Aon bevestigt dat het geen zakelijke combinatie aangaat met Willis Towers Watson

LONDON, 7 maart 2019 /PRNewswire/ -- Aon plc [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2394923-1&h=146509318&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2394923-1%26h%3D3788158308%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.aon.com%252Fhome%252Findex.html%26a%3DAon%2Bplc&a=Aon+plc] gaf vandaag de volgende verklaring af:

In overeenstemming met de uitgedragen focus van Aon op rendement op geïnvesteerd kapitaal, evalueert het bedrijf regelmatig verscheidene potentiële mogelijkheden binnen en buiten haar branche. Aon heeft een dergelijke mogelijkheid in verband met Willis Towers Watson overwogen. Het nieuws over deze overweging werd vervolgens openbaar en Aon zag zich verplicht een verklaring af te geven, omdat Willis Towers Watson een Iers bedrijf is, onderhevig aan Ierse wetgevingsvereisten. Als gevolg van speculatie door de media zag Aon zich genoodzaakt door regelgeving om deze onthulling in een zeer vroeg stadium van de overweging van een potentiële volledige zakelijke combinatie te doen. Aon bevestigt vandaag dat het niet van plan is deze zakelijke combinatie verder na te streven.

Als gevolg van deze verklaring ziet Aon zich gehouden aan de beperkingen in Regel 2.8 van de Irish Takeover Rules. Aon behoudt zich het recht voor binnen de volgende 12 maanden deze verklaring naast zich neer te liggen waar mogelijk onder Regel 2.8 (inclusief Regel 2.8(c)(ii)).

Over Aon Aon plc [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2394923-1&h=1847977458&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2394923-1%26h%3D541161200%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.aon.com%252F%26a%3DAon%2Bplc&a=Aon+plc] is een toonaangevend internationaal professioneel dienstverleningsbedrijf met een breed aanbod aan risico-, pensionerings- en gezondheidsoplossingen. Meer dan 50.000 collega's in 120 landen boeken resultaten voor klanten door middel van eigen data en analytics om inzicht te geven, om zo stabiliteit te bevorderen en prestaties te verhogen.

Toekomstgerichte verklaringen Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, volgens de definitie van deze term in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op overtuigingen van het management, samen met aannames die zijn gedaan door, en informatie die momenteel beschikbaar is voor het management. Bij gebruik in dit persbericht zijn de woorden "geloven", "anticiperen", "schatten", "verwachten", "beogen", "projecteren", "plannen", en gelijksoortige uitdrukkingen en het gebruik van data in de toekomst bedoeld ter identificatie van toekomstgerichte verklaringen. Ook al meent het management dat de verwachtingen in deze toekomstgerichte verklaringen redelijk zijn, toch kan het geen garanties geven dat deze verwachtingen juist zullen blijken te zijn. Deze toekomstgerichte verklaringen omvatten risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten materieel kunnen verschillen van de resultaten die in dergelijke toekomstgerichte verklaringen worden voorspeld. Dergelijke factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot nadelige effecten op de marktwaarde van onze Klasse A gewone aandelen en onze bedrijfsresultaten om welke reden dan ook, inclusief negatieve effecten van een aankondiging of het niet voltooien van een zakelijke combinatie transactie. U wordt gewaarschuwd niet onnodig veel vertrouwen te hechten aan enige toekomstgerichte verklaringen, die alleen refereren aan de data waarop deze gebaseerd zijn. Deze verklaringen zijn onderhevig aan bepaalde risico's, onzekerheden en aannames.

Enige of al onze toekomstgerichte verklaringen kunnen onwaar blijken te zijn, en er bestaan geen garanties over de prestaties van Aon. De hierboven geïdentificeerde factoren zijn niet volledig. Aon en haar dochterondernemingen opereren in een dynamische zakelijke omgeving waarin nieuwe risico's vaak kunnen ontstaan. Meer informatie over Aon en haar bedrijven, waaronder factoren die mogelijk materieel van invloed kunnen zijn op de financiële resultaten van Aon vindt u in de ingediende stukken van Aon bij de SEC. Zie ons Jaarrapport op Formulier 10-K voor het jaar dat eindigde op 31 december 2018 en aanvullende documenten die ondergebracht zijn bij de SEC voor een verdere discussie van deze en andere risico's en onzekerheden die betrekking hebben op de bedrijven van Aon. Deze factoren kunnen worden herzien of aangevuld in volgende rapporten. Aon is op geen enkele wijze verplicht om, en verwerpt specifiek enige verplichting hiertoe, enige toekomstgerichte verklaring die het op enig moment kan uitgeven, te updaten of wijzigen, als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Aanvullende gegevens Deze verklaring is voorbereid in overeenstemming met Engelse en Ierse wetgeving en Regel 2.8 van de Irish Takeover Rules en informatie die is onthuld, is mogelijkerwijs niet gelijk aan dat wat voorbereid zou zijn onder wetgeving van rechtsgebieden buiten Engeland of Ierland.

Contacten Contact Investeerders: Investeerdersrelaties +1 312-381-3310 investor.relations@aon.com [mailto:investor.relations@aon.com]

Een kopie van deze verklaring zal beschikbaar zijn op www.aon.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2394923-1&h=3672629314&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2394923-1%26h%3D4264566555%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.aon.com%252F%26a%3Dwww.aon.com&a=www.aon.com]. De inhoud van deze website waarnaar in deze verklaring wordt verwezen is niet opgenomen in, en maakt geen deel uit van deze verklaring.

VERKLARING VERANTWOORDELIJKHEID De directeuren van Aon plc nemen verantwoordelijkheid voor de informatie die in deze verklaring is opgenomen. Voor zover de directeuren weten en van mening zijn (die alle redelijke voorzorgen hebben genomen om te zorgen dat dit het geval is) is de informatie in deze verklaring in overeenstemming met de feiten, en wordt hier niets weggelaten dat mogelijk het belang van dergelijke informatie kan beïnvloeden.

https://mma.prnewswire.com/media/689845/Aon_Corporation_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/689845/Aon_Corporation_Logo.jpg]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/689845/Aon_Corporation_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2394923-1&h=2115402791&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2394923-1%26h%3D11226304%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F689845%252FAon_Corporation_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F689845%252FAon_Corporation_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F689845%2FAon_Corporation_Logo.jpg]

Web site: http://www.aon.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234