Diamond Green Diesel goedgekeurd voor Fase lll grootschalige uitbreiding met toevoeging van hernieuwbare nafta-productie

IRVING, Texas, 6 november 2018 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. kondigde vandaag de goedkeuring aan van het project om de Diamond Green Diesel ("DGD") installatie in Norco, LA, uit te breiden om de productiecapaciteit van de installatie voor hernieuwbare diesel te vergroten met een extra 400 miljoen gallons tot een totale jaarlijkse capaciteit van 675 miljoen gallons. Het uitbreidingsproject zal de vorm hebben van een tweede, onafhankelijke parallelle installatie, gelegen naast de bestaande installatie en zal tevens over een afwerkingsfaciliteit voor hernieuwbare nafta beschikken om ongeveer 50 tot 60 miljoen gallons van hernieuwbare nafta te produceren, wat incrementele, lage CO2-kredietmogelijkheden biedt voor de gehele DGD bedrijfsactiviteiten. De geschatte kosten van het hele project, inclusief de verbeterde logistieke mogelijkheden bedraagt $ 1,1 miljard. Naar verwachting zullen deze kapitaalkosten gefinancierd worden uit liquide middelen gegenereerd door DGD's bedrijfsactiviteiten. DGD is een joint venture van dochterondernemingen van Valero Energy Corporation ("Valero") en Darling Ingredients.

"We zijn blij dat de beide raden hun goedkeuring hebben gegeven aan de nieuwe investering en het plan om onmiddellijk met de bouw te beginnen. Onze joint venture met Valero is een voortreffelijk voorbeeld van de gecombineerde kracht en vaardigheden van de grootste mondiale onafhankelijke raffinaderij met 's werelds grootste leverancier van grondstoffen met een laag koolstofgehalte," aldus Randall C. Stuewe, voorzitter en Chief Executive Officer van Darling Ingredients Inc.

Over Darling

Darling Ingredients Inc. is mondiale ontwikkelaar en producent van duurzame natuurlijke ingrediënten uit eetbare en niet eetbare bio-voedingsstoffen, creëert een breed scala aan ingrediënten en specialiteitsproducten voor klanten in de farmaceutische industrie alsmede de voedsel-, huisdierenvoer-, voer-, technische, brandstof-, bio-energie- en meststoffenindustrieën. Met vestigingen op vijf continenten, verzamelt en transformeert het bedrijf alle aspecten van dierlijke bijproductstromen in algemeen gebruikt en speciale ingrediënten tot algemeen gebruikte en speciale ingrediënten, zoals gelatine, eetbare vetten, vetten van voerkwaliteit, dierlijke eiwitten en maaltijden, plasma, ingrediënten voor diervoeding, organische meststoffen, geel vet, grondstof voor brandstof, groene energie, natuurlijke darmen en huiden. Het bedrijf verzamelt en converteert ook gerecycleerde oliën (gebruikte frituurolie en dierlijke vetten) in waardevolle voedings- en brandstofingrediënten en verzamelt het restproducten uit bakkerijen en verwerkt het naar ingrediënten voor diervoeding. Daarnaast levert het bedrijf milieudiensten, zoals inzamelings- en verwijderingsdiensten voor vetopvang van eetgelegenheden. Het bedrijf verkoop zijn producten zowel nationaal als internationaal en is actief in drie industriesegmenten: ingrediënten voor diervoeding, voedsel en brandstof. Ga voor meer informatie naar de website van het bedrijf op http://www.darlingii.com [http://www.darlingii.com/].

Over Valero

Valero Energy Corporation is, via haar dochterondernemingen, een internationale fabrikant en verkoper van transportbrandstoffen en andere petrochemische producten. Valero, een Fortune 50 onderneming, gevestigd in San Antonio, Texas, met ongeveer 10.000 werknemers, is een onafhankelijke olieraffinaderij en producent van ethanol, en heeft een activa bestaande uit 15 aardolieraffinaderijen met een gecombineerde doorvoercapaciteit van ongeveer 3,1 miljoen vaten per dag en 11 ethanol-installaties met een gecombineerde productiecapaciteit van 1,45 miljard gallons per jaar. De aardolieraffinaderijen bevinden zich in de Verenigde Staten (V.S.), Canada en het Verenigd Koninkrijk (V.K.), en de ethanol installaties bevinden zich in het midden van het continentgebied van de V.S. Daarnaast bezit Valero een algemeen partnerbelang van 2 procent alsmede een meerderheidspartnerbelang in Valero Energy Partners LP, een midstream master limited partnership. Valero verkoopt zijn producten in zowel de groothandel als bulkmarkten en ongeveer 7.400 winkels in de V.S., Canada, het V.K. en Ierland hebben Valero's merknamen in hun schappen. Ga voor meer informatie naar www.valero.com [http://www.valero.com/].


Contactpersoon Darling
Ingredients
Melissa A. Gaither, VP IR en
Global Communications
E-mail: mgaither@darlingii.com


251 O'Connor Ridge Blvd., Suite
300, Irving, Texas 75038
Telefoon: 972-281-4478
Contactpersonen ValeroBeleggers:


John Locke, Vice President - Investor
Relations, 210-345-3077


Karen Ngo, Senior Manager - Investor
Relations, 210-345-4574


Tom Mahrer, Manager - Investor Relations,
210-345-1953Media:


Lillian Riojas, Director - Media Relations &
Communications, 210-345-5002Verwittiging ten aanzien van toekomstgerichte verklaringen:

{Dit persbericht bevat "toekomstgerichte verklaringen" met betrekking tot de bedrijfsvoering en -vooruitzichten van Darling Ingredients Inc., waaronder de Diamond Green Diesel (DGD) joint venture, en de industriële factoren die erop van invloed zijn. Deze verklaringen worden geïdentificeerd door woorden zoals " geloven", " anticiperen", "verwachten", " schatten", " beogen", "kunnen", "zouden", "zal", "dient", "gepland", "potentieel", " voortzetten", "momentum", "veronderstelling", en andere woorden die verwijzen naar gebeurtenissen die zich in de toekomst zouden kunnen voordoen. Deze verklaringen zijn een weerspiegeling van Darling Ingredients huidige visie op toekomstige gebeurtenissen en zijn gebaseerd op de beoordeling van, en zijn onderworpen aan, een verscheidenheid aan risico's en onzekerheden die buiten zijn controle liggen, waarvan elk daarvan ertoe kan leiden dat de daadwerkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van die die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld. Deze factoren omvatten onder andere, veranderingen in het wereldwijde overheidsbeleid met betrekking tot hernieuwbare brandstoffen en de uitstoot van broeikasgassen die een negatief effect hebben op programma's zoals het Renewable Fuel Standards Program (RFS2), normen voor koolstofarme brandstof (LCFS - low carbon fuel standards) en belastingverminderingen voor biobrandstoffen zowel in de Verenigde Staten als daarbuiten; en risico's verbonden aan de DGD installatie voor hernieuwbare diesel in Norco, Louisiana, waaronder mogelijke onverwachte bedrijfsonderbrekingen en problemen met betrekking tot het aangekondigde uitbreidingsproject. Andere risico's en onzekerheden met betrekking tot Darling Ingredients Inc., zijn bedrijven en de industrieën waar het actief is worden van tijd tot tijd aangeduid in de deponeringen van het bedrijf bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Darling Ingredients Inc. is niet verplicht om (en wijst uitdrukkelijk elke verplichting af) om de toekomstgerichte verklaringen te actualiseren of wijzigen, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.}

Web site: https://www.darlingii.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234