Dochteronderneming van Elbit Systems-is geselecteerd voor levering van een cyberinformatiesysteem aan de Nederlandse nationale politie

HAIFA, Israël, 3 juli 2019 /PRNewswire/ -- Na een uitgebreid en concurrerend evaluatieproces werd Cyber Intelligence Ltd, een dochteronderneming van Elbit Systems, geselecteerd voor levering van een Cyber Intelligence-systeem aan de Nederlandse nationale politie.

Elbit Systems Intelligence 360-suite is een onderdeel van de geselecteerde oplossing met onder andere Cyber-capaciteiten . Intelligence 360-suite is ontworpen voor het garanderen van een hoge beschikbaarheid en schaalbaarheid en maakt aanpassingen mogelijk in onder meer workflow en wetgeving. Het zal maatwerk leveren in overeenstemming met de specifieke vereisten van de Nationale Politie.

Haim Delmar, Algemeen Directeur van Elbit Systems C4I & Cyber, merkte op: "Nederland blijft voor ons een belangrijke markt en we zijn er trots op dat we een bijdrage kunnen leveren aan de nationale beveiliging en openbare veiligheid. Ik geloof dat onze operationele ervaring en technologische voorsprong ons in staat stellen om onze klanten en partners superieure oplossingen te bieden."

Over Elbit Systems

Elbit Systems Ltd. is een internationaal hoogtechnologisch bedrijf dat zich bezighoudt met een breed scala aan defensie, binnenlandse veiligheid en commerciële programma's in de gehele wereld. De onderneming, waartoe Elbit Systems en haar dochterondernemingen behoren, is actief op het gebied van lucht- en ruimtevaart, land- en marine-systemen, bevel/command, controle, communicatie, computers, inlichtingenbewaking en verkenningen ("C4ISR"), onbemande vliegtuigsystemen, geavanceerde elektro-optica, elektro-optische ruimtesystemen, EW-suites, signaalinlichtingen systemen, gegevensverbinding- en communicatiesystemen, radio's en op cyber gebaseerde systemen. Het bedrijf richt zich ook op het upgraden van bestaande platforms, het ontwikkelen van nieuwe technologieën voor defensie, binnenlandse veiligheid en commerciële toepassingen en het bieden van een scala aan ondersteunende diensten, onder andere training- en simulatiesystemen.

Voor meer informatie, bezoek www.elbitsystems.com [http://www.elbitsystems.com/], volg ons op:

Facebook [https://www.facebook.com/elbitsystemsltd/?ref=aymt_homepage_panel], Twitter [https://twitter.com/ElbitSystemsLtd], Youtube [https://www.youtube.com/channel/UCnHahmwZkl4wddBn5jeHRJQ]

Elbit Systems Ltd., de logo's, merk-, product-, service- en procesnamen die in dit persbericht genoemd worden, zijn de handelsmerken of servicemerken van Elbit Systems Ltd. of van aan haar gelieerde bedrijven. Alle andere merk-, product-, service- en procesnamen die genoemd worden, zijn handelsmerken van hun respektievelijke eigenaars. Verwijzing naar of gebruik van een product, dienst of proces, anders dan dat van Elbit Systems Ltd., betekent geen aanbeveling, goedkeuring, aansluiting of sponsoring van dat product, dienst of proces door Elbit Systems Ltd. Niets hierin opgenomen mag worden opgevat als het verlenen door implicatie, uitsluiting of anderszins van enige licentie of recht onder een patent, auteursrecht, handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht van Elbit Systems Ltd. of van een derde partij, behalve zoals uitdrukkelijk hierin wordt aangegeven.

Contact:David Vaaknin
Dana Tal-Noyman


VP, Head of Corporate Communications
Manager Corporate Communications & Digital


Tel: 972-77-2946691
Tel: 972-77-2948809


Cell: 972-52-8000403
Cell: 972-54-9998809david.vaaknin@elbitsystems.com

dana.tal@elbitsystems.comPR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234