Zoon van Audrey Hepburn, Sean Hepburn Ferrer, in het gelijk gesteld door rechterlijke uitspraak

LOS ANGELES, 3 december 2019 /PRNewswire/ -- De oudste zoon van Audrey Hepburn, Sean Hepburn Ferrer, heeft een rechtszaak gewonnen die tegen hem was aangespannen door een liefdadigheidsorganisatie die hij in 1993 oprichtte om de filantropische inspanningen van zijn moeder te bevorderen. Na een rechtszaak van vier weken in het Los Angeles Superior Court besloot rechter David Sotelo dat de door de liefdadigheidsorganisatie ingediende klacht in de zin dat zij het onafhankelijk recht had om de naam en gelijkenis van Audrey Hepburn te gebruiken of om overeenkomsten met derden aan te gaan zonder de toestemming van Ferrer, ongegrond was.

In februari 2017 klaagde het in Californië gevestigde Hollywood for Children (HFC), wiens drieledig bestuur bestaat uit Ferrer's halfbroer - Luca Dotti, de voormalige advocaat van Ferrer - Paul Alberghetti, en een voormalig assistent, Ferrer aan en wilde het een uitspraak in de zin dat het afzonderlijke blijvende rechten had om de naam en gelijkenis van Audrey Hepburn te gebruiken zonder de toestemming van Ferrer, ook al zijn Ferrer (en zijn broer) de enige eigenaren van haar intellectuele eigendomsrechten. Voorts eiste HFC een schadevergoeding van meer dan 6 miljoen dollar van Ferrer voor zijn vermeende inmenging in overeenkomsten die HFC met derden had gesloten, waardoor zij zogezegd zonder toestemming van Ferrer de naam en gelijkenis van Audrey Hepburn konden gebruiken. Het Hof stelde vast dat HFC nooit het onafhankelijke recht had om de naam en de gelijkenis van Mevr. Hepburn te gebruiken, behalve als onderdeel van haar naam: "The Audrey Hepburn Children's Fund". Het Hof stelde dus vast dat de handelingen van HFC, die zonder toestemming van Ferrer overeenkomsten met derden sloot, haar rechten overschreed en onwettig waren. Op grond van de uitspraak in het voordeel van Ferrer stelde het Hof ook vast dat er geen rechtsgrondslag was voor de vordering van HFC betreffende inmenging in overeenkomsten, en heeft het vanuit juridisch oogpunt in het voordeel van Ferrer geoordeeld wat betreft de schadeclaim van HFC, waarbij het weigerde deze vordering voor de rechter te laten komen.

Ferrer's hoofdraadsman, Lawrence Segal, zei: "Het was me altijd duidelijk dat HFC ongepaste vrijheden nam, veel verder dan enige beperkte toestemming om de intellectuele eigendomsrechten te gebruiken die Sean hen eerder had toegestaan in het verleden. Ze meenden die rechten te hebben verworven en ze begonnen te handelen alsof ze de eigenaars van de rechten waren, in plaats van Sean en zijn broer. HFC probeerde zich Sean's controle over de naam en gelijkenis van zijn eigen moeder toe te eigenen. Het toont een zekere mate van onbeschaamdheid wanneer we zien dat Sean in het verleden toestemming had verleend aan HFC om de intellectuele eigendom van Audrey Hepburn te gebruiken voor beperkte fondsenwervingsdoeleinden en geval per geval, en we vervolgens constateren dat HFC was gestopt met het vragen van toestemming en het begon met de financiële exploitatie van rechten die de organisatie niet bezit of beheert. Het Hof oordeelde dat HFC nooit een licentie of onafhankelijk recht had wat betreft de naam en gelijkenis van Audrey Hepburn, en alles wat HFC in haar rechtszaak tegen Sean beweerde en verklaarde, werd door het Hof verworpen. Sean won op alle punten."

Na kennis te hebben genomen van de uitspraak van het Hof, verklaarde Sean Hepburn Ferrer: "Na te zijn zwartgemaakt in openbare processtukken en persberichten, is de waarheid eindelijk uitgekomen. Toen ik in 1993 Hollywood for Children oprichtte, was het met de beste bedoeling om de humanitaire inspanningen van onze moeder voort te zetten en dat is een familiecultuur geworden. Nadat ik in 2012 opstapte bij Hollywood for Children, vroeg ik mijn broer om het roer over te nemen. Toen werd ik erevoorzitter van de Audrey Hepburn Society bij het Amerikaanse fonds voor UNICEF, dat, zoals voorzitter Caryl Stern getuigde, meer dan 150.000.000 dollar inzamelde voor kinderen wereldwijd. Desalniettemin, toen mijn broer Luca weigerde om de Society een vergunning te blijven verlenen, moesten we de deuren sluiten. Als men kijkt naar de 990-belastingaangiften van Hollywood For Children, die online beschikbaar zijn, is het alsof deze zaak nooit over liefdadigheid ging. Dat je eigen broer en voormalig advocaat zich tegen je keren, elk om hun eigen opportunistische redenen, maakte van deze hele ervaring een van de donkerste episodes uit mijn leven. In de krantenkoppen staat 'Audrey Hepburn (Charity) klaagt haar zoon aan.' Ik heb mijn hele leven het rechte pad bewandeld en om in deze mate ondervraagd te zijn, was een uitdaging. Is het een overwinning? Gezien wat er op het spel stond en de betrokkenen, voel ik me meer opgelucht dan zegevierend. Hopelijk kan ik nu hervatten wat echt telt: het voortzetten van de erfenis van gratie en menselijkheid van onze moeder."

De rechtszaak werd oorspronkelijk ingediend in februari 2017 en rechter Sotelo hoorde de laatste argumenten in juli. De uitspraak van negen pagina's van rechter David Sotelo in dit proces zonder jury is hier [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2658610-1&h=3722476385&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2658610-1%26h%3D1734561899%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fbc649828.com%252F%26a%3Dhere&a=hier] te vinden.

CONTACT: Howard Bragman, 310.508.3700, Howard@LaBrea.Media

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234