WorkBoard stelt gebruikers van ieder vaardigheidsniveau in staat om dynamisch OKR-dashboards en bedrijfsbeoordelingen te creëren

REDWOOD CITY, Californië, 4 mei 2020 /PRNewswire/ -- WorkBoard [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2793356-1&h=1730682798&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2793356-1%26h%3D2445745208%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.workboard.com%252F%26a%3DWorkBoard&a=WorkBoard], de leider op het gebied van Ondernemingsstrategie en Resultaatmanagement, heeft vandaag nieuwe mogelijkheden bekendgemaakt binnen haar Objectives and Key Results (OKRʹs)-software waarmee gebruikers zonder technische vaardigheden dynamisch hun eigen OKR- en bedrijfsmanagementdashboards kunnen creëren en delen. Dat kan door gebruik te maken van uiteenlopende geautomatiseerde mogelijkheden voor het in kaart brengen van belangrijke doelen en resultaten, samen met afbeeldingen en gegevens afkomstig van andere systemen.

https://mma.prnewswire.com/media/1163398/WorkBoard_strategic_priorities.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1163398/WorkBoard_strategic_priorities.jpg]

Met de nieuwe mogelijkheden kunnen dashboardmakers hun dashboards onderverdelen op onderwerp of functie, belangrijke resultaten en grafiektypen selecteren om grafieken en vergelijkingen te creëren en verhalende teksten en afbeeldingen toe te voegen. Zo kunnen zij binnen enkele minuten een volledig nieuw en doelspecifiek dashboard publiceren. Met de update van vandaag kunnen organisaties bovendien afstemming en verantwoording aandrijven op snellere, meer digitale manieren in een tijd waarin focus, transparantie en efficiëntie cruciaal zijn.

"In grote ondernemingen kost het maken bedrijfs- en activiteitenbeoordelingen ieder kwartaal tienduizenden uren. Voor het beoordelen van de voortgang genereren werknemers op meerdere niveaus binnen de organisatie presentaties van 50 of 100 paginaʹs en komen vervolgens samen om deze door te nemen. Iedere groep moet haar resultaten presenteren met context en een beschrijving, een bijzonder langzame en arbeidsintensieve manier van bedrijfsmanagement," aldus Deidre Paknad, CEO en medeoprichter van WorkBoard. "Als je voor de afstemming en meting van resultaten gebruikmaakt van OKRʹs, moet je OKR-platform de management- en verantwoordingsrapportage automatiseren. Deze nieuwe mogelijkheden voor bedrijfsbeoordeling geven klanten volledige flexibiliteit en automatisering voor het digitaal organiseren, beschrijven en publiceren van hun plannen en vooruitgang. Dat bespaart hen ieder kwartaal duizenden uren en tegelijkertijd geeft dit stakeholders op aanvraag inzicht in contextuele resultaten."

WorkBoard's nieuwe update stelt gebruikers automatisch en eenvoudig in staat om:


-- Alle OKRʹs en KRʹs uit de gehele organisatie in één oogopslag te
combineren.
-- KRʹs van verschillende doelstellingen te vergelijken en contrasteren in
uiteenlopende grafieken en tabellen.
-- KRʹs op alle mogelijk manieren in kaart te brengen en te groeperen voor
hun eigen contextuele beeld.
-- Operationele gegevens uit andere bronnen toe te voegen en daarmee
dynamisch te interacteren.
-- Bewerkings- en leesbevoegdheden te delen, heel selectief of juist breed.
-- Presentatiemodus te gebruiken voor vergaderingen en gedeelde schermen.
-- Operationele gegevens uit aparte systemen in context te plaatsen in een
juiste bron.
-- Toegang te hebben tot een juiste bron, zodat zij hun eigen conclusies
kunnen formuleren, in plaats van dat het nodig is om meerdere,
afzonderlijke bronnen te raadplegen.
Bestuurders en leidinggevenden kunnen deze nieuwe mogelijkheden gebruiken om:


-- De noodzaak voor het verzamelen van gegevens en voorbereiden van
presentaties voor bedrijfsbeoordelingen schrappen. Voor een maandelijkse
bedrijfsbeoordeling duurt de voorbereiding voor de vergadering meestal
weken. Met deze mogelijkheid hebben leidinggevenden doorlopend toegang
tot de feiten in context, aldus Andrew Kisslo, Chief of Staff voor
Microsoft Azure marketing.
-- Content voor werknemers- en bestuursvergaderingen te organiseren zonder
data opnieuw te creëren.
Functieleiders kunnen deze nieuwe mogelijkheden gebruiken om:


-- Collega-leidinggevenden en hun te teams voorzien van een contextrijk
beeld van de voortgang van belangrijke resultaten en zij kunnen
relevante operationele gegevens incorporeren uit systemen die
vergelijkbare organisaties anders niet zien.
-- Statusrapportages en activiteitenbeoordelingen automatiseren zodat zij
meer tijd hebben voor problemen en risicoʹs in plaats van het
verzamelen van data en presenteren.
-- Analyses en inzichten te publiceren over hun belangrijke resultaten
zodat hun mensen niet alleen over die data kunnen beschikken, maar dat
zij ook weten wat die data voor het team betekenen.
Teams kunnen deze nieuwe mogelijkheden gebruiken om:


-- Een beschrijving rond hun OKRʹs te publiceren.
-- Teambesluiten en punten uit vergaderingen te markeren naast hun OKRʹs.
-- Visuele artefacten uit hun werkproduct te incorporeren om deze te laten
zien aan hun eigen en andere teams.
Met deze nieuwe updates en functionaliteiten is het veel eenvoudiger om OKRʹs te operationaliseren en deze binnen de normale activiteiten van het bedrijf te brengen, waarmee WorkBoard haar positie als dé zakelijke standaard voor OKR-software bevestigt. WorkBoard's platform, aangevuld door haar OKR-coachingsprogramma, versterkt klanten, waaronder industrieleiders en -innovators, zoals Comcast, Workday, Microsoft, Cision, Cisco en anderen om teams zonder nabijheid productief te houden en voor het aandrijven van zakelijke weerbaarheid en resultaten.

Over OKRʹs:
OKRʹs zijn een techniek voor het afstemmen van doelstellingen, het definiëren van gewenste resultaten en het meten van voortgang in kortere, gerichte intervallen. Ze worden meestal ingesteld voor teams voor het verenigen van teamleden rond gemeenschappelijke bedoelingen met duidelijke metriek voor succes. Dit maakt afstemming tussen teams mogelijk en verbindt teamresultaten aan bedrijfsresultaten. Ze zijn populair gemaakt door start-ups en grote ondernemingen voerden ze in om te kunnen reageren op dynamische markten, voor het opvullen van leemten in strategieafstemming en om een groter deel van hun organisaties te kunnen inzetten voor de uitvoering van strategie. Door platform geactiveerde OKRʹs zijn nu essentieel voor zakelijke weerbaarheid doordat zij ondernemingen in staat stellen op aanvraag snel te wisselen tussen strategische prioriteiten; ze alle werknemers de mogelijkheid geven om op aanvraag strategische prioriteiten op bedrijfs-, functie- en groepsniveau te zien; en snel een verspreid personeelsbestand kunnen mobiliseren en digitaal kunnen verbinden voor het belangrijkste werk en de belangrijkste resultaten.

Over WorkBoard:
WorkBoard stelt Comcast, Cisco, Microsoft, Samsung, Workday, Zuora en andere grote ondernemingen in staat hun zakelijke weerbaarheid en bedrijfsresultaten te verbeteren met haar Enterprise Results Platform. Met WorkBoard's SaaS-platform kunnen bedrijven snel wisselen en OKRʹs afstemmen, bedrijfsbreed transparantie verkrijgen op het gebied van de planningsvoortgang, vergaderingen en managementrapportages automatiseren, zoals kwartaal- en activiteitenbeoordelingen, en ze kunnen teamoutput verbinden aan bedrijfsresultaten. WorkBoard heeft ook gepionierd op het vlak van OKR-coaching om bedrijven te helpen om tijd om te zetten naar succes met de OKR-methodologie en heeft meer dan 1.500 coaches gecertificeerd met behulp van haar bewezen spelregels. Ondersteund door Andreessen Horowitz, GGV Capital, Workday Ventures en Microsoft's M12, is het in Redwood City, Californië gevestigde WorkBoard dé zakelijke standaard voor resultatenmanagement. Kijk voor meer informatie op www.workboard.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2793356-1&h=3817231582&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2793356-1%26h%3D556146960%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.workboard.com%252F%26a%3Dwww.workboard.com&a=www.workboard.com] of volg het bedrijf op Twitter: @WorkboardInc [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2793356-1&h=4041012311&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2793356-1%26h%3D156043642%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fworkboardinc%253Flang%253Den%26a%3D%2540WorkboardInc&a=%40WorkboardInc].

https://mma.prnewswire.com/media/1163399/WorkBoard_market_meter_platform.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1163399/WorkBoard_market_meter_platform.jpg ]

https://mma.prnewswire.com/media/1163400/WorkBoard_sellthrough.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1163400/WorkBoard_sellthrough.jpg ]

https://mma.prnewswire.com/media/1099108/WorkBoard_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1099108/WorkBoard_Logo.jpg]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1163398/WorkBoard_strategic_priorities.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2793356-1&h=785631562&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2793356-1%26h%3D2050962484%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1163398%252FWorkBoard_strategic_priorities.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1163398%252FWorkBoard_strategic_priorities.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1163398%2FWorkBoard_strategic_priorities.jpg]
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1163399/WorkBoard_market_meter_platform.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2793356-1&h=3874445414&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2793356-1%26h%3D146323966%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1163399%252FWorkBoard_market_meter_platform.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1163399%252FWorkBoard_market_meter_platform.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1163399%2FWorkBoard_market_meter_platform.jpg]
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1163400/WorkBoard_sellthrough.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2793356-1&h=1632390887&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2793356-1%26h%3D176865947%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1163400%252FWorkBoard_sellthrough.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1163400%252FWorkBoard_sellthrough.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1163400%2FWorkBoard_sellthrough.jpg]
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1099108/WorkBoard_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2793356-1&h=3475211072&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2793356-1%26h%3D2217624327%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1099108%252FWorkBoard_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1099108%252FWorkBoard_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1099108%2FWorkBoard_Logo.jpg]

CONTACT: Brad Hem for WorkBoard, brad@thedialoglab.com, (281) 543-0669

Web site: http://www.workboard.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234