTERDAM en NEW YORK /PRNewswire/ -- De Rainforest Alliance en UTZ, twee van de meest vooraanstaande certificeringsorganisaties voor duurzaamheid ter wereld, hebben hun intentie uitgesproken om later dit jaar te fuseren.

https://mma.prnewswire.com/media/520399/Rainforest_Alliance_and_UTZ_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/520399/Rainforest_Alliance_and_UTZ_Logo.jpg]

De nieuwe organisatie, die de Rainforest Alliance gaat heten, zal zich inzetten om wereldwijd sociale en milieuproblemen te bestrijden, zoals klimaatverandering, ontbossing, armoede en niet-duurzame landbouw. De organisatie zal één enkele mondiale certificeringsstandaard ontwikkelen, die certificering voor boeren versimpelt en bedrijven in staat stelt om op efficiënte wijze duurzamere toeleveringsketens te realiseren. Daarnaast zal de toekomstige Rainforest Alliance haar diplomatieke activiteiten blijven uitbreiden en nieuwe samenwerkingen aangaan om landschappen in belangrijke regio's te beschermen, van India tot Indonesië en van Guatemala tot Ghana.

Nieuwe organisatie, nieuwe certificeringsstandaard

De toekomstige Rainforest Alliance zal er toe bijdragen dat meer grondstoffen op verantwoorde wijze worden ingekocht. Dit helpt boeren en bedrijven op hun beurt te voldoen aan de toenemende vraag naar producten van duurzame herkomst.

De nieuwe duurzaamheidsstandaard, één certificeringsprogramma onder de naam de Rainforest Alliance, zal gebruik maken van de sterke punten van de huidige Sustainable Agriculture Network en UTZ standaarden en tegelijkertijd een eenduidig controleproces voor certificaathouders realiseren.

Hierdoor kunnen bedrijven op een efficientere manier een erkend duurzaamheidscertificaat behalen, en hiermee hun toeleveringsketens verder innoveren. Het stroomlijnen van het certificeringsproces is ook goed nieuws voor de 182.000 cacao-, koffie- en theeboeren die nu nog onder de twee afzonderlijke standaarden gecertificeerd zijn. Het helpt ook nieuwe boeren in het programma om efficiënter te investeren in duurzaamheid, omdat de fusie een einde maakt aan de dubbele hoeveelheid administratieve rompslomp als gevolg van het werken met twee certificeringsmodellen.

Samen sterker

De keuze voor de naam Rainforest Alliance, bouwt voort op de al bestaande herkenbaarheid en betrokkenheid van consumenten. Door de krachten te bundelen bieden beide organisaties gezamenlijk een toonaangevend platform om de vraag naar verantwoord ingekochte producten te helpen vergroten.

De nieuwe organisatie zal zich inzetten voor positieve verandering, de natuur blijven beschermen en zich blijven inspannen om van duurzame landbouw en bosmanagement de norm te maken. Dit door nauw samen te werken met lokale gemeenschappen, bedrijven en overheden; een doel dat ook nu al door beide organisaties gedragen wordt.

Zodra de fusie een feit is, zal Han de Groot - nu nog algemeen directeur van UTZ - aantreden als CEO van de Rainforest Alliance. Nigel Sizer, de huidige president van de Rainforest Alliance, zal de rol van Chief Program Officer, Advocacy, Landscapes en Livelihoods op zich nemen.

De toekomstige Rainforest Alliance blijft lid van het Sustainable Agriculture Network, waarbinnen zij samenwerkingen aangaat met andere organisaties om duurzame landbouw te bevorderen.

Quote: Han de Groot, algemeen directeur, UTZ "De uitdagingen waar we voor staan zijn urgenter dan ooit: klimaatverandering, ontbossing, systematische armoede en ongelijkheid zijn in toenemende mate verweven met ons bosbeheer en de manier waarop we voedsel en bosbouwproducten verbouwen. De toekomstige Rainforest Alliance zal een groter bereik en luidere stem hebben, waardoor we het milieu beter kunnen beschermen, en boeren, bedrijven en consumenten de kans kunnen geven om makkelijker, méér verantwoorde keuzes te maken. We kijken terug op continue groei en sterke samenwerkingen - deze fusie geeft ons meer invloed om zo dichter bij onze uiteindelijke missie te komen: een wereld waarin duurzame landbouw de norm is."

Quote: Nigel Sizer, voorzitter, Rainforest Alliance "Onze doelstellingen liggen heel dicht bij elkaar, namelijk met boeren en lokale gemeenschappen samenwerken om het milieu te beschermen en de effecten van klimaatverandering op mondiaal niveau terug te dringen. Door te fuseren met UTZ, en in samenwerking met SAN, bundelen we onze krachten om de impact op de levens van boeren en bosgemeenschappen te vergroten, biodiversiteit te beschermen en bedrijven te belonen die kiezen voor duurzaamheid."

Quote: Daniel Katz, oprichter en voorzitter van de raad van bestuur, Rainforest Alliance "Meer dan ooit zijn sterke samenwerkingen nodig die garanderen dat we het hoogst haalbare doen om een duurzamere planeet te creëren. Deze nieuwe alliantie brengt ons verder in de zin dat het vooraanstaande mondiale natuurbeschermings-inspanningen combineert met de gouden normen van onafhankelijke certificering door een derde partij. We geloven dat de Rainforest Alliance, UTZ en de Sustainable Agriculture Network in hechte samenwerking meer boeren en meer ecosystemen wereldwijd begunstigt.

Quote: Roberto Vélez, CEO Colombian Coffee Growers Federation "Duizenden Colombiaanse koffieboeren die gecertificeerd zijn onder zowel UTZ als de Rainforest Alliance, zullen de vruchten plukken van deze ontwikkeling. Het zal hen veel opleveren, zoals getoetst worden aan één standaard in plaats van twee en als gevolg daarvan aanzienlijk besparen op auditkosten. Hierdoor kunnen koffieboeren efficiënter investeren in duurzaamheid en hun inkomsten verhogen, en zo bijdragen aan hun economische duurzaamheid. De Colombian Coffee Growers Federation (FNC) vertegenwoordigt meer dan een half miljoen families die zich toeleggen op koffieteelt in Colombia."

Quote: Jason Clay, WWF senior vice-president, Markets and Food "Deze verandering biedt kans om marginale producenten in ontwikkelingslanden te helpen hogere omzetten voor hun producten te genereren, door de harmonisatie en vereenvoudiging van mondiale certificeringsprogramma's. Dit moet het gebruik van betere teeltechnieken versnellen, en productie en verkoop van basis benodigdheden (zoals koffie, cacao, thee en bananen) blijven verbeteren. Ik prijs de bestuurders van zowel de Rainforest Alliance en UTZ dat zij dit samen aangaan voor het gemeenschappelijk belang."

Quote: Andre de Freitas, algemeen directeur, Sustainable Agriculture Network "De Sustainable Agriculture Network ondersteunt het samengaan van de Rainforest Alliance en UTZ volledig. Als een belangrijke partner van de Rainforest Alliance in de afgelopen twintig jaar, zullen we deelnemen aan het bestuur van de nieuwe organisatie en kijken we ernaar uit dit in de komende jaren te ondersteunen."

Quote: Pascal Baltussen, Vice President, Commercial, van Mars Chocolate "Al jaren maken zowel de Rainforest Alliance als UTZ deel uit van onze duurzaamheidsinspanningen om alle cacao in onze keten volledig duurzaam gecertificeerd to produceren. Om duurzaamheid te kunnen bereiken, is een grotere impact en zekerheid nodig. We hebben dan ook hoge verwachtingen dat deze fusie een positieve verandering teweeg zal brengen voor de leefomstadigheden van boeren en landbouwpraktijken op grote schaal; iets wat enorm nodig is."

Over Rainforest Alliance (http://www.rainforest-alliance.org/ [http://www.rainforest-alliance.org/]) De Rainforest Alliance is een internationale non-profit organisatie die samenwerkt met mensen wiens levensonderhoud afhankelijk is van het land, door hen te ondersteunen met het omvormen van de manier waarop zij voedsel verbouwen, hout winnen en reizigers accommoderen. Van grote multinationals tot kleine community-based coöperaties; wereldwijd zijn bedrijven en consumenten betrokken bij de inspanningen van de Rainforest Alliance om verantwoord geproduceerde goederen en diensten naar een internationale marktplaats te krijgen, waar de vraag naar duurzaamheid in hoog tempo toeneemt.

Over UTZ (https://utz.org/ [https://utz.org/]) UTZ is een programma en label voor duurzame landbouw. Duurzame landbouw helpt boeren, arbeiders en hun families met het realiseren van hun ambities en draagt bij aan de bescherming van de natuurlijke hulpbronnen van de aarde, nu en in de toekomst. De missie van UTZ is het creëren van een wereld waarin duurzame landbouw de norm is; waar boeren goede landbouwpraktijken implementeren en hun boerderijen winstgevend houden met respect voor mens en planeet. UTZ streeft naar een wereld waarin de industrie investeert in en duurzame landbouw beloont, en consumenten hun aankopen op waarde schatten en vertrouwen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/520399/Rainforest_Alliance_and_UTZ_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/520399/Rainforest_Alliance_and_UTZ_Logo.jpg]

CONTACT: Tom Woods, Account Director, WE Communications, T: +44 (0)207 632 3876, E: we-rainforest@we-worldwide.com; Richard Crompton, Director, Communications and Marketing, Rainforest Alliance, E: rcrompton@ra.org; Stephanie de Heer, Global Head of Communications, UTZ, E: stephanie.de.heer@utz.org

Web site: http://www.rainforest-alliance.org/ http://utz.org/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234