Fase 1-doelen voor 'Beautiful Aden' gerealiseerd, SDRPY begint fase 2

ADEN, Jemen, 7 mei 2020 /PRNewswire/ -- In de eerste maand heeft 'Beautiful Aden', de reinigings- en milieusaneringscampagne van het Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen (SDRPY), 222% van het afval verwijderd dat verwacht werd voor de eerste fase van het project dat ten goede komt aan 120.155 directe en 341.744 indirecte personen in de provincie. De campagne heeft de doelstelling van 9.000 m(3) overschreden en heeft 21.755 m(3) vuilnis en opgehoopt afval van de straten en uit de woonwijken verwijderd, heeft waterafvoeractiviteiten uitgevoerd en bomen geïrrigeerd met ongeveer 1.773 m(3) water.

https://mma.prnewswire.com/media/1164920/SDRPY_1.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1164920/SDRPY_1.jpg]

De campagne is na de meest recente stortregens, die ernstige schade veroorzaakten aan Aden, verder gegaan dan de geplande doelen en het programma intensiveerde zijn activiteiten door bomen te irrigeren, bij te dragen aan het dringend verwijderen van hoogwater, en de bewoners van Aden bij te staan.

De arbeidsproductiviteit van de campagne is gemiddeld met 122% toegenomen, met werkzaamheden in 124 blokken op 82 werklocaties. De gemiddelde arbeidsduur voor de apparatuur en machines van het programma is gelijk aan ongeveer 9 uur per dag, met een afgelegde afstand van meer dan 30.000 km van en naar 476 werkpunten. 45 teams van het Cleaning and Improvement Fund of Aden (CIFA) en van maatschappelijke organisaties hebben aan de campagne deelgenomen.

Om de efficiëntie van milieudiensten in Aden te verhogen, heeft het programma de stad voorzien van 22 zware machines en 220 afvalcontainers, en biedt het volledige steun aan CIFA, de verantwoordelijke provinciale autoriteit voor milieusanering. De apparatuur en machines van het programma hebben afval verwijderd en afgevoerd van hoofdwegen en uit woonwijken die langere tijd verwaarloosd waren en geteisterd werden door ziekten. De campagne heeft CIFA's capaciteit en efficiëntie met 77% verhoogd.

In de eerste fase van het project heeft de campagne zich gericht op de meest noodlijdende gebieden in Aden en heeft vervolgens het werk uitgebreid met 41 werkdagen in zes districten. 'Beautiful Aden' heeft bebossing en het verbeteren van het stadslandschap aangemoedigd, en gebruikt gespecialiseerde irrigatievoertuigen, die door het programma verstrekt worden om in zes districten bomen en planten te bewateren. Zes watertankers - elk goed voor 5.000 liter - hebben in 18 ploegen het werk uitgevoerd.

Deelnemers aan de campagne vormen teams van maatschappelijke organisaties om het maatschappelijk bewustzijn te bevorderen, en informatie over hygiëne en milieusanering te verstrekken. De campagne heeft de burgerbetrokkenheid gestimuleerd door het mogelijk te maken dat de zonen en families van Aden naast de maatschappelijke organisaties hun bijdrage kunnen leveren. De maatschappelijke organisaties spelen een grote rol bij de begeleiding van de schoonmaakteams, de naleving van de roosters, het afbakenen van de doelgebieden, het uitvoeren van de veldonderzoeken, het updaten van de gegevens en het voltooien van de werkformulieren.

SDRPY heeft een noodplan opgesteld om de schade te herstellen die het gevolg is van stortregens die tijdens de campagne hebben plaatsgevonden. De SDRPY zal met deelnemers samenwerken om afvoeren te deblokkeren en hoogwater te verwijderen zodat verschillende hoofdwegen geopend kunnen worden. De noodoperatie verwijderde in 5 dagen met een gemiddelde werkdag van 12 uur, 4.316 m(3 )rotsen en afval en 1.173 m(3 )water van hoofdwegen en uit woongebieden.

De campagne werkt volgens een vastgesteld mechanisme om werk toe te wijzen en beheren, inclusief veldactiviteiten, toezicht en leiding, om de dagelijkse kwaliteit en efficiëntie te bewaken, en om te beoordelen in hoeverre de campagneplannen en -doelen dagelijks en wekelijks worden geïmplementeerd.

'Beautiful Aden' heeft bijgedragen aan een verhoogd maatschappelijk bewustzijn en geleid tot een gedragsverandering, en bewoners worden aangemoedigd om te stoppen met het willekeurige weggooien en verwijderen van afval. Verder promoten maatschappelijke organisaties op alle niveaus een waardering voor een gezonde omgeving en een duurzame ordelijkheid in de Aden-provincie.

De 'Beautiful Aden' campagne maakt deel uit van de voortdurende ondersteuning van het Koninkrijk van Saudi-Arabië aan de bevolking van alle Jemenitische provincies en is een onderdeel van het plan van SDRPY dat tot doel heeft om de economische en ontwikkelingssteun op alle gebieden uit te breiden, om bijdragen te leveren aan een verbeterde infrastructuur en om standaard diensten en banen te creëren voor alle Jemenieten. SDRPY probeert om in alle basisbehoeften te voorzien en om resultaten te behalen die direct ten goede komen aan de burgers van het land. Dit gebeurt door het aangaan van strategische partnerschappen met de Jemenitische regering, met lokale autoriteiten en maatschappelijke organisaties, en door middel van behoefteanalyses, renovatie, en door het bieden van ondersteuning bij de rehabilitatie en capaciteitsopbouw in belangrijke sectoren.

https://mma.prnewswire.com/media/1164921/SDRPY_2.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1164921/SDRPY_2.jpg]

https://mma.prnewswire.com/media/1164919/SDRPY_3.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1164919/SDRPY_3.jpg ]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1164920/SDRPY_1.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2796912-1&h=3742664765&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2796912-1%26h%3D2291479729%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1164920%252FSDRPY_1.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1164920%252FSDRPY_1.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1164920%2FSDRPY_1.jpg] Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1164921/SDRPY_2.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2796912-1&h=4148691089&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2796912-1%26h%3D3952886118%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1164921%252FSDRPY_2.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1164921%252FSDRPY_2.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1164921%2FSDRPY_2.jpg] Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1164919/SDRPY_3.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2796912-1&h=1265895799&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2796912-1%26h%3D240913643%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1164919%252FSDRPY_3.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1164919%252FSDRPY_3.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1164919%2FSDRPY_3.jpg]

CONTACT: media@sdrpy.gov.sa

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234